logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ANONYM (19.-20. století)

Ze vzpomínek dávného "Budweisera"

Pisatel těchto řádek byl už v roce 1850 členem starého zdejšího sdružení "Geselligkeitsverein" (tehdy mělo německé i české členy, později už toliko německé - pozn. překl.) a s krátkým přerušením náležel jako jeho člen i k novému sdružení téhož názvu (nyní ovšem politicky "obranného" zaměření - pozn. překl.) až do roku 1892, než mu záchvat mrtvice způsobil ochromení levé části těla, což mu znemožnilo navštěvovat spolkové prostory. Dotyčný může tedy poměry v "Geselligkeitsverein" posoudit z vlastní zkušenosti. Jakkoli nejsou takřka familiérní a milé vztahy, jaké kdysi panovaly mezi členy starého sdružení, dnes už tytéž (v originále "bestanden auch heute nicht mehr dasselbe" - pozn. překl.), učinilo se pro pěstování zábavy a komunikace v novém domě daleko více, nežli tomu bylo dřív. Rodinné hudební večery, věnečky, navštěvované prvními členskými kruhy sdružení, jakož i mnoho jiného, jsou rozhodně přednostmi vůči dřívějším letům. Jak se "starý Budějovičan" (v originále "der 'alte Budweiser'" - pozn. překl.) dověděl od členů "Geselligkeitsverein", bylo by pro spolkovou kasu jakož i pro restauratéra výhodou, kdyby k hudebním večerům a zábavným akcím byla za přiměřené vstupné umožněna častěji účast i nečlenům.


Budweiser Zeitung, 1903, č. 90, s. 2

Vybírám z obrovitého textu, který by s obrazovým doprovodem jistě vydal na zajímavou knihu, jen malý odstavec, kde se anonymní autor trochu poodhalil. Stýskalo se mu bezpochyby po starých časech, kdy se i tady v metropoli kraje (ještě za našeho příchodu sem koncem padesátých let minulého století na tzv. "Pedagogický institut" se Českým Budějovicím říkalo "krajská vesnice") všichni znali a hovořili touž jedinou řečí. Právě proto, že se čas nevrací, stojí za to připomenout anonymní historický seriál pod hlavním názvem "Budweis Einst und Jetzt", řadu originálních fejetonů pro list "Budweiser Zeitung", nedocenitelný pramen, který zůstal podivným během okolností zapomenut, poněvadž dávný "starý Budweiser" hovoří o jiném "šumavském" městě (mělo "Einst", tedy "Tehdy", 8-10 tisíc obyvatel), než jak je známe my. Dal jsem si tu práci a našel docela ztěžka všech 16 pokračování většinou na prvních dvou či třech stranách těchto čísel zmíněného periodika (zájemci si mohou přečíst originály v digitální knihovně Jihočeské vědecké knihovny):

I. Das alte Budweis (tj. Staré Budějovice), BZ 1. července 1903, č. 51
II. Theater (tj. Divadlo), BZ 28. července 1903, č. 59
III. Schulen und Unterrichtsanstalten (tj. Školy a učiliště), BZ 14. srpna 1903, č. 64
IV. Seelsorge (tj. Duchovní péče), BZ 21. srpna 1903, č. 66
V. Behörde, Magistrat, Stadtvertretung (tj. Úřady, magistrát, městské zastupitelstvo), BZ 28. srpna 1903, č. 68
VI. Die Garnison (tj. Vojenská posádka), BZ 4. září 1903, č. 70
VII. Fasching und Vergnügunsorte (tj. Masopust a místa zábav), BZ 11. září 1903, s. 72
VIII. Feuerlöschwesen (tj. Požární ochrana), BZ 15. září 1903, č. 73
IX. Das k.k. bürgerliche Scharfschützenkorps (tj. C.k. měšťanský sbor ostrostřelců), BZ 22. září 1903, č. 75
X. Musikleben (tj. Hudební život), BZ 16. října 1903, č. 82
XI. Gesellige Leben (tj. Společenský život), BZ 13. listopadu 1903, č. 90
XII. Das Jahr 1848 (tj. Rok 1848), BZ 16. února 1904, č. 14
XIII. Die Zeit der Katzenmusiken (tj. Čas kočičích muzik), BZ 8. dubna 1904, č. 28
XIV. Das Jahr 1866 (tj. Rok 1866), BZ 13. května 1904, č. 38
XV. Die Zeit der verschiedenen Krachs und Schwindeleien (tj. Čas různých krachů a podvodů), BZ 22. července 1904, č. 57
XVI. Aerzte und Advokaten (tj. Lékaři a advokáti), BZ 16. prosince 1904, č. 99.


- - - - -
České Budějovice

Obrazové přílohy:
(ukázky)

První tři sloupky anonymního textu v českobudějovickém německém listu
Obálka výroční zprávy sdružení "Geselligkeitsverein" z roku 1891, kdy byl autor podle vlastních slov ještě členem
Mnohostránkový seznam členů českobudějovického sdružení "Geselligkeitsverein" - kdo z nich byl oním autorem? (klikněte na náhled pro otevření digitalizovaného dokumentu)
Budějovické motivy na pohlednici z přelomu 19. a 20. století

zobrazit všechny přílohy

TOPlist