logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ANONYM (20. stol.)

O vzniku vsi Gsenget tu píše na stránkách krajanského měsíčníku v roce 1955 jeden z rodu Frischů

Repro Hoam!, 1955, č. 9, s. 4-6

Plánek někdejšího Gsengetu a Horních Ždanidel s Vintířovou stezkou přes Zlatý stoleček

Plánek někdejšího Gsengetu a Horních Ždanidel s Vintířovou stezkou přes Zlatý stoleček

Repro Im Lande der künischen Freibauern (1992), s. 778

Podle mapy Stabilního katastru (viz i Josef Schmidt) zakreslil Martin Čejka do základní mapy ČR objekty někdejšího Gsengetu (Pomezí) s čísly stabilních pozemků (st. p.)

Podle mapy Stabilního katastru (viz i Josef Schmidt) zakreslil Martin Čejka do základní mapy ČR objekty někdejšího Gsengetu (Pomezí) s čísly stabilních pozemků (st. p.)

Repro www stránky Zaniklé obce

Jedna ze sedmi gsengetských chalup zvaná Schulhauserhof

Jedna ze sedmi gsengetských chalup zvaná Schulhauserhof

Repro M. Rimpler, Anton Pech, der Hausmeister des Bayrischen Waldes :
Geschichtliches aus dem Bayerischen Wald und Böhmen (2005), s. 177, foto Anton Pech

Frischhof čp. 1 na stabilním pozemku 83 je tu zachycen napravo, nalevo je čp. 7 na st. p. 84 - pohled míří od severovýchodu

Frischhof čp. 1 na stabilním pozemku 83 je tu zachycen napravo, nalevo je čp. 7 na st. p. 84 - pohled míří od severovýchodu

Repro www stránky Zaniklé obce

Frischhof malovaný podle staré fotografie

Frischhof malovaný podle staré fotografie

Repro Vítaný host na Šumavě a v Českém lese, zima 04/2012, s. 27

Vchod do sklepa domu čp. 1 na st. p. 83...

Vchod do sklepa domu čp. 1 na st. p. 83...

Repro www stránky Zaniklé obce, foto Martin Čejka

... a základy Frischhofu dnes (2008)

... a základy Frischhofu dnes (2008)

Repro www stránky Zaniklé obce, foto Martin Čejka

Traudl Gerardová, dcera posledního majitele Frischhofu Rudolfa Frische

Traudl Gerardová, dcera posledního majitele Frischhofu Rudolfa Frische

Repro Vítaný host na Šumavě a v Českém lese, zima 04/2012, s. 28

Odleva Josef Frisch, čeledíni Franz a Hans, Traudl Gerardová a její matka s nákladem dřeva a volským potahem, jak je zachytil dobový snímek

Odleva Josef Frisch, čeledíni Franz a Hans, Traudl Gerardová a její matka s nákladem dřeva a volským potahem, jak je zachytil dobový snímek

Repro Schöner Bayerischer Wald, 2012, č. 6, s. 8

Odklízení sněhu ze střechy jedné z chalup na snímku z alba Traudl Gerardové, který byl pořízen o Vánocích válečného roku 1942

Odklízení sněhu ze střechy jedné z chalup na snímku z alba Traudl Gerardové, který byl pořízen o Vánocích válečného roku 1942

Repro Schöner Bayerischer Wald, 2012, č. 6, s. 8

Zbytky zdiva jiného domu v Gsengetu

Zbytky zdiva jiného domu v Gsengetu

Repro www stránky Turistika.cz, foto Vlastimil Hromada

Dnešní hraniční lávka u Gsengetu

Dnešní hraniční lávka u Gsengetu

Foto Jiřina Kádnerová

Divoké kosatce na Gsengetu

Divoké kosatce na Gsengetu

Repro Vítaný host na Šumavě a v Českém lese, jaro 01/2008, s. 17

Tady stávala Horní Ždánidla

Tady stávala Horní Ždánidla

Foto Leona Töröková

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist