logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ BÖHM

Repro z daru Valerie Maiové

Z rodného Velkého Jindřichova se zachoval jediný statek

Z rodného Velkého Jindřichova se zachoval jediný statek

Repro Novohradské hory a novohradské podhůří : příroda, historie, život (2006), s. 314, foto Pavel Mörtl

Majitel opraveného statku, dnes "malé rodinné ekofarmy", slibuje obnovu okolní krajiny včetně rekonstrukce kříže

Majitel opraveného statku, dnes "malé rodinné ekofarmy", slibuje obnovu okolní krajiny včetně rekonstrukce kříže

Repro B. Augustinová ... et al., Tvář venkova (2010), s. 93

Velký Jindřichov na leteckých snímcích z let 1952 a 2008 (viz i Fritz Huemer-Kreiner)

Velký Jindřichov na leteckých snímcích z let 1952 a 2008 (viz i Fritz Huemer-Kreiner)

Velký Jindřichov na leteckých snímcích z let 1952 a 2008 (viz i Fritz Huemer-Kreiner)

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Kamenná boží muka u Velkého Jindřichova mívala v otevřené "lucerně" věčné světlo za klid duší obětí morové rány, pohřbívaných mimo osadu

Kamenná boží muka u Velkého Jindřichova mívala v otevřené "lucerně" věčné světlo za klid duší obětí morové rány, pohřbívaných mimo osadu

Repro Glaube und heimat, 2015, č. 11, s. 11, foto Hernán Benítez Jump

Desky pamětní knihy Velký Jindřichov

Desky pamětní knihy Velký Jindřichov

Repro Pamětní kniha Velký Jindřichov, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Plánek obce Velký Jindřichov v úvodu této pamětní knihy

Repro Pamětní kniha Velký Jindřichov, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Záhlaví webových stránek s popisem konce Rommelova afrického polního tažení, při němž padl do amerického zajetí Franz Böhm (Daleker) z Velkého Jindřichova

Záhlaví webových stránek s popisem konce Rommelova afrického polního tažení, při němž padl do amerického zajetí Franz Böhm (Daleker) z Velkého Jindřichova

Repro www stránky Auf Rommels Spuren in Tunesien

Pamětní kniha rodné obce zachytila v zápise z 13. května roku 1943, že "rolnický syn Franz Böhm z Velkého Jindřichova čp. 21 padl do protivníkova zajetí a byl přepraven do Ameriky"

Pamětní kniha rodné obce zachytila v zápise z 13. května roku 1943, že "rolnický syn Franz Böhm z Velkého Jindřichova čp. 21 padl do protivníkova zajetí a byl přepraven do Ameriky"

Repro Pamětní kniha Velký Jindřichov, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist