logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FERDINAND BÖCK

Na snímku Franze Kreipla

Na snímku Franze Kreipla

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1957, č. 1, s. 2

Záznam o jeho narození ve stodské křestní matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Jeho fotografie s motocyklem výše by mohla ilustrovat tyto dva příběhyJeho fotografie s motocyklem výše by mohla ilustrovat tyto dva příběhy

Jeho fotografie s motocyklem výše by mohla ilustrovat tyto dva příběhy

Repro Zájmy Pošumaví, 1931, č. 32, s. 4 a Böhmerwäldler Heimatbrief, 1950, č. 26, s. 144

Pozvánka k letnímu pobytu v Lázních svaté Markéty s jeho jménem

Pozvánka k letnímu pobytu v Lázních svaté Markéty s jeho jménem

Repro Budweiser Zeitung, 1924, č. 27, s. 5

Originál pozvánky na jeho přednášku v českobudějovickém německém listu

Originál pozvánky na jeho přednášku v českobudějovickém německém listu

Repro Budweiser Zeitung, 1927, č. 91, s. 5

Byl v letech hospodářské krize podle zprávy českého listu místopředsedou výkonného výboru pro léčebnou péči o nezaměstnané na okrese Prachatice

Byl v letech hospodářské krize podle zprávy českého listu místopředsedou výkonného výboru pro léčebnou péči o nezaměstnané na okrese Prachatice

Repro Zájmy Pošumaví, 1933, č. 5, s. 5

V roce 1940 přednášel v Prachaticích již jako "Parteigenosse"

V roce 1940 přednášel v Prachaticích již jako "Parteigenosse"

Repro Budweiser Zeitung, 1940, č. 76, s. 12

Parte

Parte

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1957, č. 1, s. 32

Nekrolog do krajanského časopisu napsal Franz Kreipl

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1957, č. 1, s. 2-4

Zpráva o úmrtí na stránkách jiného krajanského časopisu

Zpráva o úmrtí na stránkách jiného krajanského časopisu

Repro Hoam!, 1956, č. 12, s. 26

Lázně svaté Markéty na staré pohlednici...

Lázně svaté Markéty na staré pohlednici...

Repro SOkA České Budějovice

... a dnes (2020)... a dnes (2020)

... a dnes (2020)

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist