logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

WALTER BERNKOPF

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2009, č. 1, s. 24

Při udělování kulturní ceny města Pasova roku 2019 stojí prvý zprava, druhá zprava v šumavském kroji je jeho žena Theresie

Při udělování kulturní ceny města Pasova roku 2019 stojí prvý zprava, druhá zprava v šumavském kroji je jeho žena Theresie

Repro Böhmerwäldler Jahrbuch 2019, s. 197

Záhlaví jeho dopisu s erbem medvědí hlavy (Bärenkopf)

Záhlaví jeho dopisu s erbem medvědí hlavy (Bärenkopf)

Repro archív Kohoutího kříže

Tady hledá své rodové kořeny na zadní straně jednoho z čísel krajanského časopisu

Tady hledá své rodové kořeny na zadní straně jednoho z čísel krajanského časopisu

Repro Glaube und Heimat, 1977, č. 2, s. 72

Pět generací jeho předků

Repro Der Böhmerwald, 2022, č. 1, s. 26

Kostel Navštívení Panny Marie ve zcela zaniklém Ondřejově na kresbě z roku 1991 už jen podle staré fotografie k jeho článku v měsíčníku Hoam!

Kostel Navštívení Panny Marie ve zcela zaniklém Ondřejově na kresbě z roku 1991 už jen podle staré fotografie k jeho článku v měsíčníku Hoam!

Repro Hoam!, 2005, č. 6, s. 15

Obálka (2014) jeho úvodu do rodopisu a vlastivědy, vydaného vlastním nákladem

Obálka (2014) jeho úvodu do rodopisu a vlastivědy, vydaného vlastním nákladem

Jeho praděd z matčiny strany Franz Zodet (*1866), ze dnes zaniklé vsi Vitěšovičtí Uhlíři čp. 1, zachycený tu prvý zleva i se svou rodinou, tj. manželkou Marií (*1874) a dětmi Franzem, Josefem a Marií Zodetovými, na snímku vídeňského fotografa Rudolfa Schindlera

Jeho praděd z matčiny strany Franz Zodet (*1866), ze dnes zaniklé vsi Vitěšovičtí Uhlíři čp. 1, zachycený tu prvý zleva i se svou rodinou, tj. manželkou Marií (*1874) a dětmi Franzem, Josefem a Marií Zodetovými, na snímku vídeňského fotografa Rudolfa Schindlera

Repro Hoam!, 2014, č. 6, s. 23

Jeho dědeček Johann Bernkopf

Jeho dědeček Johann Bernkopf

Repro Glaube und Heimat, 1989, č. 8, s. 62

Tady je řada jeho mužských předků zpátky do 17. století ve farnosti Polná

Tady je řada jeho mužských předků zpátky do 17. století ve farnosti Polná

Repro Glaube und Heimat, 1990, č. 8, s. 74

Jeden z jeho dávných předků (psal se ještě Pernkhopff) dal jméno i tomuto statku, postaru zvanému "Bernkopfhof" ve dnes zaniklých Beníkovicích (Penketitz)

Jeden z jeho dávných předků (psal se ještě Pernkhopff) dal jméno i tomuto statku, postaru zvanému "Bernkopfhof" ve dnes zaniklých Beníkovicích (Penketitz)

Repro Hoam!, 2023, č. 1, s. 20, 21, 23

Takto ondřejovská oddací matrika zaznamenává svatbu Anny Zodetové, dcery Franze Zodeta a Elisabeth, roz. Gruberové, zmíněných v jeho textu o spřízněnosti po předcích s Adalbertem Stifterem...

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

... stejně jako jeho babička Anna, roz. Zodetová, jmenovkyně nevěsty ze záznamu výše

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Na snímku ondřejovských školáků z roku 1920 s panem učitelem Georgem Loidoltem je Anna Zodetová v prostřední řadě druhá zleva

Na snímku ondřejovských školáků z roku 1920 s panem učitelem Georgem Loidoltem je Anna Zodetová v prostřední řadě druhá zleva

Repro z daru Waltera Bernkopfa

Barokní portrét zlatokorunského opata a bývalého kájovského faráře Matěje Aleše Ungara (1622-1701), za něhož byla završena obnova velkého klášterního kostela ve Zlaté Koruně

Barokní portrét zlatokorunského opata a bývalého kájovského faráře Matěje Aleše Ungara (1622-1701), za něhož byla završena obnova velkého klášterního kostela ve Zlaté Koruně

Repro J. Havlice ... [et al.], 750 let Kájova (2013), s. 257, foto Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích

Interiér zlatokorunského klášterního kostela na snímku z dubna 2013, v čase oslav 750. výročí založení kláštera

Interiér zlatokorunského klášterního kostela na snímku z dubna 2013, v čase oslav 750. výročí založení kláštera

Foto Ivo Kareš

Kredenční stůl a klenba presbytářeKredenční stůl a klenba presbytáře

Kredenční stůl a klenba presbytáře

Foto Pavel Polák

Náhrobky tří zlatokorunských opatů zmíněných v Bernkopfově textu v lapidáriu malého konventu: Melchiora Hölderleho, Gerharda Pauera a hristiana Guschla

Náhrobky tří zlatokorunských opatů zmíněných v Bernkopfově textu v lapidáriu malého konventu: Melchiora Hölderleho, Gerharda Pauera a hristiana Guschla

Foto Pavel Polák

Základy domů a ovocné stromy v zaniklé SkalnéZáklady domů a ovocné stromy v zaniklé Skalné

Základy domů a ovocné stromy v zaniklé Skalné

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist