logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ALOIS BERGER

Z interview tisku v roce 2014

Co vás charakterizuje jako podnikatele zvláštního druhu?
Jsem velice sociálně založený člověk. Například poskytuji každoročně šestimístnou částku jako dar dětem v Ugandě. Založili jsme s mou ženou Edith za tím účelem nadaci "Edith und Alois Berger Stiftung" a stavíme toho času v Ugandě velké vzdělávací centrum, pro něž jsme zakoupili kolem 160 hektarů pozemků. Ugandskou nadací podporujeme sociálně potřebné mladistvé v Africe, kteří by rádi dosáhli nějakého vzdělání. Dobré vzdělání je důležité pro úspěch v budoucí profesi. Z toho důvodu bychom chtěli dát mladým lidem profesní šanci i ze strany naší firmy. Už v roce 1969 jsme začali se vzděláváním v oboru. Dnes máme ve skupině Berger 156 učňů po celém světě.

Proč to děláte?
Bylo mi dopřáno vyučit se v oboru a získal jsem tak příležitost dosáhnout v něm úspěchu. Teprve pak lze mluvit o zaslouženém vydělávání peněz. Proto bych rád pomohl i těm, kdo dosud nijaké povolání nemají. Jako obchodnický učeň jsem byl neustále přítomen provozu. Jen tak jsem se mohl tolikerému naučit a následně se i osamostatnit. Jsem hrdý na to, že jsme my Bergerovi v Německu dosáhli v duálním vzdělávání (tj. v kombinaci výuky teorie s praxí v soukromé firmě - pozn. překl.) kvóty deseti procent v poměru vzdělávajících se k celkovému počtu zaměstnanců firmy.

Jaké zkušenosti jste učinil při předávání své firmy?
U nás existuje šest rodinných "poolů" (v originále "sechs Familienpools" - pozn. překl.), poněvadž šestice dětí představuje i vlastníky "group" Berger. V každém tom rodinném "poolu" je budoucnost podniku ustanovena podle jasných zásad a směrnic. Kdyby do toho mluvilo všech šest vlastníků, bylo by to těžké. Nástupnictví ve funkci hlavního vedení firmy převzaly v červnu (zřejmě roku 2014 - pozn. překl.) mé děti Karin a Oswald. Také vnoučata, která jsou už v podniku činná, získala firemní podíly. Tak jsme se pro věci příští dobře vyzbrojili. Naše podniková filosofie je založena na tom, že děti jsou u nás už časně přivedeny ke "kapitálu" a učí se tak už v mladých letech přebírat odpovědnost. Nástupnictví je tak opravdu plynulým procesem. Já sám jsem se už léta pomalu stahoval z podnikatelských aktivit a angažoval jsem se stále více v privátní sféře tady v regionu.

Můžete nám k tomu uvést pár příkladů?
Miluji Allgäu (jihobavorská a zčásti už alpská oblast /někdy se samo označení oblasti odkazuje k významu "Alpgau", tj. "alpská župa"/, sousedící s Rakouskem - pozn. překl.), a aby tu ta krása zůstala, podporuji různé spolky a nadace. Jsem zakládajícím členem jezdeckého, tenisového a rybářského spolku i golfového klubu v Ottobeuren, ale také podporovatelem TSV (Turn- und Sportverein) Ottobeuren, nadace KulturLandschaft Günztal, kaple u Ottobeuren zvané "Buschelkapelle", jakož i "dolnoalgavských" okresních klinik (v originále "Unterallgäuer Kreiskliniken" - pozn. překl.). Letiště v Memmingen a sport v Ottobeuren vůbec mi rovněž leží velice na srdci.

Co činí vaši firmu tak zvláštní?
Přímo žijeme filosofií "otevřených dveří". U nás může každý zaměstnanec přijít rovnou na vedení podniku, má-li něco naléhavého. I moji spolupracovníci to rádi dělají. Mám pro ty věci i otevřené uši.

Kdo zejména je vaším zákazníkem?
Většina je jich z automobilového průmyslu. Tedy odevšad, kde jde opravdu o přesnost: stupňování výkonu či vyšší efektivnost motoru, redukce emisí výfukových plynů. Když je třeba např. najít jen 5 milimetrů silné díly vstřikovacích trysek a turbodmychadel třeba i pro domácí kutily. Takové díly u nás vyrábíme a expedujeme po milionech.

Proto kladete takový důraz na dobré školení?
Ano, to je samozřejmě důvod, proč je pro nás kvalifikace našich pracovníků tak důležitá. Stroje, na kterých ty precizní díly zhotovuje, stojí totiž spoustu peněz. U nás se učni od začátku školí na tom nejmodernějším strojovém parku. Právě na tom, který pak zajišťuje naši produkci. To klade na každého z učňů velkou odpovědnost. Chceme, aby se rovnou zaučili co nejsprávněji a dalo se pak od nich očekávat plné nasazení.

Kam jsou vaše přesné součástky nejčastěji expedovány?
Přes 50 procent vyrobené produkce jde od nás do světa, především do Turecka, Číny, Indie, Mexika, Korey, Rumunska a Thajska. Na všech pracovištích zhotovujeme své přesně soustružené součástky ze všech běžných kovů. Co do technologie jsou ovšem německé postupy na předním místě. Úkolem mých dětí je další internacionalizace odbytu.


Böhmerwäldler Heimatbrief, 2015, č. 3, s. 6-7

Text Magdalény Sadrawetzové, který byl původně otištěn ve sborníku Archeologické výzkumy v jižních Čechách a je naštěstí i digitálně dostupný, zpřístupňuje dnes téměř zcela zaniklou ves, kde se Alois Berger dne 18. června roku 1933 narodil. Jako třináctiletý chlapec se ocitl v červnu 1946 v Krautenbergu (dnes místní část městyse Rettenbach v bavorském zemském okrese Unterallgäu), kde vedle návštěvy školy pracoval jako pasáček u jednoho místního sedláka. Po ukončení školní docházky ve 14 letech věku nastoupil do učení ve šroubárně v Ottobeuren a v roce 1950 ho úspěšně dokončil. Rok nato přeložila šroubárna výrobu do Babenhausen (rovněž městys v Unterallgäu) a on se stal prvním obchodním referentem přímo v místě. Měl na starosti všechna nová přijetí do práce kromě mistrovské úrovně, stanovení odměn, dohody o zaškolení, pokladnu atd. a to vše v 18 a půl roce věku. Od roku 1952 přibyly k jeho pravomocem i obchodní kalkulace, nákup materiálu a rozvrh činnosti. Na podzim téhož roku se Alois Berger v Babenhausen seznámil se svou budoucí manželkou Edith, s níž se oženil v roce 1955. Spolu s ní založil pak 19. července 1955 v Kaufbeuren-Neugablonz firmu "Alois Berger Schrauben und Facondrehteile" na provozní ploše 105 metrů čtverečních se dvěma spolupracovníky. Po dvou letech přesunul firmu do Ottobeuren, výrobní plochu rozšířil na čtyřnásobek a počet spolupracovníků na desetinásobek. Roku 1976 byla založena první filiálka Ummendorfer Schleiftechnik (později Berger Feintechnik GmbH), tři roky nato pak první zahraniční pracoviště v Kanadě, v roce 1987 ve švýcarském Delemontu. Dvě léta poté založený závod v Memmingen se stal později hlavním sídlem Berger Firmengruppe a Berger Holding International. V zahraničí vznikly firmy A. Berger Inc. Spartanburg South Carolina / USA (1994) a A. Berger Polska Sp. Z o. o." (2001), vlastní produkci v pronajatých halách má od roku 2012 i pracoviště v Číně. V roce 2014 odešel Alois Berger z aktivního vedení firmy, kterou vedou jeho děti Karin a Oswald, na odpovědných pozicích jsou činní i Peter, Christian a Marianne Bergerovi. V Berger-Gruppe pracuje po celém světě 2400 lidí na 84 tisících metrů čtverečních výrobní plochy. Alois a Edith Bergerovi se stali v roce 2006 čestnými občany Ottobeuren. Sám Alois Berger je nositelem Spolkového záslužného kříže na stuze (2004). Bavorské státní medaile (2006) a Bavorského řádu za zásluhy (2014). Z rodné Paseky se stala opravdová paseka nad Paseckou slatí. Znám ta místa, je tam věru smutnokrásně. I po Bergerech.

- - - - -
* Paseka, Borová Lada

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Svatební fotografie Aloise a Edith Bergerových z roku 1955
S bavorským premiérem Horstem Seehoferem jsou tu manželé zachyceni v roce 2014 při udílení Bavorského řádu za zásluhy
V kruhu svých dětí, vnuků, zeťů a snach
Nad rodinným albem

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist