logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF BOHMANN

Glaube und Heimat, 2001, č. 2, s. 15, viz i Maria Lorenzová

Repro Glaube und Heimat, 1991, č. 3, s. 10

Záznam v oddací matrice farní obce Všeruby o zdejší svatbě jeho rodičů - devětatřicetiletý Josef Bohmann, narozený v Myslivi čp. 34 tamnímu domkáři Georgu Bohmannovi a jeho ženě Franzisce, roz. Bohmannové z Nového Prenetu (dnes Nový Spálenec, část obce Česká Kubice) čp. 17, byl povoláním tesař, jeho dvacetipětiletá nevěsta Anna, narozená v bavorské osadě Schachten (dnes místní část obce Eschlkam), byla dcerou tamního domkáře Aloise Augustina a Barbary, roz. Neumeierové z Johanneskirchl (dnes zaniklé Kosteliště na sever od Myslivi a na západ od Všerub)

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Vyhnanci z někdejšího Schneiderhofu se sešli roku 1981 při hranici, za níž mezi stromy a keři kdysi stála jejich ves

Vyhnanci z někdejšího Schneiderhofu se sešli roku 1981 při hranici, za níž mezi stromy a keři kdysi stála jejich ves

Repro Glaube und Heimat, 1981, č. 11, s. 79

Kaple v Schneiderhofu na snímku z roku 1938

Kaple v Schneiderhofu na snímku z roku 1938

Repro Glaube und Heimat, 1969, č. 18, s. 786

Dům čp. 34 v Myslivi, obývaný rodinou Bohmannovou

Dům čp. 34 v Myslivi, obývaný rodinou Bohmannovou

Repro Z. Procházka, Putování po zaniklých místech Českého lesa : osudy 50 zaniklých obcí, vsí a samot. I., Domažlicko (2007), s. 181

Mysliv s okolními samotami na plánku Bohmannově

Mysliv s okolními samotami na plánku Bohmannově

Repro Z. Procházka, Putování po zaniklých místech Českého lesa : osudy 50 zaniklých obcí, vsí a samot. I., Domažlicko (2007), s. 180

Mapa s vyznačením dislokovaných pohraničních rot u Bohmannovy rodné vsi Mysliv při tzv. "hranici míru a socializmu" až do roku 1989

Mapa s vyznačením dislokovaných pohraničních rot u Bohmannovy rodné vsi Mysliv při tzv. "hranici míru a socializmu" až do roku 1989

Repro T. Jílek, A. Jílková, Železná opona : československá státní hranice od Jáchymova po Bratislavu 1948-1989 (2006), s. 59

Jen ruina trafostanice upomíná v místech, kde stávala Mysliv, ves se 76 domy a 256 obyvateli

Jen ruina trafostanice upomíná v místech, kde stávala Mysliv, ves se 76 domy a 256 obyvateli

Repro Der Bayerwald, 2010, č. 3, s. 31

Jím kreslené dva plánky rodné vsi a jejího okolí, kde najdeme i jeho rodný dům čp. 34

Jím kreslené dva plánky rodné vsi a jejího okolí, kde najdeme i jeho rodný dům čp. 34

Repro V. Jandečková, Kámen : svědectví hlavního aktéra akce "Falešné hranice" u Všerub na Domažlicku (2013), s. 247-248
(A. Singer - E. Körner, 400 Jahre Stadtrecht Neumark in Böhmerwald)

Jeho rodný Mysliv u Všerub na leteckých snímcích z let 1950 a 2008Jeho rodný Mysliv u Všerub na leteckých snímcích z let 1950 a 2008

Jeho rodný Mysliv u Všerub na leteckých snímcích z let 1950 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Hráz Myslivského rybníka s mlýnem Weihermühle (viz i Maria Urbanová) a za ním jeho rodný Mysliv na staré fotografii

Hráz Myslivského rybníka s mlýnem Weihermühle (viz i Maria Urbanová) a za ním jeho rodný Mysliv na staré fotografii

Repro V. Jandečková, Kámen : svědectví hlavního aktéra akce "Falešné hranice" u Všerub na Domažlicku (2013), s. 49
(A. Singer - E. Körner, 400 Jahre Stadtrecht Neumark in Böhmerwald)

Hráz Myslivského rybníka na snímku z dubna 2013

Hráz Myslivského rybníka na snímku z dubna 2013

Repro V. Jandečková, Kámen : svědectví hlavního aktéra akce "Falešné hranice" u Všerub na Domažlicku (2013), s. 282

Myslivský rybník na snímku z roku 2012

Myslivský rybník na snímku z roku 2012

Repro V. Jandečková, Kámen : svědectví hlavního aktéra akce "Falešné hranice" u Všerub na Domažlicku (2013), s. 281

Okolí Myslivského rybníka se stalo po válce a komunistickém převratu dějištěm neblahé akce STB, zvané "Kámen", s fingovanou služebnou americké tajné služby na údajném už německém území

Okolí Myslivského rybníka se stalo po válce a komunistickém převratu dějištěm neblahé akce STB, zvané "Kámen", s fingovanou služebnou americké tajné služby na údajném už německém území

Repro V. Jandečková, Kámen : svědectví hlavního aktéra akce "Falešné hranice" u Všerub na Domažlicku (2013), s. 203
(S. Liška, Falešné hranice /1959/)

Akci "Kámen" byla věnována výstava, kterou Věra Jandečková připravila a která zavítala v roce 2023 do Jihočeské vědecké knihovny v Českých BudějovicíchAkci "Kámen" byla věnována výstava, kterou Věra Jandečková připravila a která zavítala v roce 2023 do Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích

Akci "Kámen" byla věnována výstava, kterou Věra Jandečková připravila a která zavítala v roce 2023 do Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích

Repro archív Jihočeské vědecké knihovny a foto Petra Mašinová

Jeho žena pocházela ze zaniklé osady Sruby (viz i Georg Brei a Heidrun Kuchlerová), které roku 1963 vypadaly na snímku, pořízeném přes hraniční čáru, takto

Jeho žena pocházela ze zaniklé osady Sruby (viz i Georg BreiHeidrun Kuchlerová), které roku 1963 vypadaly na snímku, pořízeném přes hraniční čáru, takto

Repro Glaube und Heimat, 1963, č. 21, s. 897

Sedlák Georg Vogel (1895-1962) ze zaniklých Srubů

Sedlák Georg Vogel (1895-1962) ze zaniklých Srubů

Repro Glaube und Heimat, 1989, č. 12, s. 77

Někdejší stavení "Jorghof" v Křížkově (Kreuzwinkel), jehož posledním majitelem byl Engelbert Joachimsthaler

Někdejší stavení "Jorghof" v Křížkově (Kreuzwinkel), jehož posledním majitelem byl Engelbert Joachimsthaler

Repro Glaube und Heimat, 1972, č. 19, s. 828

Mlýn Weihermühle nedaleko Všerub, tj. na českobavorské hranici

Mlýn Weihermühle nedaleko Všerub, tj. na českobavorské hranici

Repro Z. Procházka, Co odnesl čas 1 : Domažlicko, Chodsko a Kdyňsko na nejstarších fotografiích (2010), s. 109

Připomínka zaniklých obci ve Všerubském průsmyku a pouti v roce 1945 při kostele sv. Václava u BrůdkuPřipomínka zaniklých obci ve Všerubském průsmyku a pouti v roce 1945 při kostele sv. Václava u Brůdku

Připomínka zaniklých obci ve Všerubském průsmyku a pouti v roce 1945 při kostele sv. Václava u Brůdku

Foto Ivo Kareš

Mapka k textu Památníky podél hranice

Mapka k textu Památníky podél hranice

Repro Glaube und Heimat, 1995, č. 2, s. 11

"Kaple Šumavanů" u Schöneben

"Kaple Šumavanů" u Schöneben

Foto Ivo Kareš

Z interiéru kaple

Z interiéru kaple

Foto Pavel Polák

Rozhledna Moldaublick

Rozhledna Moldaublick

Repro z archívu LT

Zimní pohled z rozhledny Moldaublick na Lipenské jezero

Repro z archívu LT

Pamětní kříž na Bärensteinu

Pamětní kříž na Bärensteinu

Foto Pavel Polák

Pamětní kříž města Nové Hrady a okolí na vrcholu Mandelsteinu a pamětní deska svaté Anežky České s citátem Josefa Gangla

Pamětní kříž města Nové Hrady a okolí na vrcholu Mandelsteinu a pamětní deska svaté Anežky České s citátem Josefa Gangla

Foto Pavel Polák a Květa Cempírková

Tzv. "Vypovězená matka Boží ze Světlých Hor" v kostele bavorské obce Mitterfirmiansreuth i s nápisem zpravujícím o jejím nálezu na české hranici v květnu 1950

Tzv. "Vypovězená matka Boží ze Světlých Hor" v kostele bavorské obce Mitterfirmiansreuth i s nápisem zpravujícím o jejím nálezu na české hranici v květnu 1950

Repro A. Urban - H. Sochor, Grenzüberschreitende Wallfahrten : Unterwegs in Bayern, Böhmen und Europa (2008), s. 61
a Hoam!, 1983, č. 9, s. 429

Nemaničtí kluci s řehtačkami někdy mezi válkami

Nemaničtí kluci s řehtačkami někdy mezi válkami

Repro Glaube und Heimat, 1969, č. 7, s. 273

Tady předává v říjnu 1938 československý důstojník Schmidt, druhý zprava, syn lesního z Černé Řeky, v Caparticích (německy se jim říkalo Nepomuk) území do rukou wehrmachtu: osudový dějinný moment

Tady předává v říjnu 1938 československý důstojník Schmidt, druhý zprava, syn lesního z Černé Řeky, v Caparticích (německy se jim říkalo Nepomuk) území do rukou wehrmachtu: osudový dějinný moment

Repro Glaube und Heimat, 1978, č. 11, s. 52

Znak rodu Stadionů

Znak rodu Stadionů

Repro Almanach českých šlechtických rodů (2001), s. 381

Sofiental im Böhmerwald - česky Řeka Černá (pohlednice)

Sofiental im Böhmerwald - česky Řeka Černá (pohlednice)

Repro Glaube und Heimat, 1974, č. 1, s. 20

Údolí Schwarzbachu, provoz Dampf, v popředí bryčka s dcerou majitele skláren v Sophienthalu Zieglera

Údolí Schwarzbachu, provoz Dampf, v popředí bryčka s dcerou majitele skláren v Sophienthalu Zieglera

Repro Z. Procházka, Sklářství v Českém lese na Domažlicku a Tachovsku : místopis skláren, brusíren a leštíren (2009), s. 10

Ves Černá Řeka s údolím Černého potoka na mapě z první poloviny 19. století

Ves Černá Řeka s údolím Černého potoka na mapě z první poloviny 19. století

Repro Z. Procházka, Sklářství v Českém lese na Domažlicku a Tachovsku : místopis skláren, brusíren a leštíren (2009), s. 99

Černá Řeka na leteckých snímcích z let 1962 a 2008

Černá Řeka na leteckých snímcích z let 1962 a 2008

Černá Řeka na leteckých snímcích z let 1962 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Žofiina Huť u vsi Černá Řeka s údolím Černého potoka na mapě z období kolem roku 1904

Žofiina Huť u vsi Černá Řeka s údolím Černého potoka na mapě z období kolem roku 1904

Repro Z. Procházka, Sklářství v Českém lese na Domažlicku a Tachovsku : místopis skláren, brusíren a leštíren (2009), s. 93

Článek Hany Voděrové o Sophienthalu - Černé Řece z časopisu, který rediguje

Repro Vítaný host na Šumavě a v Českém lese, podzim 03/2009, s. 18-19

Sklárny tachovské a domažlické části Českého lesa na schematické mapce

Sklárny tachovské a domažlické části Českého lesa na schematické mapce

Repro Z. Procházka, Sklářství v Českém lese na Domažlicku a Tachovsku : místopis skláren, brusíren a leštíren (2009), s. 12

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist