logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANN BAPTIST BLOBNER

Záznam křestní matriky farní obce Pořejov o jeho narození v rodině zdejšího šenkýře Martina Blobnera (syna provozovatele téhož šenku v Pořejově čp. 14 Mathause Blobnera a Marie, roz. Fürstové rovněž z Pořejova) a jeho ženy Anny, dcery hraničního dozorce v Hošťce (Hesseldorf) a Anny, roz. Döflerové rovněž z Hošťky

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Repro z daru Geralda Deistlera

O něm na webu, uvádějícím významné osobnosti města Vídně

O něm na webu, uvádějícím významné osobnosti města Vídně

Repro www stránky Wien Geschichte Wiki

Více o jeho rodině na webové straně rakouského hudebního lexikonu

Více o jeho rodině na webové straně rakouského hudebního lexikonu

Repro www stránky Wien Geschichte Wiki

Obálka a notový záznam jeho "opusu č. 100" s českým textem K. Šimůnka

Obálka a notový záznam jeho "opusu č. 100" s českým textem K. Šimůnka

Obálka a notový záznam jeho "opusu č. 100" s českým textem K. Šimůnka

Záznam o jeho úmrtí v knize zemřelých vídeňské farnosti Meidling

Repro Matricula Online

Jeho hrob na hřbitově vídeňské čtvrti Meidling

Jeho hrob na hřbitově vídeňské čtvrti Meidling

Repro Wikipedia, foto GuentherZ

Kostelík sv. Anny nad Pořejovem kdysi...

Kostelík sv. Anny nad Pořejovem kdysi...

Repro Zmizelé Sudety (2003), s. 85

... a dnes se starou lípou poblíž... a dnes se starou lípou poblíž

... a dnes se starou lípou poblíž

Repro Český les - Tachovsko, Historicko-turistický průvodce č. 2 (1994), obr. příl.

Okolí Pořejova na mapě borského vikariátu z roku 1831

Repro Putování po zaniklých místech Českého lesa. II., Tachovsko : osudy 45 zaniklých obcí, vsí a samot (2011), s. 6

Pořejovský kostel svatého Bartoloměje mezi světovými válkami...

Pořejovský kostel svatého Bartoloměje mezi světovými válkami...

Repro Proměny sudetské krajiny (2006), s. 90

... a dnes

... a dnes

Repro Český les - Tachovsko, Historicko-turistický průvodce č. 2
(1994), obr. příl.

Rodný Pořejov na leteckých snímcích z let 1958 a 2008

Rodný Pořejov na leteckých snímcích z let 1958 a 2008

Rodný Pořejov na leteckých snímcích z let 1958 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Dodnes pečlivě udržovaná pořejovská myslivna na snímku z toku 2010

Dodnes pečlivě udržovaná pořejovská myslivna na snímku z toku 2010

Repro Putování po zaniklých místech Českého lesa. II., Tachovsko : osudy 45 zaniklých obcí, vsí a samot (2011), s. 62

Článek paní Hany Voděrové o zaniklém Pořejově doprovázejí cenné fotografie

Repro Vítaný host na Šumavě a v Českém lese, 2013, jaro 01/2014, s. 4-5

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist