logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HILDA BERGMANNOVÁ

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank
(ze sbírek Böhmerwaldmuseum, Wien)

Repro Heimatkreis Prachatitz im Böhmerwald (1970), s. 237

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2007, č. 2, s. 3

Repro J.W. Nagl - J. Zeidler, Deutsch-Österreichische Literaturgeschichte : ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Dichtung in Österreich-Ungarn, Dritter und vierter Band, Von 1848-1918 (1937), s. 2164

Na bronzovém reliéfu Dagmar Doyscherové a jeho sádrovém otisku

Na bronzovém reliéfu Dagmar Doyscherové a jeho sádrovém otisku

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2007, č. 9, s. 3

Podle záznamu v prachatické matrice se narodila 9. listopadu (pokřtěna byla až 25. toho měsíce jménem psaným tu "Hylda") 1878 v domě čp. 101 školnímu inspektorovi Eduardu Bergmannovi (jeho otec Anton Bergmann byl majitelem domu v Bullendorfu (dnes Bulovka) v okrese Frýdlant, matka Theresia byla roz. Haaslerová) a jeho ženě Emmě, roz. Fuchsové (její otec Peter Fuchs by l učitelem z Hořic v Podkrkonoší, matka byla roz. Ascherová)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Její rodný dům v prachatické Zahradní ulici čp. 101/II.

Její rodný dům v prachatické Zahradní ulici čp. 101/II.

Foto Ivo Kareš

Její otec Eduard Bergmann, okresní školní inspektor v Prachaticích, zachycen na jednom ze snímků i se dvěma dcerami na zahradě svého domuJejí otec Eduard Bergmann, okresní školní inspektor v Prachaticích, zachycen na jednom ze snímků i se dvěma dcerami na zahradě svého domu

Její otec Eduard Bergmann, okresní školní inspektor v Prachaticích, zachycen na jednom ze snímků i se dvěma dcerami na zahradě svého domu

Repro H. Bergmannová, Zum Dichten geboren (2007), s. 149

S manželem ještě před válkou v AlpáchS manželem ještě před válkou v Alpách

S manželem ještě před válkou v Alpách

Repro z daru Friedricha Weiße

Dva domy ve Vídni, kde bydleli s manželem před odchodem do švédského exilu

Dva domy ve Vídni, kde bydleli s manželem před odchodem do švédského exilu

Dva domy ve Vídni, kde bydleli s manželem před odchodem do švédského exilu

Repro H. Bergmannová, Zum Dichten geboren (2007), s. 154

Nájemní dům ve švédském Astorpu, kde s manželem žili v bytě s balkonem nalevo

Nájemní dům ve švédském Astorpu, kde s manželem žili v bytě s balkonem nalevo

Repro H. Bergmannová, Zum Dichten geboren (2007), s. 150

O hrob ve Švédsku dnes pečují děti manželova syna, její "nevlastní vnuci", v Astorp/Björnekulla blízko města Helsingborg

O hrob ve Švédsku dnes pečují děti manželova syna, její "nevlastní vnuci", v Astorp/Björnekulla blízko města Helsingborg

Repro z daru Friedricha Weiße
a Böhmerwäldler Heimatbrief, 2006, č. 11, obálka

V tomto lednovém čísle časopisu, který řídil Wilhelm Pleyer, vyšla ještě roku 1938 její próza o Třech králích na Šumavě

V tomto lednovém čísle časopisu, který řídil Wilhelm Pleyer, vyšla ještě roku 1938 její próza o Třech králích na Šumavě

Repro Sudetendeutsche Monatshefte, 1938, č. 1, obálka

Městská brána v Prachaticích, které věnovala jednu ze svých básníMěstská brána v Prachaticích, které věnovala jednu ze svých básní

Městská brána v Prachaticích, které věnovala jednu ze svých básní

Foto Ivo Kareš

Její Prachatice s kostelem sv. Jakuba

Její Prachatice s kostelem sv. Jakuba

Repro Průvodce kostelem Svatého Jakuba (2005), s. 18

Prachatická věž v grafice Adama Krafta

Prachatická věž v grafice Adama Krafta

Repro K. F. Leppa (ed.), Das bekränzte Jahr, s. 229

Obálka (1936) sbírky veršů vydané v nakladatelství Krystall ve Vídni

Obálka (1936) sbírky veršů vydané v nakladatelství Krystall ve Vídni

Rukopis její básně "1938"

Rukopis její básně "1938"

Repro H. Bergmannová, Zum Dichten geboren (2007), s. 140

Krajanský měsíčník jí ve svém prosincovém čísle věnoval roku 1957 tuto vzpomínku
i s textovou ukázkou jejích veršů na vánoční téma

Krajanský měsíčník jí ve svém prosincovém čísle věnoval roku 1957 tuto vzpomínku
i s textovou ukázkou jejích veršů na vánoční téma

Repro Hoam!, 1957, č. 12, s. 22

Jak se báseň paní Hildy dostala do české kuchařky

Jak se báseň paní Hildy dostala do české kuchařky

Repro V. Malovický, Kuchyně staré Šumavy (2008), s. 238

Původní otištění překladů básní Šumava a Jarní píseň v Česko-bavorských Výhledech opravdu neuvádí jméno toho, kdo ji přeložil

Původní otištění překladů básní Šumava a Jarní píseň v Česko-bavorských Výhledech opravdu neuvádí jméno toho, kdo ji přeložil

Repro Česko-bavorské Výhledy, 1991, č. 6, s. 5

Obálka (2007) výboru z jejího díla (Böhmerwaldheimatkreis Prachatitz, Lehrberg) s úvodní statí Anny KnechtelovéObálka (2007) výboru z jejího díla (Böhmerwaldheimatkreis Prachatitz, Lehrberg) s úvodní statí Anny Knechtelové

Obálka (2007) výboru z jejího díla (Böhmerwaldheimatkreis Prachatitz, Lehrberg) s úvodní statí Anny Knechtelové

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist