logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

GERTRAUD BIERAMPLOVÁ

Sedmiletá Gerti Bieramplová na snímku se spolužáky z druhé třídy školy
v rodném Pohoří na Šumavě sedí v první řadě čtvrtá zprava

Sedmiletá Gerti Bieramplová na snímku se spolužáky z druhé třídy školy
v rodném Pohoří na Šumavě sedí v první řadě čtvrtá zprava

Repro Glaube und Heimat, 1997, č. 6, s. 47

Na snímku z rodáckého setkání v Karlstiftu ze září roku 1981 stojí druhá zleva

Na snímku z rodáckého setkání v Karlstiftu ze září roku 1981 stojí druhá zleva

Repro Glaube und Heimat, 1981, č. 12, s. 36

Mezi Marií Hochreiterovou a Marií Schulze-Kroiherovou stojí na společném snímku spolupracovníků měsíčníku "Glaube und Heimat" nad sedícím Josefem Bohmannem, prelátem Johannesem Barthem a Franzem Irsiglerem

Mezi Marií HochreiterovouMarií Schulze-Kroiherovou stojí na společném snímku spolupracovníků měsíčníku "Glaube und Heimat" nad sedícím Josefem Bohmannem, prelátem Johannesem Barthem a Franzem Irsiglerem

Repro Glaube und Heimat, 1990, č. 6, s. 12

Vzácný snímek cyklistů z Pohoří na Šumavě z doby někdy kolem roku 1900, který zaslala krajanskému měsíčníku

Vzácný snímek cyklistů z Pohoří na Šumavě z doby někdy kolem roku 1900, který zaslala krajanskému měsíčníku

Repro Glaube und Heimat, 1987, č. 9/10, s. 42

Svatební sešlost v hostinci u Dreilingů v Pohoří na Šumavě zaplnila zcela kout dvora

Svatební sešlost v hostinci u Dreilingů v Pohoří na Šumavě zaplnila zcela kout dvora

Repro Deutsche Kulturlandschaft an Moldau und Maltsch, Der südböhmische Heimatkreis Kaplitz - Hohenfurth - Gratzen, Band I (1986), s. 266

Stará pohlednice svědčí o tom, že Pohoří mělo kdysi své "dolní" (s kostelem) i "horní" náměstí

Stará pohlednice svědčí o tom, že Pohoří mělo kdysi své "dolní" (s kostelem) i "horní" náměstí

Tento snímek připojila ke své poznámce o výročí vyhnání v roce 1946: zachycuje vedoucího konzumu v Pohoří Theobalda Weißhäupla s jeho dcerkou, Mitzie Kastlovou a Adolfa Guschlbauera (Schustera) u zavazadel a kočárků k odsunu

Tento snímek připojila ke své poznámce o výročí vyhnání v roce 1946: zachycuje vedoucího konzumu v Pohoří Theobalda Weißhäupla s jeho dcerkou, Mitzie Kastlovou a Adolfa Guschlbauera (Schustera) u zavazadel a kočárků k odsunu

Repro Glaube und Heimat, 2011, č. 3, s. 24

Plánek rodné obce, jak ho v roce 2001 zveřejnila v krajanském měsíčníku

Repro Glaube und Heimat, 2001, č. 9/10, s. 53

Její zápis v pamětní knize stadlberské kaple při rodném Pohoří na Šumavě z rakouské strany

Její zápis v pamětní knize stadlberské kaple při rodném Pohoří na Šumavě z rakouské strany

Foto Jan Mareš

První pouť k "Bucherser Kapelle" ve Stadlbergu roku 1987 v čele s hrabětem Rudolfem Buquoyem

První pouť k "Bucherser Kapelle" ve Stadlbergu roku 1987 v čele s hrabětem Rudolfem Buquoyem

Repro Glaube und Heimat, 1995, č. 6, s. 57

Zpráva z krajanského měsíčníku hovoří v roce 1955 o tom, že ve druhé půli září toho roku bylo započato s bouráním všech budov v obci kromě kostela a fary, ačkoli byly v té době ještě vesměs docela zachovány - srovnány se zemí byly podle této informace i vsi Jedlice, Zlatá Ktiš, Stříbrné Hutě, Jiřice, Ludvické Hory a Dolní Příbrání

Zpráva z krajanského měsíčníku hovoří v roce 1955 o tom, že ve druhé půli září toho roku bylo započato s bouráním všech budov v obci kromě kostela a fary, ačkoli byly v té době ještě vesměs docela zachovány - srovnány se zemí byly podle této informace i vsi Jedlice, Zlatá Ktiš, Stříbrné Hutě, Jiřice, Ludvické Hory a Dolní Příbrání

Repro Hoam!, 1955, č. 11, s. 26

Jak patrno ze snímku Pohoří na Šumavě, pořízeného teleobjektivem z rakouské strany v roce 1988 a jí později zveřejněného, šlo po následném pádu železné opony ještě leccos zachránit, ale nestalo se tak...

Jak patrno ze snímku Pohoří na Šumavě, pořízeného teleobjektivem z rakouské strany v roce 1988 a jí později zveřejněného, šlo po následném pádu železné opony ještě leccos zachránit, ale nestalo se tak...

Repro Glaube und Heimat, 2000, č. 11, s. 45

... i když tento snímek jako by svědčil o něčem jiném, ...

... i když tento snímek jako by svědčil o něčem jiném, ...

Foto Leona Töröková

... bohužel jde jen o úhel pohledu

... bohužel jde jen o úhel pohledu

Foto Leona Töröková

Obnovené oratorium ve zbylé části kostela

Obnovené oratorium ve zbylé části kostela

Foto Pavel Polák

Záznam oddací matriky farní obce Německý Benešov o svatbě Ignaze Hietlera 22. září 1898

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Na dokumentárním snímku "Není Hietler jako Hitler" (2006) o zaniklém Pohoří na Šumavě spolupracovala i rodina Bierampelova, o "popravě" hostinského Bierampela českými partyzány se tu dovíme ve stopáži 48:19-49:24, uslyšíme a uvidíme tu i konzulenta Wernera Lehnera (stopáž 18:51-20:34), Margarete von Buquoyovou (hrabata z Buquoyů jsou tu označení jako "Gráfovi" z Buquoyů!!!) ve stopáži 50:01-52:13, dále Hermine, roz. Hietlerovou, čtoucí tu i svůj dopis ze září 1946 (stopáž 34:42-36:47), v neposlední řadě pak sem Václav Reischl, narozený roku 1947 ve Větřní, který odešel se svou německou ženou Renate v roce 1973 do SRN (do té doby měl trvalé bydliště v Kamenném Újezdě) a je spolu s dcerou Tine tvůrcem filmu, zařadil i vzácné záběry příchodu německého wehrmachtu do Českých Budějovic v roce 1939

Na dokumentárním snímku "Není Hietler jako Hitler" (2006) o zaniklém Pohoří na Šumavě spolupracovala i rodina Bierampelova, o "popravě" hostinského Bierampela českými partyzány se tu dovíme ve stopáži 48:19-49:24, uslyšíme a uvidíme tu i konzulenta Wernera Lehnera (stopáž 18:51-20:34), Margarete von Buquoyovou (hrabata z Buquoyů jsou tu označení jako "Gráfovi" z Buquoyů!!!) ve stopáži 50:01-52:13, dále Hermine, roz. Hietlerovou, čtoucí tu i svůj dopis ze září 1946 (stopáž 34:42-36:47), v neposlední řadě pak sem Václav Reischl, narozený roku 1947 ve Větřní, který odešel se svou německou ženou Renate v roce 1973 do SRN (do té doby měl trvalé bydliště v Kamenném Újezdě) a je spolu s dcerou Tine tvůrcem filmu, zařadil i vzácné záběry příchodu německého wehrmachtu do Českých Budějovic v roce 1939

Repro www stránky České televize

Parte asi nejznámějšího z Hietlerů v Pohoří na Šumavě, hostinského a řezníka Ignaze Hietlera, zemřelého ve věku 89 let 16. března 1956 v rakouském Freistadtu (pokud mu chtěli říkat důvěrně křestním jménem, bylo to "Nazi", tj. "Nácíček")

Parte asi nejznámějšího z Hietlerů v Pohoří na Šumavě, hostinského a řezníka Ignaze Hietlera, zemřelého ve věku 89 let 16. března 1956 v rakouském Freistadtu (pokud mu chtěli říkat důvěrně křestním jménem, bylo to "Nazi", tj. "Nácíček")

Repro Hoam!, 1956, č. 4, s. 31

Náhrobek rodiny Hietlerových na hřbitově v Pohoří

Náhrobek rodiny Hietlerových na hřbitově v Pohoří

Foto Leona Töröková

Tento hostinský a řezník Hietler zemřel v roce 1954 v pouhých 54 letech a zanechal pět nezaopatřených dětí

Tento hostinský a řezník Hietler zemřel v roce 1954 v pouhých 54 letech a zanechal pět nezaopatřených dětí

Repro Hoam!, 1954, č. 4, s. 21

Památník padlým v Pohoří na Šumavě s nápisem "Už nikdy válku!", poškozený nahoře českým výstřelem a s horní částí zničenou - v místech za ním stávala zdejší škola

Památník padlým v Pohoří na Šumavě s nápisem "Už nikdy válku!", poškozený nahoře českým výstřelem a s horní částí zničenou - v místech za ním stávala zdejší škola

Repro Glaube und Heimat, 2010, č. 2, s. 32

Obnovený památník na snímku z roku 2018

Obnovený památník na snímku z roku 2018

Foto Pavel Polák

"Ulice" v Pohoří, jako by byla viděna přes slzy

"Ulice" v Pohoří, jako by byla viděna přes slzy

Repro Glaube und Heimat, 2009, č. 11, obálka

Pohoří na Šumavě na leteckých snímcích z let 1952 a 2008 (viz i Margarete von Buquoyvá, Ernst Egermann a Herma Halbhuberová)

Pohoří na Šumavě na leteckých snímcích z let 1952 a 2008 (viz i Margarete von Buquoyvá, Ernst Egermann a Herma Halbhuberová)

Pohoří na Šumavě na leteckých snímcích z let 1952 a 2008 (viz i Margarete von Buquoyvá, Ernst Egermann a Herma Halbhuberová)

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

První setkání rodáků z Pohoří v Bad Aibling roku 1980 - v září 2010 se konalo v Karlstiftu nyní už třicáté v pořadí

První setkání rodáků z Pohoří v Bad Aibling roku 1980 - v září 2010 se konalo v Karlstiftu nyní už třicáté v pořadí

Repro Hoam!, 2010, č. 8, s. 365

Na titulní straně přílohy krajanského listu z října 1987 vidíme pamětní kapli při rakouské
hranici u Pohoří na Šumavě, z něhož nás dosud na snímku zdraví dnes zřícená kostelní věž

Na titulní straně přílohy krajanského listu z října 1987 vidíme pamětní kapli při rakouské
hranici u Pohoří na Šumavě, z něhož nás dosud na snímku zdraví dnes zřícená kostelní věž

Repro Sudetenland, č. 384 (1987), s. 1

Tento článek rakouského krajanského listu se zmiňuje i o kapli na rakouské straně hranice při zaniklém Pohoří na Šumavě a o sourozencích Bieramplových, kteří převzali péči o ni

Repro Sudetenpost, 2009, č. 8, s. 10

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist