logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

WENZEL BAYER

Narodil se v září roku 1862 na Budějovickém předměstí Českého Krumlova čp. 7 nádeníkovi Mathiasi Bauerovi (i jeho otec téhož jména i příjmení tu nádeničil, matka Ewa byla roz. Raabová z Kájova čp. 3) a jeho ženě Agnes, dceři českokrumlovského krejčího Thomase Bürgera a jeho manželky Marianny, roz. Klementové z Boletic čp. 11

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam oddací matriky farní obce Horní Stropnice o jeho tamní svatbě s Albinou, roz. Fackenbergerovou, dcerou mlynářského mistra Franze Fackenbergera z dnes zaniklého Stropnického mlýna (Grabmühle) čp. 153 a jeho ženy Anny, roz. Schönauerové z Horní Stropnice čp. 59 - oddávajícím knězem byl páter Benno Karlez

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznamy o jeho maturitní zkoušce na českobudějovickém německém učitelském ústavu v roce 1882

Repro SOkA České Budějovice, fond Státní učitelský ústav (německý) České Budějovice

Desky a titulní list školní kroniky v Šejbech s jeho podpisem na úvod

Desky a titulní list školní kroniky v Šejbech s jeho podpisem na úvod

Repro Šejby, Schul-Chronik 1. Band, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Tady je zachycen na snímku, vlepeném do školní kroniky, i se svou ženou Albinou a žáky v Šejbech, před začátkem vánoční slavnosti dne 17. prosince roku 1899 pod ověnčenými portréty císaře a jeho syna Rudolfa, už deset let po následníkově smrti sebevraždou v lednu 1889

Tady je zachycen na snímku, vlepeném do školní kroniky, i se svou ženou Albinou a žáky v Šejbech, před začátkem vánoční slavnosti dne 17. prosince roku 1899 pod ověnčenými portréty císaře a jeho syna Rudolfa, už deset let po následníkově smrti sebevraždou v lednu 1889

Repro Šejby, Schul-Chronik 1. Band, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Jeho krasopisné blahopřání Franzi Steinkovi ke 40. jubileu učitelské služby z roku 1908

Repro SOkA České Budějovice, fond Franz Steinko

Stojí tu v cylindru, který nosil zřejmě i kvůli menší postavě, vedle dětí o jejich prvním svatém přijímání roku 1912 napravo, vlevo vidíme vyšebrodského cisterciáka pátera Stanislava Plonera

Stojí tu v cylindru, který nosil zřejmě i kvůli menší postavě, vedle dětí o jejich prvním svatém přijímání roku 1912 napravo, vlevo vidíme vyšebrodského cisterciáka pátera Stanislava Plonera

Repro Šejby, Schul-Chronik 1. Band, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Se svými žáky při jejich prvním svatém přijímání osudného roku 1914

Se svými žáky při jejich prvním svatém přijímání osudného roku 1914

Repro Šejby, Schul-Chronik 1. Band, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Záznam úmrtní matriky farní obce Horní Stropnice o jeho náhlém skonu následkem krvácení do mozku v Šejbech čp. 35

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Text pod úmrtním lístkem, vlepeným do školní kroniky, zní v českém překladu takto: Zesnulý ředitel školy Wenzel Bayer byl školským pracovníkem vzácného profesního nasazení. Všechny školní sbírky vděčí za svůj vznik právě jemu. Svým žákům byl nejlepším učitelem. Jako člověk i pedagog stejně vážen, vystavil si u všech, kdo ho znali, čestnou památku. Svým žákům i učitelským kolegům byl vždy příkladem a vzorem

Text pod úmrtním lístkem, vlepeným do školní kroniky, zní v českém překladu takto: Zesnulý ředitel školy Wenzel Bayer byl školským pracovníkem vzácného profesního nasazení. Všechny školní sbírky vděčí za svůj vznik právě jemu. Svým žákům byl nejlepším učitelem. Jako člověk i pedagog stejně vážen, vystavil si u všech, kdo ho znali, čestnou památku. Svým žákům i učitelským kolegům byl vždy příkladem a vzorem

Repro Šejby, Schul-Chronik 1. Band, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Ves Šejby na staré pohlednici

Ves Šejby na staré pohlednici

Repro Hoam!, 1952, č. 5, s. 25

Hrob v Horní Stropnici zarůstá břečťanem

Hrob v Horní Stropnici zarůstá břečťanem

Foto Jan Mareš

Někdejší škola v Šejbech

Někdejší škola v Šejbech

Foto Jan Mareš

Školní třída v Šejbech v letech 1949-1950 s připomínkou Stalinových sedmdesátin a s dětmi z úplně jiných rodin, než učil onŠkolní třída v Šejbech v letech 1949-1950 s připomínkou Stalinových sedmdesátin a s dětmi z úplně jiných rodin, než učil on

Školní třída v Šejbech v letech 1949-1950 s připomínkou Stalinových sedmdesátin a s dětmi z úplně jiných rodin, než učil on

Repro J. Čajan, Pod Kraví horou (2020), s. 92 a 93

Jedlice na staré pohlednici (viz i Therese Gruberová)

Jedlice na staré pohlednici (viz i Therese Gruberová)

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Zbytky zdí Marien-Hof (viz pohlednice výše)

Zbytky zdí Marien-Hof (viz pohlednice výše)

Foto Pavel Polák

Co zůstalo z Jedlice (2016)Co zůstalo z Jedlice (2016)

Co zůstalo z Jedlice (2016)

Foto Pavel Polák

Kámen z někdejší vesnické kaple v Jedlici, zmiňované v Bayerově textu

Kámen z někdejší vesnické kaple v Jedlici, zmiňované v Bayerově textu

Foto Pavel Polák

Dobře čitelné příjmení Zagorski na portálu jedlického pramene zvaného "Klafferbrunn" (kameník ovšem vytesal "Klafer Brunnen"), dnes označovaného jako "Zámecký pramen"Dobře čitelné příjmení Zagorski na portálu jedlického pramene zvaného "Klafferbrunn" (kameník ovšem vytesal "Klafer Brunnen"), dnes označovaného jako "Zámecký pramen"

Dobře čitelné příjmení Zagorski na portálu jedlického pramene zvaného "Klafferbrunn" (kameník ovšem vytesal "Klafer Brunnen"), dnes označovaného jako "Zámecký pramen"

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist