logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF BERAUS

Jako dvacetiletý c.k. voják na snímku českokrumlovského fotoateliéru Seidel s datem 17. srpna 1918

Jako dvacetiletý c.k. voják na snímku českokrumlovského fotoateliéru Seidel s datem 17. srpna 1918

Repro Fotobanka Fotoateliér Seidel

Na snímku datovaném 15. dubna roku 1939 s Berausovou adresou "Zippendorf 6"

Na snímku datovaném 15. dubna roku 1939 s Berausovou adresou "Zippendorf 6"

Repro Fotobanka Fotoateliér Seidel

Repro Hoam!, 1986, č. 8, s. 478

Manželka Maria, roz. Mühlbergerová z Cipína, se kterou měl Josef Beraus pět dcer a tři syny, zemřela v lednu 1970 v ebersberské nemocnici

Manželka Maria, roz. Mühlbergerová z Cipína, se kterou měl Josef Beraus pět dcer a tři syny, zemřela v lednu 1970 v ebersberské nemocnici

Repro Glaube und Heimat, 1970, č. 5, s. 209

Tady figuruje na tablu vyhnaných majitelů usedlostí z Cipína...

Tady figuruje na tablu vyhnaných majitelů usedlostí z Cipína...

Repro Glaube und Heimat, 1973, č. 12, s. 499

... tablo jejich žen

... tablo jejich žen

Repro Glaube und Heimat, 1975, č. 4, s. 86

Záznam o jeho narození v křestní matrice obce Slavkov dosvědčuje, že novorozencův otec Jakob Beraus tu na čp. 25 ševcoval (byl synem rolníka v Suši čp. 8 Josefa Berause a jeho ženy Marie, roz. Plahaové, z Velislavic čp. 12), matka Franziska byla roz. Irrová, ze Slavkova čp. 22 (její otec Adalbert Irro měl za ženu Marii, roz. Grillovou, z Kyselova čp. 6) - dodatečný přípis zpravuje nás o svatbě Josefa Berause s Marií Mühlbergerovou z Cipína v únoru roku 1922 ve slavkovském kostele sv. Bartoloměje apoštola

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Tento snímek provázel v krajanském časopise jeho vzpomínku
na hasičský sbor žáků školy ve Slavkově, jehož byl členem

Tento snímek provázel v krajanském časopise jeho vzpomínku
na hasičský sbor žáků školy ve Slavkově, jehož byl členem

Repro Hoam!, 1957, č. 9, s. 6

Památník zbylých náhrobků v rodném Slavkově na snímcích z let 2015 a 2016

Památník zbylých náhrobků v rodném Slavkově na snímcích z let 2015 a 2016

Foto Ivo Kareš a Pavel Polák

Na památníku je umístěn i seznam rodin z Cipína, pochovaných na slavkovském hřbitově

Na památníku je umístěn i seznam rodin z Cipína, pochovaných na slavkovském hřbitově

Foto Pavel Polák

Cipín a Slavkov spolu na staré pohlednici

Cipín a Slavkov spolu na staré pohlednici

Tvrz a kostel sv. Bartoloměje ve Slavkově na starých pohlednicích (viz i Leonhard Thür)

Tvrz a kostel sv. Bartoloměje ve Slavkově na starých pohlednicích (viz i Leonhard Thür)

Repro archív Jana Palkoviče a Ivo Janouška

... a v roce 2009

... a v roce 2009

... a v roce 2009

Foto Jan Mareš a Ivo Kareš

Opravený slavkovský kostel v roce 2016

Opravený slavkovský kostel v roce 2016

Foto Ivo Kareš

Dům čp. 6 v zaniklém Cipíně, kde starostoval...

Dům čp. 6 v zaniklém Cipíně, kde starostoval...

Repro Hoam!, 1982, č. 1, s. 22

... a to jediné, co z Cipína zůstalo: rozpadlá kaple...

... a to jediné, co z Cipína zůstalo: rozpadlá kaple...

Repro M. Anděra a P. Zavřel za kol., Šumava : příroda,
historie, život (2003), s. 461, foto Michal Valenčík

... snímek z roku 1964 zachycuje kapli zvanou "Hanesn-Marter" takto...

... snímek z roku 1964 zachycuje kapli zvanou
"Hanesn-Marter" takto...

Repro Glaube und Heimat, 1967, č. 14, s. 563

... na začátku 21. století byla kaple v někdejším Cipíně obnovena - podle článku Pavla Mörtla v časopise Turista s připojenou mapkou ji zdobí kopie mariánského obrazu "ze soukromé sbírky Adolfa Berause, který žije v bavorském Landshutu"

... na začátku 21. století byla kaple v někdejším Cipíně obnovena - podle článku Pavla Mörtla v časopise Turista s připojenou mapkou ji zdobí kopie mariánského obrazu "ze soukromé sbírky Adolfa Berause, který žije v bavorském Landshutu"

Repro Turista, 2010, č. 3, s. 31, foto Pavel Mörtl

Na snímku z roku 2015 je ovšem kaplička už opět bez obrazu...

Na snímku z roku 2015 je ovšem kaplička už opět bez obrazu...

Foto Pavel Polák

Zaniklý Cipín na leteckých snímcích z let 1949 a 2011Zaniklý Cipín na leteckých snímcích z let 1949 a 2011

Zaniklý Cipín na leteckých snímcích z let 1949 a 2011

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Tady stávaly statky v Cipíně

Tady stávaly statky v Cipíně

Foto Ivo Kareš

Pieta z Cipína z doby kolem roku 1390 před a po restaurování;  je vytesána z vápence a tvoří dnes cennou součást sbírky středověkého umění Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou

Pieta z Cipína z doby kolem roku 1390 před a po restaurování; je vytesána z vápence a tvoří dnes cennou součást sbírky středověkého umění Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou

Repro Výroční zpráva Alšovy jihočeské galerie za rok 2009, s. 21, foto Jaroslav Fuka

Pasovarský "Gaymühle" u zaniklé Trojaně na potoce Čertice,
jak vyhlížel před svým zničením...

Pasovarský "Gaymühle" u zaniklé Trojaně na potoce Čertice,
jak vyhlížel před svým zničením...

Repro archív autora

... a místo, kde "pasovarský" mlýn stával

... a místo, kde "pasovarský" mlýn stával

Repro archív autora

Nový dům postavený na témže místě ještě později

Nový dům postavený na témže místě ještě později

Foto Jan Mareš

Svatba Franze a Marie Neubauerových...

Svatba Franze a Marie Neubauerových...

Repro archív autora

Rodina mlynáře Franze Neubauera v roce 1939

Rodina mlynáře Franze Neubauera v roce 1939

Repro archív autora

Na snímcích z roku 1942 jsou zachyceni Franz a Marie se synem Josefem

Na snímcích z roku 1942 jsou zachyceni Franz a Marie se synem Josefem

Na snímcích z roku 1942 jsou zachyceni Franz a Marie se synem Josefem

Repro archív autora

Trojaň před rokem 1946...

Trojaň před rokem 1946...

Repro archív autora

... a v roce 1969

... a v roce 1969

Repro Glaube und Heimat, 1969, č. 10, s. 405

Interiér kostela v polovině šedesátých let 20. století

Interiér kostela v polovině šedesátých let 20. století

Repro archív autora

Tady poutní kostel stával (2013) - úhly snímků odpovídají starým fotografiím výše...Tady poutní kostel stával (2013) - úhly snímků odpovídají starým fotografiím výše...

Tady poutní kostel stával (2013) - úhly snímků odpovídají starým fotografiím výše...

Foto Ivo Kareš

Kříž, který připomíná poutní místoKříž, který připomíná poutní místo

Kříž, který připomíná poutní místo

Foto Ivo Kareš

Farní korouhev vyhnanců ze Svéraze

Farní korouhev vyhnanců ze Svéraze

Repro Glaube und Heimat, 1983, č. 12, s. 69

Rodokmen papírenské "dynastie" Spiro (viz i Hans Foschum)

Repro W. Jungwirth, Wettern-Pötschmühle (1995), s. 95

Vila rodiny Spiro, dnes hotel Golf ve Větřní,  a boží muka u lesíka Gschirbani-Hölzl, která ji také připomínají

Vila rodiny Spiro, dnes hotel Golf ve Větřní, a boží muka u lesíka Gschirbani-Hölzl, která ji také připomínají

Repro W. Jungwirth, Wettern-Pötschmühle (1995), s. 167 a www strábky Obec Větřní

Paní Ilse Spiro -  ta dívka s copem vedle ní je Nelly Irsiglerová, provd. Kainzbauerová,
při svěcení praporu sdružení veteránů ve Větřní v srpnu roku 1937

Paní Ilse Spiro - ta dívka s copem vedle ní je Nelly Irsiglerová, provd. Kainzbauerová,
při svěcení praporu sdružení veteránů ve Větřní v srpnu roku 1937

Repro W. Jungwirth, Wettern-Pötschmühle (1995), s. 164

TOPlist