logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF BERNKLAU

Repro archív autora

Repro Heimatbote, 1987, č. 19, s. 8

Jeho heslo v lexikonu německé literatury 20. století

Jeho heslo v lexikonu německé literatury 20. století

Repro Deutsches Literatur-Lexikon : das 20. Jahrhundert : biographisches-bibliographisches Handbuch.
Zweiter Band, Bauer-Ose - Björnson (2001), s. 471

Pohled do areálu bývalého loveckého zámečku v Hostouni

Pohled do areálu bývalého loveckého zámečku v Hostouni

Repro Tachovský deník, 19. 1. 1996, s. 4

Hřebčinec v Hostouni dnes při březích řeky Radbuzy...

Hřebčinec v Hostouni dnes při březích řeky Radbuzy...

Repro Der Bayerwald, 2005, č. 4, s. 17

... a jeho sešlé stáje, pamatující lepší časy

... a jeho sešlé stáje, pamatující lepší časy

Repro Der Bayerwald, 2005, č. 4, s. 27

Bílí koně ve slovinské Lipici

Bílí koně ve slovinské Lipici

Foto Ivo Kareš

Repro www stránky
Kobilarna Lipica

Ve víkendové příloze rozhlasové stanice Vltava zazněla v lednu 2012 celá Bernklauova báseň česky bez bližšího údaje o tom, že jde o překlad německého originálu z Kohoutího kříže

Ve víkendové příloze rozhlasové stanice Vltava zazněla v lednu 2012 celá Bernklauova báseň česky bez bližšího údaje o tom, že jde o překlad německého originálu z Kohoutího kříže

Repro www stránky Českého rozhlasu

Podle tohoto záznamu v oddací matrice farní obce Bukovec si tu 27. ledna roku 1927 bere tesař z Pocovic čp. 20 Wenzel Bernklau, syn chalupníka z Pocovic čp. 20 Georga Bärnklaua (význam složeniny v příjmení je "medvědí spár" a v hovorové řeči to prý znamenalo i "zloděj") a jeho ženy Anny, roz. Hammerschickové z Ostromeče (Wassertrompeten), v bukoveckém kostele Nanebevzetí Panny Marie za manželku (oddával je farář Josef Jačka) Katharinu Kahlaovou, narozenou ve Všekarech (Schekarschen) čp. 32, dceru důlního dělníka v Nemněnicích čp. 13 Wenzela Kahly a Barbary, roz. Sittauerové ze Lhoty (Elhotten) čp. 38

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Textová část:

zobrazit ukázky

TOPlist