logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

VICTOR BOOS ZU WALDECK

Repro www stránky Truhlárna Střední škola Oselce

Rodový erb

Rodový erb

Repro www stránky Truhlárna Střední škola Oselce

Dvě pobytové přihlášky pražského policejního ředitelství se jmény jeho otce, matky, choti i dětí

Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 45, obraz 58 a 69
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)

Český záznam křestní matriky farní obce Kotouň o tom, že se mu ve "Voselcích" čp. 1 narodil dne 14. srpna roku 1876 syn, jehož dva dny nato farář Antonín Laad pokřtil jménem Reinhold Klement Antonín Leopold Hubert Boos-Waldek a Montfort - novorozencův otec, "vysoce urozený pán Viktor hrabě Boos-Waldek a Montfort, c.k. komoří, pán na Lažanech Desfoursových", byl synem "vysoce urozeného pána Františka hraběte Boos-Waldek a Montfort, c.k. komořího, pána na Voselcích a v Starém Smolivci a vysoce urozené paní matky Teresie, rodilé Györy Radvány na Perkatu" (1. pád "Perkáta" v Uhrách), matka dítěte "vysoce urozená paní Elvíra, šlechtična Malovcova z Malovic a Kosoř" byla dcerou "vysoce urozeného pána Arnošta svobodného pána Malovce z Malovic a Kosoř, c.k. komořího a c.k. rittmistra, pána na Waldheimu v Čechách a vysoce urozené paní Elviry, rodilé hraběnky Štomm, dámy hvězdného kříže" (Stomm je hraběcí rod původně irský) - jako kmotři chlapcovi jsou zde psáni Reinhold "Freiherr" (tj. svobodný pán) Fuchs von Bimbach a jeho žena Rosa, "Freifrau" (tj. svobodná paní) roz. "Freiin" (tj. svobodná paní)"von Malowetz", zastoupení Antonem svobodným pánem "von Malowetz-Kosoř", c.k. rytmistrem

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Na zámku v Oselci dnes sídlí střední škola

Na zámku v Oselci dnes sídlí střední škola

Foto Ivo Kareš

Pasáž z dopisu Josefa Tascheka o založení Böhmerwaldbundu zmiňuje Boose-Waldeka jako jednoho z hlavních iniciátorů projektu

Pasáž z dopisu Josefa Tascheka o založení Böhmerwaldbundu zmiňuje Boose-Waldeka jako jednoho z hlavních iniciátorů projektu

Repro Ausstellung für Gewerbe, Industrie, Heimatkunde und Sonderausstellung Böhmerwäldler Künstler : anläßlich der Haupttagung des deutschen Böhmerwaldbundes am 13., 14., 15. und 16. August 1927 in Plan (1927)

Takto o něm psal Arne Novák do Lidových novin v roce 1930

Takto o něm psal Arne Novák do Lidových novin v roce 1930

Repro M. Topor (ed.), Cizinci - či krajané? : reflexe německojazyčných partií Čech a Moravy v textech Arneho Nováka (2017), s. 312

O jeho přátelském vztahu s Vrchlickým podal toto svědectví Albert Pražák

O jeho přátelském vztahu s Vrchlickým podal toto svědectví Albert Pražák

Repro A. Pražák, Vrchlickému nablízku (1945), s. 147

Titulní strana (1899) německého překladu básnické skladby Jaroslava Vrchlického Bar Kochba - reprodukce ze slovníkové příručky o česko-židovsko-německých vztazích z pražského nakladatelství VotobiaTitulní strana (1899) německého překladu básnické skladby Jaroslava Vrchlického Bar Kochba - reprodukce ze slovníkové příručky o česko-židovsko-německých vztazích z pražského nakladatelství Votobia

Titulní strana (1899) německého překladu básnické skladby Jaroslava Vrchlického Bar Kochba - reprodukce ze slovníkové příručky o česko-židovsko-německých vztazích z pražského nakladatelství Votobia

Repro A. Mikulášek, V. Glosíková, A. B. Schulz a kol., Literatura s hvězdou Davidovou : slovníková příručka k dějinám česko-židovských a česko-židovsko-německých literárních vztahů 19. a 20. století (1998), obr. příl. s. iii

Tato pohlednice Vrchlického se šumavskými přáteli při návštěvě Sušice byla odeslána v září 1912 několik dní po básníkově smrti

Tato pohlednice Vrchlického se šumavskými přáteli při návštěvě Sušice byla odeslána v září 1912 několik dní po básníkově smrti

Repro M. Leiš, Konec staré Šumavy (2020), s. 44

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist