logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

MARIE BAYERL-SCHWEJDAOVÁ

Její báseň na stránkách lednového čísla časopisu Der Böhmerwald z roku 1900 i s označením jejího bydliště

Její báseň na stránkách lednového čísla časopisu Der Böhmerwald z roku 1900 i s označením jejího bydliště

Repro Der Böhmerwald, 1900, č. 1, s. 27

Takto jí v březnovém čísle téhož časopisu odepsal jeho redaktor Johann Peter

Takto jí v březnovém čísle téhož časopisu odepsal jeho redaktor Johann Peter

Repro Der Böhmerwald, 1900, č. 3, s. 156

Jeden z mnoha odkazů na její práci v díle Gustava Jungbauera

Jeden z mnoha odkazů na její práci v díle Gustava Jungbauera

Repro G. Jungbauer, Volkslieder aus dem Böhmerwaldefolder II. (1940), s. 22

V křestní matrice farní obce Pocínovice (Putzenried) nacházíme ke dni 19. února roku 1870 pro nás jistě pozoruhodný záznam o tom, že se tu tenkrát v Orlovicích (Silberberg) čp. 11 v rodině podruha (tak nacházíme starší výraz "Inmann" přeložen třeba u Dobrovského) Josefa Baierla (i jeho otec Andreas Baierl byl podruhem na témže orlovickém stavení čp. 11, matka Marie, roz. Linzmaierová, pocházela z Červeného Dřeva /Rothenbaum/) a jeho ženy Kathariny, dcery Wolfganga Schwejdy, chalupníka v Pocínovicích čp. 14, a Dorothey, roz. Halamové z Chodské Lhoty (Mehlhut), narodila dcera Maria

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Asi to bude mnohem spíše tato Maria Baierlová z archu popisného pro sčítání lidu z roku 1890 na výčtu obyvatel dnes už v Orlovicích neexistujícího stavení čp. 17, kde je uvedena jako jedno z dětí vdovce Franze Baierla (jinde jako více zdejších Baierlů a Baierleů psaného Bayerl, stejně jako mnohý zdejší Schwejda se vyskytuje často i s česky psanou variantou svého příjmení, tj. Švejda) s datem narození 12. září 1873 (v křestní matrice ovšem čteme datum 20. září a křest den nato) a v rubrice povolání a postavení označena pak jako "Student" a "Lehramtskandidatin", tj. studentka a kandidátka učitelství s místem pobytu "Königl. Weinberge - Prag - Böhmen", tj. Královské Vinohrady - Praha - Čechy

Repro Sčítání lidu 1890, Pocinovice - Orlovice, SOkA Domažlice (SOA v Plzni - Acta Publica)

Záznam orlovické křestní matriky o narození Marie Baierlové dne 20. září roku 1873 v Orlovicích čp. 2 a křtu den nato v kostele sv. Anny v Pocinovicích, vykonaném zdejším farářem P. Janem Vazačem - otcem dítěte byl tesař v Orlovicích Franz Baierle, syn podruha v Orlovicích čp. 2 Adama Baierlea a jeho ženy Anny, roz. Maierové z Hadravy (Hadruwa), dívčinou matkou byla pak Anna, dcera Antona Mincha, chalupníka (psáno zde "Chalupper") z Červeného Dřeva (Rothenbaum) čp. 3, a jeho ženy Elisabeth, roz. Weisové z Jägershofu už na německé straně - porodní bábou byla Maria Sazamaová z Pocinovic, kmotry Johann Lankus a jeho choť Katharina, oba z Hadravy čp. 22

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Záznam orlovické knihy zemřelých o úmrtí matky Anny o necelý rok později

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Záznam orlovické knihy zemřelých o skonu otce Franze, zde psaného Bayerl

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

V archu sčítání lidu z roku 1900 ji nacházíme jako schovanku na čp. 12 u manželů Františka Tröglera a Anny, roz. Baierlové, v rubrice povolání je ovšem uvedeno uvedeno "služka kuchyňská", choť majitele bytu, který byl české národnosti, nebyla podle křestní matriky (*20. července 1838, tedy o 35 let starší než "schovanka") její blízká příbuzná, jako ona byla však na rozdíl od manžela národnosti německé

Repro Sčítání lidu 1900, Pocinovice - Orlovice, SOkA Domažlice (SOA v Plzni - Acta Publica)

Její jméno označené křížkem na seznamu přispěvatelů časopisu "Österreichische Zeitschrift für Volkskunde"Její jméno označené křížkem na seznamu přispěvatelů časopisu "Österreichische Zeitschrift für Volkskunde"

Její jméno označené křížkem na seznamu přispěvatelů časopisu "Österreichische Zeitschrift für Volkskunde"

Repro Österreichische Zeitschrift für Volkskunde, 1908, titulní lista a s. 53 (Volkskundemuseum Wien)

Orlovice na staré pohlednici

Orlovice na staré pohlednici

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank

Zvonička v Orlovicích

Zvonička v Orlovicích

Repro J. Blau, Geschichte der deutschen Siedlungen im Chodenwald (1937?), obr. příl.

Tady vidíme, že někdejší Siberberg měl i svou kreslenou pohlednici

Tady vidíme, že někdejší Siberberg měl i svou kreslenou pohlednici

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Orlovice u Pocinovic na leteckých snímcích z let 1952 a 2008Orlovice u Pocinovic na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Orlovice u Pocinovic na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Tzv. "Zlatá jáma" pod vrcholem Orlovické hory, u níž pramení řeka Kouba (Chamb)

Tzv. "Zlatá jáma" pod vrcholem Orlovické hory, u níž pramení řeka Kouba (Chamb)

Repro Z. Procházka, Domažlicko a Kdyňsko (1996), obr. příl.

Orlovice se ocitly i na docela nové cyklistické mapě česko-bavorského příhraničí

Orlovice se ocitly i na docela nové cyklistické mapě česko-bavorského příhraničí

Repro Schöner Bayerischer Wald, 2004, č. 2, s. 30

Německá selská svatba z jihozápadních Čech s nezbytným družbou (zvaným i tlampač nebo zváč) na malbě Gustava Zindela (1883-1959) z roku 1930

Německá selská svatba z jihozápadních Čech s nezbytným družbou (zvaným i tlampač nebo zváč) na malbě Gustava Zindela (1883-1959) z roku 1930

Repro www stránky Museum of European Art

Svatební "zváč" ("družba") na obálce hornofalckého kalendáře z roku 1914

Svatební "zváč" ("družba") na obálce hornofalckého kalendáře z roku 1914

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1993, č. 11, s. 4

Jedním z nejcennějších exponátů Šumavského muzea v Pasově je tato svatební koruna z první půle 18. století

Jedním z nejcennějších exponátů Šumavského muzea v Pasově je tato svatební koruna z první půle 18. století

Repro Der Böhmerwald, 2021, č. 1, s. 11

"Spinnradltanz" ze Šumavy na zvukovém záznamu

Zvukový záznam vystavený na serveru Volkstanz.at, databáze Danzilla

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist