logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ XAVER BÖHM

Repro V. Prokop - L. Smola, Biografický lexikon sokolovského regionu (2009)

Repro Falkenauer Heimatbrief, 2000, č. 6, s. 25

Repro Falkenauer Heimatbrief, 1999, č. 4, s. 118

Křestní list

Repro SOkA České Budějovice

Google Street View zachytil rodný dům čp. 27 v Tatrovicích v srpnu 2021

Google Street View zachytil rodný dům čp. 27 v Tatrovicích v srpnu 2021

Repro Google Maps

Kostel sv. Erharta v Tatrovicích

Kostel sv. Erharta v Tatrovicích

Repro Wikipedia, foto Lubor Ferenc

Záznam v matrice doktorů pražské německé univerzity

Repro Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Německé univerzity v Praze, inventární číslo 5, Matrika doktorů Německé univerzity v Praze (1931–1936), s. 202 (projekt "Studenti pražských univerzit 1882-1945")

Kopie doktorského diplomu

Repro SOkA České Budějovice

Výpis z oddací matriky

Výpis z oddací matriky

Repro SOkA České Budějovice

S číslem 24 na kandidátní listině Sudetoněmecké strany v tehdejším Falknově roku 1938

Repro Kronika města Sokolov 1928-1939 (SOkA Domažlice, Porta fontium)

Českobudějovická pobytová přihláška

Repro SOkA České Budějovice

Dům č. 16 (dříve 20) v dnešní českobudějovické Lidické ulici - i po zjevných úpravách odpovídá půdorysně stavu, kdy tu pobývalDům č. 16 (dříve 20) v dnešní českobudějovické Lidické ulici - i po zjevných úpravách odpovídá půdorysně stavu, kdy tu pobýval

Dům č. 16 (dříve 20) v dnešní českobudějovické Lidické ulici - i po zjevných úpravách odpovídá půdorysně stavu, kdy tu pobýval

Foto Ivo Kareš

Vlastnoruční dopis ze srpna 1942

Vlastnoruční dopis ze srpna 1942

Repro SOkA České Budějovice

Téměř celostránkový článek Eugena Karaska o otevření knihovny pro mládež v protektorátních Budějovicích roku 1943, tedy ve druhém roce jeho zdejšího působení - mezi hosty, které pozdravil, byli za nacistickou správu města a okresu Friedrich David a Guido Strobl a spisovatelé Wilhelm PleyerKarl Franz Leppa

Repro Budweiser Zeitung, 1943, č. 74, s. 8

Originál jeho dopisu z 1. května 1945

Repro SOkA České Budějovice

Budova českobudějovické městské knihovny v Riegrově ulici sloužila během okupace knihovně německé

Budova českobudějovické městské knihovny v Riegrově ulici sloužila během okupace knihovně německé

Repro Seznam knih veřejné knihovny města Čes. Budějovic (1926), obálka

Vchod do Bayerische Staatsbibliothek v Mnichově

Vchod do Bayerische Staatsbibliothek v Mnichově

Foto Ivo Kareš

Mladší bratr Rudolf, opat vyhnaneckého konventu kláštera Teplá (1914-1988)

Mladší bratr Rudolf, opat vyhnaneckého konventu kláštera Teplá (1914-1988)

Repro www stránky ebay.de

Přání k pětaosmdesátinám na stránkách krajanského listu

Přání k pětaosmdesátinám na stránkách krajanského listu

Repro Sudetenpost, 1989, č. 15, s. 5

Článek k devadesátinám...

Repro Falkenauer Heimatbrief, 1999, č. 4, s. 118-119

... a nekrolog na stránkách krajanského časopisu

Repro Falkenauer Heimatbrief, 2000, č. 6, s. 24-25

Parte, v tomto případě ovšem zřejmě na německém serveru počítačově generované s chybně uvedeným povoláním namísto místa úmrtí

Parte, v tomto případě ovšem zřejmě na německém serveru počítačově generované s chybně uvedeným povoláním namísto místa úmrtí

Repro www stránky Doolia.de

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist