logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ANTON BRALOVEC (vl. jm. ANTON KRALOWETZ-BRUY)

Vidíme ho pod pořadovým číslem 11 na seznamu absolventů německého gymnázia v Českých Budějovicích

Vidíme ho pod pořadovým číslem 11 na seznamu absolventů německého gymnázia v Českých Budějovicích

Repro Jahresbericht des deutschen Staats-Ober-Realgymnasiums in Böhm. Budweis veröffentlicht am Schlusse des Schuljahres1930-1931

Jeho záznam v maturitním katalogu českobudějovické německé reálky

Repro SOkA České Budějovce, fond Vyšší škola chlapecká (německá), České Budějovice

Českobudějovická pobytová přihláška

Českobudějovická pobytová přihláška

Repro SOkA České Budějovce, Sbírka evidence obyvatel okresu České Budějovice

V seznamu spolupracovníků "šumavského" čísla varnsdorfského časopisu "Immergrün" je zřejmě tehdy jako student práv uveden svým vlastním jménem

V seznamu spolupracovníků "šumavského" čísla varnsdorfského časopisu "Immergrün" je zřejmě tehdy jako student práv uveden svým vlastním jménem

Repro Immergrün, 1936, č. 1, s. 34

Titulní strana vánočního čísla krajanského měsíčníku z roku 1949, v němž je jeho báseň otištěna, s promluvou Monsignora Johanna Spannbauera, končící prosbou o "návrat do pozemského Nazaretu, našeho domova"

Titulní strana vánočního čísla krajanského měsíčníku z roku 1949, v němž je jeho báseň otištěna, s promluvou Monsignora Johanna Spannbauera, končící prosbou o "návrat do pozemského Nazaretu, našeho domova"

Repro Hoam!, 1949, č. 12, s. 1

Záznam o svatbě jeho rodičů ze všerubské matriky, vysvětlující mj. i autorské "pseudonymy" Bralovec a Kralowetz-Bruy, svědčí o tom, že je v kostele sv. Michaela archanděla ve Všerubech (Neumark) oddával dne 9. května roku 1898 kaplan Wenzel Zahradník, ženich Franz Královec že byl nastupujícím hospodářem na stavení čp. 1 v Hájku (Donau) jako syn zesnulého hospodáře na téže usedlosti Georga Královce a jeho ženy Barbary, roz. Größlové z Hájku čp. 12, jakož i že nevěsta Anna byla dcerou rolníka Josefa Breye (Brey či Brei bylo na Všerubsku příjmením velice častým a česky by znělo Kaše) v Hájku čp. 3 a jeho ženy Theresie, roz. Pangratzové z Neuaigen čp. 44 v bavorském okrese Kötzting

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Tři záznamy ve všerubské matrice dokládají narození a křty tří jeho sester: Francisky, která spatřila světlo světa měsíc po svatbě rodičů a zemřela jako dvouměsíční dítě téhož roku 1898, Barbary (*1899) a Anny (*1900)

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro dům čp. 1 v Hájku i s ním

Repro Sčítání lidu 1921, Svatá Anna - Hájek, Domažlice (SOA v Plzni - Porta fontium)

Hájek (Donau) u Všerub na leteckých snímcích z let 1950 a 2008Hájek (Donau) u Všerub na leteckých snímcích z let 1950 a 2008

Hájek (Donau) u Všerub na leteckých snímcích z let 1950 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Hájek dnes (2023), čp. 1 už v původní podobě nestojíHájek dnes (2023), čp. 1 už v původní podobě nestojí

Hájek dnes (2023), čp. 1 už v původní podobě nestojí

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist