logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ANONYM (16. stol.)

Soumarský list

Všem počestným a opatrným soumarům (v originále "erbergen vnd fursichtigen allen sawmern" - pozn. překl.) ve waldkirchenské farnosti, nám příznivě nakloněným přátelům a sousedům.

Předem náš pozdrav a ochota k dobrovolné službě, milí a nám příznivě naklonění přátelé. Poněvadž rozumíme, že něco podnikáte, abyste nám všem soumarům zjednali všeobecný pořádek při našem soumarském řemesle na cestách a stezkách v německých a českých krajích, dáváme vám všem a jednomu každému na vědomost: dříve než jste nám psali ze 40 vsí, každý svým jménem (waldkirchenský seznam jmenuje 134 soumarů ve 33 místech farnosti Waldkirchen, viz v plném znění Paul Praxl /autor i samostatně zastoupený na webových stranách Kohoutího kříže/: Ein Waldkirchner Säumerverzeichnis von 1538 in: Blätter des Bayerischen Landesvereines für Familienkunde, 44. ročník, 1981, svazek XIV, s. 186-188 - pozn. překl.), že se jeden každý chce vždy přidržovat dobrého pořádku, tak náš pan rychtář ve Volarech (v originále "vnsser herr richter zw Wallern" - pozn. překl.) rovněž našemu milostivému pánu (vladařem domu rožmberského byl v letech 1532-1538 Jošt III. z Rožmberka na Krumlově /Jodok III. von Rosenberg auf Krummau/, žijící v letech 1488-1539 - pozn. překl.) přednesl, a Jeho Milost v tom také nalezla velké zalíbení, aby jeden druhému v jeho řemesle nepřekážel. Proto dáváme vám všem na vědomost. že my mezi námi ve Volarech všichni vespolek rádi prohlašujeme připravenost k tomu, trvale se přidržovat takového pořádku, jak jej chce vysoce urozený pán a kníže pasovský (v originále "hochgeporne herr vnd fuerst von Passaw", v letech 1517-1540 byl administrátorem /správcem/ biskupství pasovského vévoda Arnošt Bavorský /Ernst von Bayern/, žijící v letech 1500-1560 - pozn. překl.) i pokutami či tresty mít trvale dodržován. Kdyby se ale podle toho někdo či někteří řídit neměli, jak se už také stalo, nebyla by naše věc dobře zařízena, kdyby to všechno nebylo podřízeno vaší vrchnosti, což je vám všem jistě milé (v originále "alß daß alleß euer obrikait wol vnttersten mag damit waß euch allen lieb ist" - pozn. překl.). Datum Volary, o Květné neděli (v originále "in die palmarum" - pozn. překl.) anno 1538. Od nás všech soumarů ve Volarech (v originále "von vnß allen sawmern zw Wallern" - pozn. překl.).


Die Stadt Wallern im Böhmerwald (2004), s. 41-43

Dopis, jehož papírový originál, opatřený malou zlomenou pečetí s protiskem v podobě písmene "H", se nachází mezi pasovskými soumarskými akty (Passauer Säumerakten) v Bavorském hlavním státním archivu (Bayerischer Hauptstaatsarchiv) v Mnichově (Rep. 112, Passauer Blechkastenarchiv, Fasz. 55 Nr. 6, Blatt 62-62), je datován Květnou nedělí, připadající roku 1538 na 14. dubna, a představuje podle doprovodného textu ke své reprodukci na stranách krajanské pamětní knihy o Volarech rané svědectví staletého propojení obou největších tržních osad na Zlaté stezce, bavorského Waldkirchenu a Volar (Wallern) v Čechách. Snad stojí ještě za připomínku, že v půli 16. století se pohybovalo na prachatické Zlaté stezce týdně až 1200 soumarských koní, každý s nákladem kolem tří metrických centů na hřbetě.

- - - - -
Volary

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Tady cesta soli začínala - replika hornické nůše na sbírání soli v dolech u Hallstattu
Z výstavy o Zlaté stezce v Prachatickém muzeu
Starý soumarský most v RöhrnbachuStarý soumarský most v Röhrnbachu
Replika roury, přivádějící vodu do napájecích žlabů, které daly jméno Českým Žlebům (Böhmisch Röhren - České Roury, Česká Koryta) na Zlaté stezce

zobrazit všechny přílohy

TOPlist