logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF BRADATSCH

Repro H. Harwalik - F. Pimmer, Winterberg
im Böhmerwald (1995), s. 335

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1968, č. 11, s. 374

Narodil se jako Joseph Bradáč ve Vimperku - předměstí čp. 77 v rodině řezníka Wenzla Bradáče (děd z otcovy strany Carl Bradáč a jeho žena Maria, roz. Herzigová, bydlili rovněž na předměstí Vimperka) a Julie, dcery Josefa Kohouta, bytem Vimperk - předměstí čp. 10 a jeho manželky Anny Marie, roz. Fuchsové z Pravětína - z pozdějšího přípisu se dovídáme o svatbě Bradáčově roku 1923 v Kreuzbergu s Marií Strunzovou

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Vimperští studenti o Velikonocích roku 1908, tehdy třiadvacetiletý Bradatsch stojí
zcela napravo s tehdy módním "císařským" knírkem

Vimperští studenti o Velikonocích roku 1908, tehdy třiadvacetiletý Bradatsch stojí
zcela napravo s tehdy módním "císařským" knírkem

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1968, č. 4, s. 120

Opravdu bizarní výměna dopisů mezi Bradatschem a prachatickým "landrátem" z března 1939 o navrhovaných změnách místních jmen na Vimpersku a Prachaticku jen proto, že zněly příliš česky - ke změně nakonec pro technické obtíže nedošlo a svá příjmení si ponechali i Bradatsch a také Watzlik v dopise zmiňovaný

Opravdu bizarní výměna dopisů mezi Bradatschem a prachatickým "landrátem" z března 1939 o navrhovaných změnách místních jmen na Vimpersku a Prachaticku jen proto, že zněly příliš česky - ke změně nakonec pro technické obtíže nedošlo a svá příjmení si ponechali i Bradatsch a také Watzlik v dopise zmiňovaný

Repro G. Hrabě de Angelis, Winterberg in Böhmerwald : Sozialstruktur und Volksleben-Tradition und neue Wege (1990), s. 25-26

Pasáž o činnosti Josefa Bradatsche za války, psaná už českým kronikářem po roce 1945, přiznává mu alespoň dobrou znalost češtiny a styk s Čechy v roli "sbližovacího referenta" a "župního kulturního činitele" nacistické moci

Pasáž o činnosti Josefa Bradatsche za války, psaná už českým kronikářem po roce 1945, přiznává mu alespoň dobrou znalost češtiny a styk s Čechy v roli "sbližovacího referenta" a "župního kulturního činitele" nacistické moci

Repro Gedenkbuch der Stadt Winterberg II., Slavkov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Nekrolog v krajanském měsíčníku po jeho skonu v půli května roku 1952

Nekrolog v krajanském měsíčníku po jeho skonu v půli května roku 1952

Repro Hoam!, 1952, č. 6, s. 16

Kreuzberg, kde zemřel

Kreuzberg, kde zemřel

Repro Der Bayerwald, 2009, č. 2, s. 27

Parte a nekrolog jeho ženy

Parte a nekrolog jeho ženy

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1983, č. 4, s. 159 a 147-148

Zpráva o úspěchu vědecké práce jeho syna na stánkách krajanského měsíčníku v roce 1955

Zpráva o úspěchu vědecké práce jeho syna na stánkách krajanského měsíčníku v roce 1955

Repro Hoam!, 1955, č. 10, s. 22

Stylizovaná představa Vimperka se zámkem z doby kolem roku 1700, mědirytina z díla P. Mauritia (Johanna Georga) Vogta (1669-1730) Das jetzt-lebende Königreich Böhmen (1712)

Stylizovaná představa Vimperka se zámkem z doby kolem roku 1700, mědirytina z díla P. Mauritia (Johanna Georga) Vogta (1669-1730) Das jetzt-lebende Königreich Böhmen (1712)

Repro Zlatá stezka : sborník Prachatického muzea (2010), s. 186

Vimperk v 18. století na starém vyobrazení

Vimperk v 18. století na starém vyobrazení

Repro J. Puhani, Chronologische Notizen zur Geschichte von Winterberg und Umgebung 1195-1926, s. 31

Zámek ve Vimperku na pohlednici Josefa Seidela

Zámek ve Vimperku na pohlednici Josefa Seidela

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Fridrich II. Pruský jako vojevůdce na obraze Antoina Pesneho z roku 1745

Fridrich II. Pruský jako vojevůdce na obraze Antoina Pesneho z roku 1745

Repro www stránky Deutsches Historisches Museum Berlin

Císařovna jako "mater castrorum", tj. matka polního ležení, na obraze neznámého mistra z opět dotčeného roku 1745

Císařovna jako "mater castrorum", tj. matka polního ležení, na obraze neznámého mistra z opět dotčeného roku 1745

Repro Pod císařským praporem : historie habsburské armády 1526-1918 (2003), s. 134

Apoteóza Marie Terezie od malíře Rudolfa Otto rytíře von Ottenfeld (1856-1913)...

Apoteóza Marie Terezie od malíře Rudolfa Otto rytíře von Ottenfeld (1856-1913)...

Repro Pod císařským praporem : historie habsburské armády 1526-1918 (2003), s. 135

... a bubeník dragounů na kresbě téhož výtvarníka i s jeho signaturou

... a bubeník dragounů na kresbě téhož výtvarníka i s jeho signaturou

Repro Pod císařským praporem : historie habsburské armády 1526-1918 (2003), s. 139

Rudolf von Ottenfeld je autorem i těchto obrazů zachycujících uniformy rakouské armády za sedmileté války

Repro C.O. Teuber - R. von Ottenfeld, Die Österreichische Armee von 1700 bis 1867 (1895), obr. příl.
(Tajemství české minulosti, č. 15 /2002/, s. 73-77)

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist