logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF BLAU

Repro Hoam!, 1980, č. 10, s. 449

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank
(ze sbírek Regionálního muzea v Českém Krumlově)

Na snímku z roku 1947

Na snímku z roku 1947

Repro Sborník prací z historie a dějin umění, 2013, č. 7, s. 328 (SOkA Klatovy, fond ONV Klatovy, agenda občanství, N205)

Repro ze sbírek Muzea Královského hvozdu v Nýrsku

Podle tohoto záznamu nýrské křestní matriky se narodil v Horním Nýrsku (Oberneuern) čp. 39 zdejšímu ševci Josefu Blauovi (i jeho otec, jako kmotr zde podepsaný, byl ševcem, matka Anna, roz. Dvořáková, pocházela z Tomic, dnes okr. Benešov) a jeho ženě Barbaře, dceři Wolfganga Schrella a Marie, roz. Ernstové, obou z Nýrska

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Opis křesního listu

Opis křesního listu

Repro M. Korandová, Piruety na ostří nože (2016), s. 214

Rodný dům v Horním Nýrsku čp. 39, kde ševcoval jeho otec

Rodný dům v Horním Nýrsku čp. 39, kde ševcoval jeho otec

Repro 2013 - Rok Josefa Blaua [sborník z 2. ročníku konference Připomínky literárních osobností města Nýrska, 2013], s. 22 (archív Karla Velkoborského)

Fotografie rodiny Josefa BlauaFotografie rodiny Josefa Blaua

Fotografie rodiny Josefa Blaua

Repro ze sbírek Muzea Královského hvozdu v Nýrsku

V 85 letech

V 85 letech

Repro Glaube und Heimat, 1957, č. 17, s. 723

Další fotografie z jeho stáří

Další fotografie z jeho stáří

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank
(ze sbírek Böhmerwaldmuseum, Wien)

Se Spolkovým křížem za zásluhy v posledních letech života

Se Spolkovým křížem za zásluhy v posledních letech života

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírek Böhmerwaldmuseum, Wien)

Už těsně před svým skonem v roce 1960 na jednom shromáždění krajanstva ve Furth im Wald, nad ním sedícím stojí Sepp Skalitzky a Franz Liebl (1881-1961), někdejší viceprezident německé sekce Zemské kulturní rady (1929-1938) a spoluzakladatel německé agrární strany Bund der Landwirte

Už těsně před svým skonem v roce 1960 na jednom shromáždění krajanstva ve Furth im Wald, nad ním sedícím stojí Sepp SkalitzkyFranz Liebl (1881-1961), někdejší viceprezident německé sekce Zemské kulturní rady (1929-1938) a spoluzakladatel německé agrární strany Bund der Landwirte

Repro Glaube und Heimat, 1991, č. 5, s. 81

Arch popisný ze sčítání lidu (census) 1900 zaznamenává v Orlovicích (Silberberg) jeho zdejší pobyt i se ženou Barborou (*29.5.1876) a synem Karlem (*26.1.1899)

Repro Sčítání lidu 1900, Pocinovice - Orlovice, SOkA Domažlice (SOA v Plzni - Acta Publica)

Jeho zápis v knize hostů zámečku Horní Staňkov, který patřil Gustavu Schreinerovi

Jeho zápis v knize hostů zámečku Horní Staňkov, který patřil Gustavu Schreinerovi

Repro ze sbírek Jihočeské vědecké knihovny

Jmenování definitivním řídícím učitelem v Nýrsku

Jmenování definitivním řídícím učitelem v Nýrsku

Repro M. Korandová, Piruety na ostří nože (2016), s. 215

Z jeho záznamu na seznamu nýrského učitelstva vysvítá, že absolvoval učitelský ústav v Praze roku 1894

Z jeho záznamu na seznamu nýrského učitelstva vysvítá, že absolvoval učitelský ústav v Praze roku 1894

Repro Standesausweis der Lehrerschaft an den deutschen Volks- und Bürgerschulen Böhmens, 9. Folge (1928), s. 257

O Watzlikovi kdysi napsal do českobudějovického časopisu "Waldheimat", že "k nám přišel v pravou chvíli jako Boží dar"

O Watzlikovi kdysi napsal do českobudějovického časopisu "Waldheimat", že "k nám přišel v pravou chvíli jako Boží dar"

Repro Waldheimat, 1929, č. 12, s. 179

Do pamětní knihy prášilské papírny zapsal rok před jejím požárem tato slova:
 "Těší mne, že jsem mohl navštívit tento ctihodný památník starého šumavského průmyslu."

Do pamětní knihy prášilské papírny zapsal rok před jejím požárem tato slova:
"Těší mne, že jsem mohl navštívit tento ctihodný památník starého šumavského průmyslu."

Repro ze sbírek Muzea Šumavy v Kašperských Horách

Pohlednice z roku 1930 s podpisy z koncertu Jindřicha Jindřicha v Domažlicích

Pohlednice z roku 1930 s podpisy z koncertu Jindřicha Jindřicha v Domažlicích

Repro z daru Lukáše Vorlíčka

Snímek z nýrské kroniky zachytil smuteční slavnost k úmrtí T.G. Masaryka, na níž podle textu na vedlejší straně pronesl smuteční projev

Snímek z nýrské kroniky zachytil smuteční slavnost k úmrtí T.G. Masaryka, na níž podle textu na vedlejší straně pronesl smuteční projev

Repro Kronika města Nýrska 1901-1937 (SOA v Plzni - Porta fontium)

Tady se jako kronikář města povinně přihlašuje roku 1938 k "osvobození" a "připojení" k Velkoněmecké říši

Repro Kronika města Nýrska 1901-1937 (SOA v Plzni - Porta fontium)

Jeho zápis v nýrské kronice z února 1945

Jeho zápis v nýrské kronice z února 1945

Repro ze sbírek Muzea Královského hvozdu v Nýrsku

Jeho návrh znění evropské hymny

Jeho návrh znění evropské hymny

Repro M. Korandová, Piruety na ostří nože (2016), s. 217

Seznam tisíce knih, které si směl vzít s sebou do amerického okupačního pásma v Německu

Seznam tisíce knih, které si směl vzít s sebou do amerického okupačního pásma v Německu

Repro M. Korandová, Piruety na ostří nože (2016), s. 221

Povolení k tomu, že se "stěhuje do Německa"

Povolení k tomu, že se "stěhuje do Německa"

Repro M. Korandová, Piruety na ostří nože (2016), s. 219

Potvrzení, že byl "antifašistou" a je vystěhovám jako bývalý sociální demokrat

Potvrzení, že byl "antifašistou" a je vystěhovám jako bývalý sociální demokrat

Repro M. Korandová, Piruety na ostří nože (2016), s. 219

Jeho žádost o urychlení odsunu

Jeho žádost o urychlení odsunu

Repro M. Korandová, Piruety na ostří nože (2016), s. 222

Úmrtní oznámení

Úmrtní oznámení

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírek Böhmerwaldmuseum, Wien)

Parte

Parte

Repro Glaube und Heimat, 1960, č. 21, s. 898

Jeho hrob ve Straubingu

Jeho hrob ve Straubingu

Repro 2013 - Rok Josefa Blaua [sborník z 2. ročníku konference Připomínky literárních osobností města Nýrska, 2013], s. 23 (archív Karla Velkoborského)

Pamětní kámen Josefa Blaua v Nýrsku

Pamětní kámen Josefa Blaua v Nýrsku

Repro Hoam!, 2013, č. 10, s. 15

Dům Josefa Blaua v Nýrsku, sousedící s Watzlikovým....

Dům Josefa Blaua v Nýrsku, sousedící s Watzlikovým....

Repro Hoam!, 1972, s. 255

... sousedící vily Josefa Blaua a Hanse Watzlika v Nýrsku
na kresbě Williho Herziga z roku 1925...

... sousedící vily Josefa Blaua a Hanse Watzlika v Nýrsku
na kresbě Williho Herziga z roku 1925...

Repro Hoam!, 1972, s. 255

... a fotografie domu z roku 2006

... a fotografie domu z roku 2006

Repro archív K. Velkoborského

Zlatý stoleček poblíž jezera Laka

Zlatý stoleček poblíž jezera Laka

Repro Zapomenuté dědictví : oprava drobných kamenných památek na Šumavě (2004), s. 46

Článek Hany Voděrové o tom, jak hledat Zlatý stoleček, na stránkách časopisu, který rediguje

Repro Vítaný host na Šumavě a v Českém lese, podzim 03/2009, s. 28

Domy s renesančními štíty na náměstí v Dolním Nýrsku, které hájil v obsáhlém dopise z léta roku 1919 před představbou

Domy s renesančními štíty na náměstí v Dolním Nýrsku, které hájil v obsáhlém dopise z léta roku 1919 před představbou

Repro Sborník prací z historie a dějin umění, 2013, č. 7, s. 345 (ze sbírek Muzea Královského Hvozdu v Nýrsku)

Učitelskou dráhu začal v Dešenicích (místní škola je tu zachycena na snímku, pořízeném někdy kolem roku 1915), pak působil v Orlovicích, ve Staré Lhotě a nakonec v Nýrsku

Učitelskou dráhu začal v Dešenicích (místní škola je tu zachycena na snímku, pořízeném někdy kolem roku 1915), pak působil v Orlovicích, ve Staré Lhotě a nakonec v Nýrsku

Repro 2013 - Rok Josefa Blaua [sborník z 2. ročníku konference Připomínky literárních osobností města Nýrska, 2013], s. 31 (archív Karla Velkoborského)

Stará Lhota u Nýrska, kde učil, na třech starých pohlednicích,
zvýrazňujících i budovu tamější školy

Stará Lhota u Nýrska, kde učil, na třech starých pohlednicích,
zvýrazňujících i budovu tamější školy

Obálka jeho publikace, která vyšla v řadě "Sudetendeutsche Heimatgaue" (ca 1920, nakladatelství Franz Kraus, Liberec)

Obálka jeho publikace, která vyšla v řadě "Sudetendeutsche Heimatgaue" (ca 1920, nakladatelství Franz Kraus, Liberec)

Obálka další publikace z roku 1921 (Roland, Praha)

Obálka další publikace z roku 1921 (Roland, Praha)

Repro z daru Lukáše Vorlíčka

Obálka (1922) s vinětou Georga Achtelstettera (nakladatelství Paul Gollors Nachfolger, Liberec)

Obálka (1922) s vinětou Georga Achtelstettera (nakladatelství Paul Gollors Nachfolger, Liberec)

Obálka jeho knihy o hradu Pajrek (A. Weiner, Nýrsko, 1931)

Obálka jeho knihy o hradu Pajrek (A. Weiner, Nýrsko, 1931)

Repro z daru Lukáše Vorlíčka

Titulní list (1938)

Titulní list (1938)

Obálka Blauova překladu románu Jan Cimbura (1941) vydaného nakladatelstvím Hanns Horst Kreisel v Lipsku

Obálka Blauova překladu románu Jan Cimbura (1941) vydaného nakladatelstvím Hanns Horst Kreisel v Lipsku

Obálka (1958) už po válce ve vědecké řadě Adalbert Stifter Verein v Mnichově vydané práce o Šumavanech v brazilském Sao Bento, kteří se tu usidlovali od roku 1873

Obálka (1958) už po válce ve vědecké řadě Adalbert Stifter Verein v Mnichově vydané práce o Šumavanech v brazilském Sao Bento, kteří se tu usidlovali od roku 1873

Obálka lipského časopisu, kde roku 1942 vyšla (ve 2. čísle 2. ročníku) stať o raně středověké stezce z Čech do údolí řeky Isar (ze Sušice do Deggendorfu) - autorem onoho textu byl Dr. Karl Dinklage a třeba asi dodat, že sem přispívali i význační čeští archeologové jako Jaroslav Böhm, Ivan Borkovský (vlastně Ukrajinec), Bedřích Dubský, Jan Eisner, Jiří Neustupný, Josef Skutil či Bedřich Svoboda (ten hákový kříž naznačuje, jaké myšlence měl sloužit v oné době i výzkum pravěku a středověku)

Obálka lipského časopisu, kde roku 1942 vyšla (ve 2. čísle 2. ročníku) stať o raně středověké stezce z Čech do údolí řeky Isar (ze Sušice do Deggendorfu) - autorem onoho textu byl Dr. Karl Dinklage a třeba asi dodat, že sem přispívali i význační čeští archeologové jako Jaroslav Böhm, Ivan Borkovský (vlastně Ukrajinec), Bedřích Dubský, Jan Eisner, Jiří Neustupný, Josef Skutil či Bedřich Svoboda (ten hákový kříž naznačuje, jaké myšlence měl sloužit v oné době i výzkum pravěku a středověku)

Vzpomínka z jeho dětství, jak ji v září 1953 uveřejnil na svých stránkách ústřední list vyhnaných krajanů - doprovodný snímek je ovšem odjinud a zachycuje známou štramberskou "trúbu" ze severomoravského, kdysi rovněž německy hovořícího Kravařska (Kuhländchen)

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1953, č. 36, s. 6 (Bayerische Staatsbibliothek - Digitalisat-Bestellung)

V roce 1955 zaplnila dětskou přílohu listu Sudetendeutsche Zeitung vlastně téměř celou
vzpomínka na štědrovečerní noc z jeho šumavského dětství

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1955, č. 32, příloha Kondor č. 51/52, s. 90-95 (Bayerische Staatsbibliothek - Digitalisat-Bestellung)

O slavnostním večeru v Deggendorfu na jeho počest v prosinci roku 1957

O slavnostním večeru v Deggendorfu na jeho počest v prosinci roku 1957

Repro Hoam!, 1958, č. 2, s. 13

Recenze jeho románu "Die Goldene Säule" na stránkách krajanského měsíčníku, jejímž autorem je Sepp Skalitzky

Recenze jeho románu "Die Goldene Säule" na stránkách krajanského měsíčníku, jejímž autorem je Sepp Skalitzky

Repro Hoam!, 1959, č. 7, s. 30

Jeho medailon na stránkách oficiálního orgánu krajanského sdružení

Jeho medailon na stránkách oficiálního orgánu krajanského sdružení

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1992, č. 28, s. 8

Po něm se jmenuje ulice v Neuhausu, části obce Offenberg v dolnobavorském okrese Deggendorf

Po něm se jmenuje ulice v Neuhausu, části obce Offenberg v dolnobavorském okrese Deggendorf

Repro 2013 - Rok Josefa Blaua [sborník z 2. ročníku konference Připomínky literárních osobností města Nýrska, 2013], s. 23 (archív Karla Velkoborského)

Obálka románu Marie Korandové "Piruety na ostří nože" (2016), který je mu věnován a který vyšel nákladem nýrského Muzea Královského hvozdu

Obálka románu Marie Korandové "Piruety na ostří nože" (2016), který je mu věnován a který vyšel nákladem nýrského Muzea Královského hvozdu

Věnováno mu je i umrlčí prkno v Bodenmais

Věnováno mu je i umrlčí prkno v Bodenmais

Repro Glaube und Heimat, 2024, č. 3, s. 63

O románu v krajanském periodiku

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2016, č. 37, s. 18

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist