logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

TASSILO BITZAN

Repro www stránky Mecke Druck und Verlag
a z daru Antonína Sekyrky

S Bruno Zannerem u pamětního kříže v zaniklých Kapličkách

S Bruno Zannerem u pamětního kříže v zaniklých Kapličkách

Repro R. Fink, Zerstörte Böhmerwaldorte (2006), s. 350

Snímek z roku 1994 ho zachycuje na setkání českobudějovických abiturientů
se ženou Giselou (ta v brýlích) stojícího druhého zleva

Snímek z roku 1994 ho zachycuje na setkání českobudějovických abiturientů
se ženou Giselou (ta v brýlích) stojícího druhého zleva

Repro Glaube und Heimat, 1994, č. 8, s. 35

Se spolužáky ve třetí třídě obecné školy v Kapličkách a svým otcem uprostřed druhé řady stojí v té poslední při zdi kostela s 50 metrovou věží (samy Kapličky ležely 950 metrů nad mořem) čtvrtý zprava

Se spolužáky ve třetí třídě obecné školy v Kapličkách a svým otcem uprostřed druhé řady stojí v té poslední při zdi kostela s 50 metrovou věží (samy Kapličky ležely 950 metrů nad mořem) čtvrtý zprava

Repro Glaube und Heimat, 1981, č. 9/10, s. 40

Vstup na hřbitov v Kapličkách mezi školou a farou, vepředu Tassilo a Günther Bitzanovi
na snímku pořízeném jejich otcem 24. června roku 1935

Vstup na hřbitov v Kapličkách mezi školou a farou, vepředu Tassilo a Günther Bitzanovi
na snímku pořízeném jejich otcem 24. června roku 1935

Repro Glaube und Heimat, 2007, č. 6, s. 47

Mezi spolužáky z vyšebrodské měšťanky tu stojí v červnu 1937 v zadní řadě sedmý zprava

Mezi spolužáky z vyšebrodské měšťanky tu stojí v červnu 1937 v zadní řadě sedmý zprava

Repro Glaube und Heimat, 1981, č. 5, s. 33

Dva snímky z "biologického výletu" německé Oberschule für Jungen v České ulici za protektorátu 20. června 1941, který skončil v hostinci a který vedl mj. i Bitzanův tehdejší profesor Friedrich Blumentritt, na jednom z amatérských snímků zachycený ("autorem" snímků z výletu je Tassilo Bitzan, ale spoušť v prvním případě musel zmáčknout někdo jiný)Dva snímky z "biologického výletu" německé Oberschule für Jungen v České ulici za protektorátu 20. června 1941, který skončil v hostinci a který vedl mj. i Bitzanův tehdejší profesor Friedrich Blumentritt, na jednom z amatérských snímků zachycený ("autorem" snímků z výletu je Tassilo Bitzan, ale spoušť v prvním případě musel zmáčknout někdo jiný)

Dva snímky z "biologického výletu" německé Oberschule für Jungen v České ulici za protektorátu 20. června 1941, který skončil v hostinci a který vedl mj. i Bitzanův tehdejší profesor Friedrich Blumentritt, na jednom z amatérských snímků zachycený ("autorem" snímků z výletu je Tassilo Bitzan, ale spoušť v prvním případě musel zmáčknout někdo jiný)

Repro z daru Antonína Sekyrky

Kresba "septimána" Tassilo Bitzana s motivem okolí gymnázia v České ulici, kde za války studoval

Kresba "septimána" Tassilo Bitzana s motivem okolí gymnázia v České ulici, kde za války studoval

Repro z daru Antonína Sekyrky

Budova českobudějovického gymnázia v České ulici

Budova českobudějovického gymnázia v České ulici

Foto Ivo Kareš

Jeho báseň z válečného nasazení ve Francii, jak ji otiskl v listopadu 1942 německý budějovický list

Jeho báseň z válečného nasazení ve Francii, jak ji otiskl v listopadu 1942 německý budějovický list

Repro Budweiser Zeitung, 1942, č. 90, s. 4

Řídící učitel Bitzan se svou druhou ženou, třemi syny a jednou dcerou

Řídící učitel Bitzan se svou druhou ženou, třemi syny a jednou dcerou

Repro Glaube und Heimat, 1983, č. 5, s. 45

Záznam českobudějovické matriky o narození jeho otce v rodině obchodníka Wenzla Bitzana a jeho ženy Constancie, roz. Geringerové, s přípisem o druhé svatbě Gerarda Bitzana s Annou Miesbauerovou v říjnu roku 1939

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam českobudějovické oddací matriky o svatbě jeho otce s Margaretou, roz. Smolovou, jejíž otec tu jako svědek připojil i svůj podpis

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Německy vyplněný arch sčítání lidu z roku 1921 pro dům čp. 8 v Krajinské ulici, kde tehdy žil Wenzl Bitzan se svou ženou Konstanze, synem Romanem, schovankou Emmou Karterovou rodem z Kolína a její sestrou Agnes z Plzně jako služebnou

Repro Sčítání lidu 1921, České Budějovice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Dům čp. 8 v českobudějovické Krajinské ulici

Dům čp. 8 v českobudějovické Krajinské ulici

Foto Ivo Kareš

Podrobný třístránkový záznam německé stavovské matriky o druhé svatbě otcově roku 1939

Podrobný třístránkový záznam německé stavovské matriky o druhé svatbě otcově roku 1939

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Osvědčení jeho otce o zachování československého státního občanství, které v kopii zaslal Mgr. Antonínu Sekyrkovi do archivu gymnázia v České ulici

Osvědčení jeho otce o zachování československého státního občanství, které v kopii zaslal Mgr. Antonínu Sekyrkovi do archivu gymnázia v České ulici

Repro z daru Antonína Sekyrky

Nekrolog otcův na stránkách krajanského měsíčníku

Nekrolog otcův na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Hoam!, 1957, č. 6, s. 20

Budova bývalé německé školy v rodných Homolích, dnes sídlo obecního úřadu

Budova bývalé německé školy v rodných Homolích, dnes sídlo obecního úřadu

Foto Ivo Kareš

Otcův pozdravný projev při návštěvě prezidenta Beneše v Kaplici roku 1937

Otcův pozdravný projev při návštěvě prezidenta Beneše v Kaplici roku 1937

Repro Okresní věstník pro politický okres kaplický, 1937, č. 7, s. 104-105

Nálepka vedení školy v Kapličkách

Nálepka vedení školy v Kapličkách

Repro Kronika německé obecné školy Kyselov, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Otcova kresba ve školní kronice zachycuje polohu kaplí, křížů a božích muk v okolí Kapliček

Repro Pamětní kniha Krásná Pole, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Naučný obraz, který byl používán při výuce ve škole v Kapličkách, se dochoval
v bývalé školní budově v Přední Výtoni

Naučný obraz, který byl používán při výuce ve škole v Kapličkách, se dochoval
v bývalé školní budově v Přední Výtoni

Foto Leona Töröková

Parte otcovo, z něhož vyčteme, že je pochován v Linci na témže hřbitově jako Adalbert Stifter

Parte otcovo, z něhož vyčteme, že je pochován v Linci na témže hřbitově jako Adalbert Stifter

Repro Glaube und Heimat, 1957, č. 12, s. 527

Na vánočním pozdravu z roku 2014 lze spatřit i znak místní části města Minden, kterou je Dützen, jakož i dům, v němž od roku 1992 žije

Na vánočním pozdravu z roku 2014 lze spatřit i znak místní části města Minden, kterou je Dützen, jakož i dům, v němž od roku 1992 žije

Repro z daru Antonína Sekyrky

Parte

Parte

Repro www stránky Gt-trauer.de

Nekrolog na stránkách krajanského měsíčníku

Nekrolog na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Hoam!, 2016, č. 2, s. 75

Čertovo kopyto...

Čertovo kopyto...

Foto Pavel Polák

... a cesta k němu

... a cesta k němu

Foto Pavel Polák

Pomníček pod Cikánským vrchem

Pomníček pod Cikánským vrchem

Repro www stránky Českého rozhlas, foto Ivan Studený

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist