logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

TASSILO BITZAN

Repro www stránky Mecke Druck und Verlag
a z daru Antonína Sekyrky

S Bruno Zannerem u pamětního kříže v zaniklých Kapličkách

S Bruno Zannerem u pamětního kříže v zaniklých Kapličkách

Repro R. Fink, Zerstörte Böhmerwaldorte (2006), s. 350

Snímek z roku 1994 ho zachycuje na setkání českobudějovických abiturientů
se ženou Giselou (ta v brýlích) stojícího druhého zleva

Snímek z roku 1994 ho zachycuje na setkání českobudějovických abiturientů
se ženou Giselou (ta v brýlích) stojícího druhého zleva

Repro Glaube und Heimat, 1994, č. 8, s. 35

Se spolužáky ve třetí třídě obecné školy v Kapličkách a svým otcem uprostřed druhé řady stojí v té poslední při zdi kostela s 50 metrovou věží (samy Kapličky ležely 950 metrů nad mořem) čtvrtý zprava

Se spolužáky ve třetí třídě obecné školy v Kapličkách a svým otcem uprostřed druhé řady stojí v té poslední při zdi kostela s 50 metrovou věží (samy Kapličky ležely 950 metrů nad mořem) čtvrtý zprava

Repro Glaube und Heimat, 1981, č. 9/10, s. 40

Vstup na hřbitov v Kapličkách mezi školou a farou, vepředu Tassilo a Günther Bitzanovi
na snímku pořízeném jejich otcem 24. června roku 1935

Vstup na hřbitov v Kapličkách mezi školou a farou, vepředu Tassilo a Günther Bitzanovi
na snímku pořízeném jejich otcem 24. června roku 1935

Repro Glaube und Heimat, 2007, č. 6, s. 47

Mezi spolužáky z vyšebrodské měšťanky tu stojí v červnu 1937 v zadní řadě sedmý zprava

Mezi spolužáky z vyšebrodské měšťanky tu stojí v červnu 1937 v zadní řadě sedmý zprava

Repro Glaube und Heimat, 1981, č. 5, s. 33

Dva snímky z "biologického výletu" německé Oberschule für Jungen v České ulici za protektorátu 20. června 1941, který skončil v hostinci a který vedl mj. i Bitzanův tehdejší profesor Friedrich Blumentritt, na jednom z amatérských snímků zachycený ("autorem" snímků z výletu je Tassilo Bitzan, ale spoušť v prvním případě musel zmáčknout někdo jiný)Dva snímky z "biologického výletu" německé Oberschule für Jungen v České ulici za protektorátu 20. června 1941, který skončil v hostinci a který vedl mj. i Bitzanův tehdejší profesor Friedrich Blumentritt, na jednom z amatérských snímků zachycený ("autorem" snímků z výletu je Tassilo Bitzan, ale spoušť v prvním případě musel zmáčknout někdo jiný)

Dva snímky z "biologického výletu" německé Oberschule für Jungen v České ulici za protektorátu 20. června 1941, který skončil v hostinci a který vedl mj. i Bitzanův tehdejší profesor Friedrich Blumentritt, na jednom z amatérských snímků zachycený ("autorem" snímků z výletu je Tassilo Bitzan, ale spoušť v prvním případě musel zmáčknout někdo jiný)

Repro z daru Antonína Sekyrky

Kresba "septimána" Tassilo Bitzana s motivem okolí gymnázia v České ulici, kde za války studoval

Kresba "septimána" Tassilo Bitzana s motivem okolí gymnázia v České ulici, kde za války studoval

Repro z daru Antonína Sekyrky

Budova českobudějovického gymnázia v České ulici

Budova českobudějovického gymnázia v České ulici

Foto Ivo Kareš

Jeho báseň z válečného nasazení ve Francii, jak ji otiskl v listopadu 1942 německý budějovický list

Jeho báseň z válečného nasazení ve Francii, jak ji otiskl v listopadu 1942 německý budějovický list

Repro Budweiser Zeitung, 1942, č. 90, s. 4

Řídící učitel Bitzan se svou druhou ženou, třemi syny a jednou dcerou

Řídící učitel Bitzan se svou druhou ženou, třemi syny a jednou dcerou

Repro Glaube und Heimat, 1983, č. 5, s. 45

Záznam českobudějovické matriky o narození jeho otce v rodině obchodníka Wenzla Bitzana a jeho ženy Constancie, roz. Geringerové, s přípisem o druhé svatbě Gerarda Bitzana s Annou Miesbauerovou v říjnu roku 1939

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam českobudějovické oddací matriky o svatbě jeho otce s Margaretou, roz. Smolovou, jejíž otec tu jako svědek připojil i svůj podpis

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Německy vyplněný arch sčítání lidu z roku 1921 pro dům čp. 8 v Krajinské ulici, kde tehdy žil Wenzl Bitzan se svou ženou Konstanze, synem Romanem, schovankou Emmou Karterovou rodem z Kolína a její sestrou Agnes z Plzně jako služebnou

Repro Sčítání lidu 1921, České Budějovice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Dům čp. 8 v českobudějovické Krajinské ulici

Dům čp. 8 v českobudějovické Krajinské ulici

Foto Ivo Kareš

Podrobný třístránkový záznam německé stavovské matriky o druhé svatbě otcově roku 1939

Podrobný třístránkový záznam německé stavovské matriky o druhé svatbě otcově roku 1939

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Osvědčení jeho otce o zachování československého státního občanství, které v kopii zaslal Mgr. Antonínu Sekyrkovi do archivu gymnázia v České ulici

Osvědčení jeho otce o zachování československého státního občanství, které v kopii zaslal Mgr. Antonínu Sekyrkovi do archivu gymnázia v České ulici

Repro z daru Antonína Sekyrky

Nekrolog otcův na stránkách krajanského měsíčníku

Nekrolog otcův na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Hoam!, 1957, č. 6, s. 20

Budova bývalé německé školy v rodných Homolích, dnes sídlo obecního úřadu

Budova bývalé německé školy v rodných Homolích, dnes sídlo obecního úřadu

Foto Ivo Kareš

Otcův pozdravný projev při návštěvě prezidenta Beneše v Kaplici roku 1937

Otcův pozdravný projev při návštěvě prezidenta Beneše v Kaplici roku 1937

Repro Okresní věstník pro politický okres kaplický, 1937, č. 7, s. 104-105

Nálepka vedení školy v Kapličkách

Nálepka vedení školy v Kapličkách

Repro Kronika německé obecné školy Kyselov, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Otcova kresba ve školní kronice zachycuje polohu kaplí, křížů a božích muk v okolí Kapliček

Repro Pamětní kniha Krásná Pole, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Naučný obraz, který byl používán při výuce ve škole v Kapličkách, se dochoval
v bývalé školní budově v Přední Výtoni

Naučný obraz, který byl používán při výuce ve škole v Kapličkách, se dochoval
v bývalé školní budově v Přední Výtoni

Foto Leona Töröková

Parte otcovo, z něhož vyčteme, že je pochován v Linci na témže hřbitově jako Adalbert Stifter

Parte otcovo, z něhož vyčteme, že je pochován v Linci na témže hřbitově jako Adalbert Stifter

Repro Glaube und Heimat, 1957, č. 12, s. 527

Na vánočním pozdravu z roku 2014 lze spatřit i znak místní části města Minden, kterou je Dützen, jakož i dům, v němž od roku 1992 žije

Na vánočním pozdravu z roku 2014 lze spatřit i znak místní části města Minden, kterou je Dützen, jakož i dům, v němž od roku 1992 žije

Repro z daru Antonína Sekyrky

Parte

Parte

Repro www stránky Gt-trauer.de

Nekrolog na stránkách krajanského měsíčníku

Nekrolog na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Hoam!, 2016, č. 2, s. 75

Čertovo kopyto...

Čertovo kopyto...

Foto Martin Uhlíř

... a cesta k němu

... a cesta k němu

Foto Pavel Polák

Pohled od Čertova kopyta na Lipno

Pohled od Čertova kopyta na Lipno

Foto Martin Uhlíř

Pomníček pod Cikánským vrchem

Pomníček pod Cikánským vrchem

Repro www stránky Českého rozhlas, foto Ivan Studený

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist