logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

MORITZ BLOCH

Podle tohoto záznamu čkyňské židovské matriky narodil se tu ve Čkyni čp. 96 dne 14. května roku 1861 a dostal týden nato po obřízce jméno Moritz Bloch - novorozencův otec Joachim Bloch, řezník z Hoštic (Hostitz), byl synem (zřejmě nemanželským) Rosalie Blochové z Hoštic, tehdy okr. Volyně (Wollin), matka Amalia byla pak (manželskou) dcerou Samuela Wedelese a jeho ženy Rosalie, dcery Isaka a Magdaleny Hornerových ze Čkyně - kmotrem byl Josef Bloch, obřízku provedl Samson Singer, porodní bába je tu psána "Marije Pessta", tj. Marie Peštová

Repro Národní archiv, fond Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích (Badatelna.eu)

Repro Album representantů všech oborů
veřejného života československého (1927), s. 526

Pobytová přihláška pražského policejního ředitelství z roku 1894 uvádí chybně rok jeho narození a namísto Čkyně pak Hoštice u Strakonic

Pobytová přihláška pražského policejního ředitelství z roku 1894 uvádí chybně rok jeho narození a namísto Čkyně pak Hoštice u Strakonic

Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 40, obraz 345
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)

Záhlaví listu Budweiser Bote

Záhlaví listu Budweiser Bote

Titulní list knížecí Schwarzenberské ročenky
s jeho jménem

Titulní list knížecí Schwarzenberské ročenky
s jeho jménem

Obálka posledního ročníku Schwarzenberské
ročenky, který ještě redigoval

Obálka posledního ročníku Schwarzenberské
ročenky, který ještě redigoval

O tom, jak významnou osobností byl, svědčí rozáhlý nekrolog v Prager Tagblatt hned za citací neznámých německých veršů T. G. Masaryka

Repro Prager Tagblatt, 20. 10. 1934, s. 1 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Dalším dokladem o Blochově významu přímo historickém svědčí tato pasáž z Tržiště senzací, vzpominkové knihy proslulého Egona Ervína Kische

Repro E. E. Kisch, Tržiště senzací (1962), s. 77-81

Článek Františka R. Krause ze stránek časopisu Roš Chodeš "o malovaném džbánku strýce Blocha a Kafkově Praze"

Repro Roš Chodeš, 2003, č. 11 (www stránky Holocaust.cz)

Jeho heslo v rodopisném sborníku se odvolává i na Kohoutí kříž

Jeho heslo v rodopisném sborníku se odvolává i na Kohoutí kříž

Repro M. Trnka, Rodopisné poznámky z jihu Čech a Šumavy 2 (2011), s. 5

Kreslená pohlednice ze Čkyně

Kreslená pohlednice ze Čkyně

S. Olt, Šumava a Pošumaví : města, městyse, obce a osady na starých pohlednicích, díl VII, 2013 [kalendář]

Synagoga ve Čkyni

Synagoga ve Čkyni

Foto Jaroslav Šenigl

Svatostánek zimní modlitebny synagogy ve Čkyni

Svatostánek zimní modlitebny synagogy ve Čkyni

Repro J. Podlešák, Synagoga ve Čkyni (2006), s. 12, foto Vladislav Hošek

Židovský hřbitov ve Čkyni

Židovský hřbitov ve Čkyni

Foto Jaroslav Šenigl

O místní židovské komunitě v propagačním materiálu Spolku pro obnovu synagogy ve Čkyni

TOPlist