logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

MORITZ BLOCH

Podle tohoto záznamu čkyňské židovské matriky narodil se tu ve Čkyni čp. 96 dne 14. května roku 1861 a dostal týden nato po obřízce jméno Moritz Bloch - novorozencův otec Joachim Bloch, řezník z Hoštic (Hostitz), byl synem (zřejmě nemanželským) Rosalie Blochové z Hoštic, tehdy okr. Volyně (Wollin), matka Amalia byla pak (manželskou) dcerou Samuela Wedelese a jeho ženy Rosalie, dcery Isaka a Magdaleny Hornerových ze Čkyně - kmotrem byl Josef Bloch, obřízku provedl Samson Singer, porodní bába je tu psána "Marije Pessta", tj. Marie Peštová

Repro Národní archiv, fond Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích (Archivní VadeMeCum)

Repro Album representantů všech oborů
veřejného života československého (1927), s. 526

Dům v dnešní České ulici (kdysi Böhmgasse čp. 92), ve kterém žila rodina Blochova v Českých Budějovicích

Dům v dnešní České ulici (kdysi Böhmgasse čp. 92), ve kterém žila rodina Blochova v Českých Budějovicích

Foto Ivo Kareš

Arch sčítání lidu z roku 1880 pro českobudějovický dům čp. 92 s rodinou Blochovou, mezi jejímiž příslušníky figuruje i on

Repro Sčítání lidu 1880, České Budějovice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Pobytová přihláška pražského policejního ředitelství z roku 1894 uvádí chybně rok jeho narození a namísto Čkyně pak Hoštice u Strakonic

Pobytová přihláška pražského policejního ředitelství z roku 1894 uvádí chybně rok jeho narození a namísto Čkyně pak Hoštice u Strakonic

Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 40, obraz 345
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)

Záhlaví listu Budweiser Bote

Záhlaví listu Budweiser Bote

Titulní list knížecí Schwarzenberské ročenky
s jeho jménem

Titulní list knížecí Schwarzenberské ročenky
s jeho jménem

Obálka posledního ročníku Schwarzenberské
ročenky, který ještě redigoval

Obálka posledního ročníku Schwarzenberské
ročenky, který ještě redigoval

O tom, jak významnou osobností byl, svědčí rozáhlý nekrolog v Prager Tagblatt hned za citací neznámých německých veršů T. G. Masaryka

Repro Prager Tagblatt, 20. 10. 1934, s. 1 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Dalším dokladem o Blochově významu přímo historickém svědčí tato pasáž z Tržiště senzací, vzpominkové knihy proslulého Egona Erwina Kische

Repro E. E. Kisch, Tržiště senzací (1962), s. 77-81

Článek Františka R. Krause ze stránek časopisu Roš Chodeš "o malovaném džbánku strýce Blocha a Kafkově Praze"

Repro Roš Chodeš, 2003, č. 11 (www stránky Holocaust.cz)

Jeho heslo v rodopisném sborníku se odvolává i na Kohoutí kříž

Jeho heslo v rodopisném sborníku se odvolává i na Kohoutí kříž

Repro M. Trnka, Rodopisné poznámky z jihu Čech a Šumavy 2 (2011), s. 5

O něm v kalendáři pražské židovské obce pro rok 5781 (tedy 2021 křesťanského letopočtu)

O něm v kalendáři pražské židovské obce pro rok 5781 (tedy 2021 křesťanského letopočtu)

Repro Kalendář Židovské obce v Praze 5781 (2020)

Kreslená pohlednice ze Čkyně

Kreslená pohlednice ze Čkyně

S. Olt, Šumava a Pošumaví : města, městyse, obce a osady na starých pohlednicích, díl VII, 2013 [kalendář]

Synagoga ve ČkyniSynagoga ve Čkyni

Synagoga ve Čkyni

Foto Jaroslav Šenigl a Pavel Polák

Svatostánek zimní modlitebny synagogy ve Čkyni s tórou, nalezenou na půdě

Svatostánek zimní modlitebny synagogy ve Čkyni s tórou, nalezenou na půdě

Foto Pavel Polák

Židovský hřbitov v rodné Čkyni

Židovský hřbitov v rodné Čkyni

Foto Jaroslav Šenigl

Jeden z náhrobků židovského hřbitova ve Čkyni

Jeden z náhrobků židovského hřbitova ve Čkyni

D. Polakovič - I. Steinová - P. Vladařová, Židovské hřbitovy na jihu Čech (2021), s. 31

O místní židovské komunitě v propagačním materiálu Spolku pro obnovu synagogy ve Čkyni

Židovský hřbitov v Hošticích, odkud pocházel otec

Židovský hřbitov v Hošticích, odkud pocházel otec

D. Polakovič - I. Steinová - P. Vladařová, Židovské hřbitovy na jihu Čech (2021), s. 113

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist