logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

RUDOLF BLAHUT

Repro Glaube und Heimat, 1959, č. 7, s. 262

Získává tu Spolkový kříž za zásluhy (viz i Josef Hüttl)

Získává tu Spolkový kříž za zásluhy (viz i Josef Hüttl)

Repro Glaube und Heimat, 1957, č. 3, s. 104

Podle tohoto záznamu děpoltické křestní matriky narodil se 27. října roku 1882, tedy o den později, nežli je všude uváděno (pokud je pravdou, že byl téhož dne i pokřtěn farářem Mathiasem Eßlem), obchodníku s peřím v Děpolticích čp. 28 Josefu Blahutovi (jeho otec Wenzl Blahut byl chalupníkem v Děpolticích čp. 73, matka Margaretha, roz. Schwarzová, pocházela z Dešenic čp. 27) a jeho ženě Theresii, dceři chalupníka v Děpolticích čp. 28 Johanna Stuibera a Barbary, roz. Pauliové z Děpoltic čp. 25 - kmotrou novorozencovou byla podepsaná zde Anna Stuiberová, choť Rudolfa Stuibera, chalupníka z Dešenic čp. 62, pozdější pak už přípis vypovídá o svatbě Rudolfa Blahuta se Stephanií Plechingerovou v Dešenicích dne 13. ledna roku 1914

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Už v roce 1903 otiskl v časopise Der Böhmerwald toto vyprávění o pokladu na hradě Pajrek, které slýchal od své babičky

Repro Der Böhmerwald : Monatsschrift für den Böhmerwald und die angrenzenden Gebiete (1903), č. 7, s. 454-455

Tři úryvky ze stati Pavla Škorpila, dokumentující i jeho postoje a činy

Repro Dešenice 1272-2022 : sedmero zastavení v minulosti šumavského údolí (2023), s. 112, 127, 137

Zpráva o propůjčení Spolkového kříže za zásluhy (viz výše) prvním prezidentem SRN po druhé světové válce, jímž byl Theodor Heuss (žil v letech 1884-1963, svůj úřad vykonával v letech 1949-1959)

Zpráva o propůjčení Spolkového kříže za zásluhy (viz výše) prvním prezidentem SRN po druhé světové válce, jímž byl Theodor Heuss (žil v letech 1884-1963, svůj úřad vykonával v letech 1949-1959)

Repro Hoam!, 1957, č. 2, s. 17

Inzerát jeho firmy

Inzerát jeho firmy

Repro Glaube und Heimat, 1957, č. 3, s. 132

Inzerce meziválečná (1935) označuje firmu za "uznaně nejlepší křesťanskou ze všech"

Inzerce meziválečná (1935) označuje firmu za "uznaně nejlepší křesťanskou ze všech"

Repro Immergrün, 1936, č. 1, inzertní příloha

Celá stáda husí z Českobudějovicka a Třeboňska bývala v minulosti hnána přes hranice do Bavor a Rakous

Celá stáda husí z Českobudějovicka a Třeboňska bývala v minulosti hnána přes hranice do Bavor a Rakous

Repro M. Ortmeier, Herent und drent (2008), s. 40

Hejno husí na rybníčku v Hinterwaldeck u Lamu

Hejno husí na rybníčku v Hinterwaldeck u Lamu

Repro Schöner Bayerischer Wald, 2005, č. 3, s. 31,
foto L. Jilek

Vnitřek farního kostela sv. Isidora v rodných Děpolticích

Vnitřek farního kostela sv. Isidora v rodných Děpolticích

Foto Ivo Kareš

Na staré pohlednici z Děpoltic "im Böhmerwald" stojí místo lípy při kostele sv. Isidora ještě topol, vysoký téměř jako kostelní věž

Na staré pohlednici z Děpoltic "im Böhmerwald" stojí místo lípy při kostele sv. Isidora ještě topol, vysoký téměř jako kostelní věž

Repro Glaube und Heimat, 1993, č. 8, s. 87

Rodné Děpoltice na jiných dvou starých pohlednicích

Rodné Děpoltice na jiných dvou starých pohlednicích

Rodné Děpoltice na jiných dvou starých pohlednicích

Pamětní deska v bavorském Lamu, vysvěcená 1989, připomíná vyhnání z rodné farnosti Děpoltice

Pamětní deska v bavorském Lamu, vysvěcená 1989, připomíná vyhnání z rodné farnosti Děpoltice

Repro Glaube und Heimat, 1989, č. 12, s. 71

Pohlednice z "Dešenic na Šumavě"

Pohlednice z "Dešenic na Šumavě"

Dešenice na jiné pohlednici, jejímž autorem je Josef Seidel

Dešenice na jiné pohlednici, jejímž autorem je Josef Seidel

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Dům obchodu s "ložním peřím" firmy Blahut v Dešenicích

Dům obchodu s "ložním peřím" firmy Blahut v Dešenicích

Repro Erinnerungen an Dahoam (1988), s. 83

Vila čp. 153, která patřila ve 30. a 40. letech Rudolfu Blahutovi

Vila čp. 153, která patřila ve 30. a 40. letech Rudolfu Blahutovi

Foto Lenka Sýkorová

Roku 1997 renovovaná dešenická hřbitovní kaple sv. Anny a její oltář

Roku 1997 renovovaná dešenická hřbitovní kaple sv. Anny a její oltář

Repro Glaube und Heimat, 1997, č. 11, s. 105

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist