logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

WILIBALD BÖHM

Repro www stránky literární výstavy
Místa setkávání

S rodinou

S rodinou

Repro Höritz im Böhmerwald und seine Passionsspiele, s. 63

Na mysliveckém večírku (Jagaabend) u mysliveckého stolu (Jagatisch) v Hořicích 26. ledna roku 1927 ho vidíme v brýlích, sedícího na židli značky Thonet jako třetího zprava

Na mysliveckém večírku (Jagaabend) u mysliveckého stolu (Jagatisch) v Hořicích 26. ledna roku 1927
ho vidíme v brýlích, sedícího na židli značky Thonet jako třetího zprava

Repro archív Jana Palkoviče a Ivo Janouška

Ve vodňanské matrice je jméno novorozencovo psáno Jan Wilibald Böhm a jeho narození a křest předcházely sňatku úředníka Wilibalda Böhma, který tu stvrzuje otcovství svým podpisem, syna soudního sluhy Jana Böhma a Marie Drškové z Prachatic, s Marií Vondráškovou, dcerou Františka Vondráška, soukeníka z Vodňan a Anny, dcery Matěje Skaly z Vodňan

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam o "dodatečné" svatbě jeho rodičů v Českých Budějovicích dne 22. srpna roku 1876, kde je otec, jinak o dva roky mladší než matka, psán jako diurnista a zeměbranec c.k. 28. bataliónu

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Kostel Narození Panny Marie v rodných Vodňanech

Kostel Narození Panny Marie v rodných Vodňanech

Foto Pavel Polák

Jedním z jeho učitelských působišť bylo Veveří

Jedním z jeho učitelských působišť bylo Veveří

Foto Ivo Kareš

Bývalá škola ve Starých Hodějovicích, kde také učil

Bývalá škola ve Starých Hodějovicích, kde také učil

Foto Pavel Polák

Jeho milované Hořice v květech jara...

Jeho milované Hořice v květech jara...

Repro Glaube und Heimat, 1982, č. 7, obálka

... a na pohlednici Franze Seidela

... a na pohlednici Franze Seidela

Repro archív Jana Palkoviče a Ivo Janouška

Hořice dnes (2015) - chátrající i opravované

Hořice dnes (2015) - chátrající i opravované

Hořice dnes (2015) - chátrající i opravované

Repro archív Jana Palkoviče a Ivo Janouška

Parte

Parte

Repro Hoam!, 1957, č. 1, s. 32

V listě Deutsche Böhmerwald-Zeitung, který vycházel 1878-1945 v Českém Krumlově,
publikoval už v roce 1896 svou prvotinu (toto je záhlaví jednoho z čísel 50. ročníku)

V listě Deutsche Böhmerwald-Zeitung, který vycházel 1878-1945 v Českém Krumlově,
publikoval už v roce 1896 svou prvotinu (toto je záhlaví jednoho z čísel 50. ročníku)

Obálka od Gustava Braunera (1921)

Obálka od Gustava Braunera (1921)

Obálka (1914, viz rovněž Gustav Brauner)

Obálka (1914, viz rovněž Gustav Brauner)

Jeho báseň "Slavnostní průpověď ženců" vyšla ve válečném kalendáři, vydaném v Budějovicích roku 1942 a na obálce provázeném citátem z Adolfa Hitlera

Jeho báseň "Slavnostní průpověď ženců" vyšla ve válečném kalendáři, vydaném v Budějovicích roku 1942 a na obálce provázeném citátem z Adolfa Hitlera

Repro Dorfboten Kalender für das Jahr 1942, obálka a s. 57

Dva jeho články v budějovickém kalendáři nakladatelství "Moldavia" na rok 1943Dva jeho články v budějovickém kalendáři nakladatelství "Moldavia" na rok 1943

Dva jeho články v budějovickém kalendáři nakladatelství "Moldavia" na rok 1943

Repro Handwerker-Kalender für das Jahr 1943, obálka a s. 94 a 116

Poslední budějovický německý kalendář listu Dorfbote na rok 1945 už na opravdu špatném válečném papíře stačil přinést ještě jeho povídku "Hlas domova", určenou bezpochyby selskému čtenáři

Poslední budějovický německý kalendář listu Dorfbote na rok 1945 už na opravdu špatném válečném papíře stačil přinést ještě jeho povídku "Hlas domova", určenou bezpochyby selskému čtenáři

Repro Dorfboten Kalender für das Jahr 1945, obálka a s. 71

Roku 1948 našel po odchodu německých obyvatel z Hořic na Šumavě jeden český chlapec v opuštěném stavení tuto miniaturní sošku Madony

Roku 1948 našel po odchodu německých obyvatel z Hořic na Šumavě jeden český chlapec v opuštěném stavení tuto miniaturní sošku Madony

Foto Štěpán Mareš

Podle zprávy v únorovém čísle krajanského měsíčníku z roku 1953 usídlil se v hořickém venkovském sídle Böhmově "český komunista", který předtím vybydlil sousední hospodářství a chystá se nyní učinit totéž také vedle

Podle zprávy v únorovém čísle krajanského měsíčníku z roku 1953 usídlil se v hořickém venkovském sídle Böhmově "český komunista", který předtím vybydlil sousední hospodářství a chystá se nyní učinit totéž také vedle

Repro Hoam!, 1953, č. 2, s. 24

Článek k jeho osmdesátinám na stránkách krajanského měsíčníku

Článek k jeho osmdesátinám na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Hoam!, 1955, č. 11, s. 12

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist