logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HERMANN BAHR

Repro www stránky CoJeCo

Jako dítě se svými rodiči

Jako dítě se svými rodiči

Repro J.W. Nagl - J. Zeidler, Deutsch-Österreichische Literaturgeschichte : ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Dichtung in Österreich-Ungarn, Dritter und vierter Band, Von 1848 bis 1918, 15. Abteilung (1937) s. 1655

Záznam o jeho narození v křestní matrice při lineckém kostele sv. Matouše

Repro Matricula Online

Za pobytu v Paříži

Za pobytu v Paříži

Repro J.W. Nagl - J. Zeidler, Deutsch-Österreichische Literaturgeschichte : ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Dichtung in Österreich-Ungarn, Dritter und vierter Band, Von 1848 bis 1918, 15. Abteilung (1937) s. 1659

Na kresbě Ferryho Beratona z roku 1894

Na kresbě Ferryho Beratona z roku 1894

Repro J.W. Nagl - J. Zeidler, Deutsch-Österreichische Literaturgeschichte : ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Dichtung in Österreich-Ungarn, Dritter und vierter Band, Von 1848 bis 1918, 15. Abteilung (1937) s. 1165

Na grafice pražského rodáka Emila Orlika (1870-1932) z roku 1904 ve sbírkách pražské Národní galerie...

Na grafice pražského rodáka Emila Orlika (1870-1932) z roku 1904 ve sbírkách pražské Národní galerie...

Repro www stránky Národní galerie Praha - sbírky

... a na portrétní malbě téhož autora z roku 1908

... a na portrétní malbě téhož autora z roku 1908

Repro A HREF="https://cs.m.wikipedia.org">Wikipedia (Auktionshaus Griesebach)

Repro H. Bahr, Austriaca (1912), frontispis

Repro J.W. Nagl - J. Zeidler, Deutsch-Österreichische Literaturgeschichte : ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Dichtung in Österreich-Ungarn, Dritter und vierter Band, Von 1848 bis 1918, 15. Abteilung (1937) s. 1691

Obálka, titulní list (1911) a předmluva českého překladu jedné z jeho prací

Obálka, titulní list (1911) a předmluva českého překladu jedné z jeho prací

Obálka (1912) a předmluva českého vydání jeho úvah o Rakousku

Obálka (1912) a předmluva českého vydání jeho úvah o Rakousku

Jeho dopis Richardu von Kralikovi

Jeho dopis Richardu von Kralikovi

Repro J.W. Nagl - J. Zeidler, Deutsch-Österreichische Literaturgeschichte : ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Dichtung in Österreich-Ungarn, Dritter und vierter Band, Von 1848 bis 1918, 15. Abteilung (1937), s. 1697

Jak vřelý měl Bahr i k českému básníku Otokaru Březinovi, o tom svědčí jeho anglický a německý text z roku 1920

Jak vřelý měl Bahr i k českému básníku Otokaru Březinovi, o tom svědčí jeho anglický a německý text z roku 1920

Repro E. Saudek, Pod oblohou Otokara Březiny (1928), s 32

Obálka a brožovaná vazba (1928) českého překladu jeho románu - podle signatury F.V. víme, že autorem obálky byl František Igor Vik (1895-1957), výtvarník, který byl jinak i ruským legionářem a důstojníkem československé armády

Obálka a brožovaná vazba (1928) českého překladu jeho románu - podle signatury F.V. víme, že autorem obálky byl František Igor Vik (1895-1957), výtvarník, který byl jinak i ruským legionářem a důstojníkem československé armády

Recenze českého překladu Bahrova románu Nanebevstpoupení v časopise Tvar z roku 1929, jejímž autorem pod šifrou J.Z. byl básník Jan Zahradníček

Recenze českého překladu Bahrova románu Nanebevstpoupení v časopise Tvar z roku 1929, jejímž autorem pod šifrou J.Z. byl básník Jan Zahradníček

Repro J. Zahradníček, Dílo. III, Oslice Balaamova ; Ježíškova košilka ; Paralipomena (1995), s. 221

Zpráva o jeho úmrtí v budějovickém německém tisku

Zpráva o jeho úmrtí v budějovickém německém tisku

Repro Budweiser Zeitung, 1934, č. 5, s. 3-4

Titulní strana vídeňského listu Neue Freie Presse s oznámením o jeho skonu

Repro Neue Freie Presse, 5. 12. 1927, s. 6 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Jeho čestný hrob na komunálním hřbitově v Salzburgu

Jeho čestný hrob na komunálním hřbitově v Salzburgu

Repro www stránky Grabstaetten, cemeteries, graveyards, Graeber

Medailon na stránkách oficiálního orgánu krajanského sdružení

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1993, č. 30, s. 8

Zpráva o odhalení jeho pamětní desky připomíná i jeho vztah ke Stifterovi a jeho dílu, o které probudil nejen v rakouské veřejnosti obnovený zájem

Zpráva o odhalení jeho pamětní desky připomíná i jeho vztah ke Stifterovi a jeho dílu, o které probudil nejen v rakouské veřejnosti obnovený zájem

Repro Vierteljahresschrift / Adalbert Stifter Institut des Landes Oberösterreich, 1953, č. 2, s 59-60

Ještě kolem roku 1860, tedy přibližně v době. kdy se narodil, vyhlížela etnografická mapa rakouské monarchie co do přítomnosti Němců podle jedné "gothajské" mapy takto

Repro Jahrbuch für sudetendeutsche Museen und Archive 1995-2001, s. 21 (A. Ficker, Bevölkerung der österreichischen Monarchie in ihren wichtigsten Momenten statistisch dargestellt /1860/)

Tento kvaš Ferdinanda Runka z roku 1803 má název Pohled na Vítkův Kámen

Tento kvaš Ferdinanda Runka z roku 1803 má název Pohled na Vítkův Kámen

Repro M. Havlová, Krajinář Ferdinand Runk (1764-1834) (2014), s. 46 (SHZ Český Krumlov)

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist