logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF BAŽANT

Záznam o jeho narození v novohradské křestní matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam vyšebrodské oddací matriky o svatbě jeho rodičů

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Rodný dům čp. 176 v Nových HradechRodný dům čp. 176 v Nových Hradech

Rodný dům čp. 176 v Nových Hradech

Foto Veronika Dušáková

Titulní list prvního čísla časopisu "Der Waldbrunnen" a obálka svázaných ročníků 1922-1924Titulní list prvního čísla časopisu "Der Waldbrunnen" a obálka svázaných ročníků 1922-1924

Titulní list prvního čísla časopisu "Der Waldbrunnen" a obálka svázaných ročníků 1922-1924

Svatební oznámení a kontaktní informace o nakladateli časopisuSvatební oznámení a kontaktní informace o nakladateli časopisu

Svatební oznámení a kontaktní informace o nakladateli časopisu

Repro Der Waldbrunnen, 1925, č. 5-6 a č. 8

Oznámení o novém titulu časopisu "Waldbrunnen", odvolávající se na švýcarský boj za svobodu, hlásící se na druhé straně k antisemitismu a Peteru Roseggerovi, přičemž Bažant je tu psán s háčkem i bez háčku

Repro Der Waldbrunnen, 1925, č. 11-12

Až do roku 1933 nacházíme jím vydaná díla v československých bibliografiích

Až do roku 1933 nacházíme jím vydaná díla v československých bibliografiích

Repro Deutsche Bibliographie Veröffentlichungen in den Sudetenländern (1931), s. 7

Bibliografický popis časopisů Waldbrunnen a Winkelried

Repro T. Dietzel - H.-O. Hügel,Deutsche literarische Zeitschriften 1880-1945 : ein Repertorium (1988), s. 1261

Záznam časopisu Winkelried v mezinárodní bibliografii teologických a náboženských studií

Záznam časopisu Winkelried v mezinárodní bibliografii teologických a náboženských studií

Repro www stránky Index Theologicus

Jeho bydliště ve Štýrském Hradci dokládá adresář z válečných let

Jeho bydliště ve Štýrském Hradci dokládá adresář z válečných let

Repro Verzeichnis der Straßen und Häuser von Graz (1943), s. 511

Tato rakouská antikvární nabídka dovozuje, že vydával ve Štýrském Hradci i kolem roku 1945 letáky s označením "Winkelried-Flugblätter", vyjadřující se k politickým otázkám

Tato rakouská antikvární nabídka dovozuje, že vydával ve Štýrském Hradci i kolem roku 1945 letáky s označením "Winkelried-Flugblätter", vyjadřující se k politickým otázkám

Repro www stránky Antiquariat.de

Článek, či spíše inzerát, dokumentující jeho poválečné vydavatelké snažení ve Štýrském Hradci

Článek, či spíše inzerát, dokumentující jeho poválečné vydavatelké snažení ve Štýrském Hradci

Repro Glaube und heimat, 1956, č. 3, s. 90

Záhlaví jeho článku o poštovní historii Štýrska

Záhlaví jeho článku o poštovní historii Štýrska

Repro Blätter für Heimatkunde, č. 39 (1965)

Pohlednice Johanna Mayera zachycuje Bližší Lhotu ze silnice do Horní Plané - tento úsek je dnes pod hladinou Lipenského jezera, vlevo mezi stromy vidíme budovu nádraží na původní železniční trati

Pohlednice Johanna Mayera zachycuje Bližší Lhotu ze silnice do Horní Plané - tento úsek je dnes pod hladinou Lipenského jezera, vlevo mezi stromy vidíme budovu nádraží na původní železniční trati

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Podobný pohled dnes

Podobný pohled dnes

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist