logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

EMERICH RUDOLF BOYER VON BERGHOF

Záznam o jeho narození v křestní matrice vídeňské farnosti Waehring s přípisy o sňatcích, návratu do katolické církve a úmrtí

Repro Matricula Online

Na rodinném hrobě na vídeňském hřbitově Dornbacher Friedhof jeho jméno nenacházímeNa rodinném hrobě na vídeňském hřbitově Dornbacher Friedhof jeho jméno nenacházíme

Na rodinném hrobě na vídeňském hřbitově Dornbacher Friedhof jeho jméno nenacházíme

Repro www stránky Find a Grave

Jeho dvanáctistránková brožura o první světové válce a jejích příčinách, vydaná knihtiskárnou Wilhelma Hambera ve Vídni roku 1915

Jeho dvanáctistránková brožura o první světové válce a jejích příčinách, vydaná knihtiskárnou Wilhelma Hambera ve Vídni roku 1915

Repro Openlibrary.org

Obálka (1919) jeho brožury "ke svědomí Evropy" v kopii zaslané ze Sudetoněmeckého archivu v Mnichově

Obálka (1919) jeho brožury "ke svědomí Evropy" v kopii zaslané ze Sudetoněmeckého archivu v Mnichově

Obálka (1921) jiné z jeho knih s titulem "Večeře se smrtí a jiné strašidelné historie. Volně zpracováno podle Alexandra Dumase", vydané nakladatelstvím Wiener-Börsen-Kurier

Obálka (1921) jiné z jeho knih s titulem "Večeře se smrtí a jiné strašidelné historie. Volně zpracováno podle Alexandra Dumase", vydané nakladatelstvím Wiener-Börsen-Kurier

Repro Amazon.de

Záhlaví a úvod jeho článku ve vídeňském filmovém časopise z roku 1924 o senzačním procesu s herečkou Milicou Vukobrankovičovou, jinak učitelkou, která otrávila celou svou rodinu (viz o tom i obrazová příloha s titulem Travička u jména Antonie Pifflová) - za povšimnutí jistě stojí i obnosy, které představovala cena jednoho čísla časopisu a odměna v jeho čtenářské soutěži za časů rakouské poválečné inflace

Záhlaví a úvod jeho článku ve vídeňském filmovém časopise z roku 1924 o senzačním procesu s herečkou Milicou Vukobrankovičovou, jinak učitelkou, která otrávila celou svou rodinu (viz o tom i obrazová příloha s titulem Travička u jména Antonie Pifflová) - za povšimnutí jistě stojí i obnosy, které představovala cena jednoho čísla časopisu a odměna v jeho čtenářské soutěži za časů rakouské poválečné inflace

Repro Die Filmwelt, 1924, č. 3, s. 3

Na této mapce z období propagace "Deutschböhmen" (1918-1920) se žádá osvobození 3,5 milionu Němců od české tyranie německy i anglicky

Na této mapce z období propagace "Deutschböhmen" (1918-1920) se žádá osvobození 3,5 milionu Němců od české tyranie německy i anglicky

Repro K. Řeháček, Němci proti Československu na západě Čech (1918-1920) (2008), obálka

Pohlednice s obrázkem Ernsta Kutzera ve prospěch provincie "Deutschböhmen" a "Sudet"

Pohlednice s obrázkem Ernsta Kutzera ve prospěch provincie "Deutschböhmen" a "Sudet"

Repro R. Fink, Hans Watzlik : sein Werk im Spiegel der Zeiten (2020), s. 52

Předehrou k nacistickému záboru československého pohraničí se stal "anšlus" Rakouska - na tomto oslavném kulatém štítě k "osvobození Ostmarky" je na obrysu Německa i s Východním Pruskem Československo opravdovým klínem v jeho boku

Předehrou k nacistickému záboru československého pohraničí se stal "anšlus" Rakouska - na tomto oslavném kulatém štítě k "osvobození Ostmarky" je na obrysu Německa i s Východním Pruskem Československo opravdovým klínem v jeho boku

Repro Alte Spuren / Neue Wege : Landesausstellung Oberösterreich & Südböhmen. Band 2, Ausstellungen (2013), s. 215, foto Thomas Hackl (Stadtmuseum Linz)

V roce, kdy zemřel (1950), apelovalo Sudetoněmecké krajanské sdružení tímto bojovným plakátem na německou veřejnost, aby podpořila právní nároky na "uloupený domov"

V roce, kdy zemřel (1950), apelovalo Sudetoněmecké krajanské sdružení tímto bojovným plakátem na německou veřejnost, aby podpořila právní nároky na "uloupený domov"

Repro "Volkstumskampf" ohne Ende? : sudetendeutsche Organisationen, 1945-1955 (2008), s. 138

Marek Kerles uvádí svůj zásadní článek v příloze Pátek Lidových novin o problémech českého hospodaření na Šumavě odkazem na Boyerův dopis z roku 1919, plný chmurných předpovědí budoucího vývoje - na snímku je kraj kolem Želnavy

Marek Kerles uvádí svůj zásadní článek v příloze Pátek Lidových novin o problémech českého hospodaření na Šumavě odkazem na Boyerův dopis z roku 1919, plný chmurných předpovědí budoucího vývoje - na snímku je kraj kolem Želnavy

Repro Pátek Lidových novin, 2012, č. 23, s. 12-13, foto František Vlček

Mapa týdeníku Die Woche, zachycující útěk a vyhnání německého
obyvatelstva střední Evropy, jak ji v roce 1995 převzaly Lidové noviny

Mapa týdeníku Die Woche, zachycující útěk a vyhnání německého
obyvatelstva střední Evropy, jak ji v roce 1995 převzaly Lidové noviny

Repro Lidové noviny, 9. 6. 1995, s. 17

"Dopis o svobodě", potvrzující privilegia králováckých svobodných sedláků z roku 1747

"Dopis o svobodě", potvrzující privilegia králováckých svobodných sedláků z roku 1747

Repro J. Steiner, Šumava - Královský Hvozd, území svobodných Králováckých rychet I (2001), s. 24

Už jedna z 28 ilustrací k cestopisu Sira Johna Mandevillea, miniatura z 15. století ve sbírkách Britského muzea,
zachycuje práci sklářů z česko-bavorského pomezí (proslulá kniha byla do češtiny přeložena už v roce 1400 Vavřincem z Březové)

Už jedna z 28 ilustrací k cestopisu Sira Johna Mandevillea, miniatura z 15. století ve sbírkách Britského muzea,
zachycuje práci sklářů z česko-bavorského pomezí (proslulá kniha byla do češtiny přeložena už v roce 1400 Vavřincem z Březové)

Repro R. Haller, Historische Glashütten in den Bodenmaiser Wäldern : ein Beitrag zur Geschichte des Glases im Bayerischen Wald (1981), s. 25

Klenotem Bavorského lesa je nazýván klášterní kostel sv. Jana Křtitele v Rinchnachu - na detailu jedné z nástropních maleb vlevo je zachycen i šumavský mnich Vintíř na cestě lesem

Klenotem Bavorského lesa je nazýván klášterní kostel sv. Jana Křtitele v Rinchnachu - na detailu jedné z nástropních maleb vlevo je zachycen i šumavský mnich Vintíř na cestě lesem

Repro Webová alba Picasa - galerie Sigrid-esha a Toulky po východním Bavorsku a Čechách : kultura a historie (2007), s. 50

Rožmberský jezdec na městské bráně v Prachaticích

Rožmberský jezdec na městské bráně v Prachaticích

Foto Ivo Kareš

Zámek Kratochvíle

Zámek Kratochvíle

Foto Pavel Polák

Šumavští řešetáři, o nichž je v jeho textu také zmínka, při své práci

Šumavští řešetáři, o nichž je v jeho textu také zmínka, při své práci

Repro Glaube und Heimat, 1952, č. 12, s. 4

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist