logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KARL ANDERL

Děti Anderlovy: zleva Karl (*1942), Berta (*1941) a Mathilde (*1938)

Děti Anderlovy: zleva Karl (*1942), Berta (*1941) a Mathilde (*1938)

Repro Glaube und Heimat, 2015, č. 3, s. 40

Záznam zbytinské křestní matriky o narození otcově s pozdějším přípisem o jeho úmrtí, odkud se dovídáme, že děd z otcovy strany Johann Anderl, "Sagmüller", tj. majitel mlýna a pily ve Zbytinách čp. 52, byl synem předchozího vlastníka téhož mlýna Sebastiana Anderla a jeho ženy Marie, roz. Müllnerové ze Slunečné (Sonnberg) čp. 3, babička z téže, tj. otcovy, strany Maria Anna byla pak dcerou Prokopa Misbauera ze Zbytin čp. 14 a Magdaleny, roz. Königové z Křišťanovic (Christelschlag) čp. 1

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro stavení čp. 24 ve Vitěšovicích (hospodářství a mlýn) s rodinou Anderlovou: Karl Anderl tu žil se svou ženou Annou, roz. Watzlovou (*21. listopadu 1876 ve Vitěšovicích), synem Karlem (*31. října 1907 ve Vitěšovicích), dcerou Theresií (*15. dubna 1910 ve Vitěšovicích), tchyní Theresií Watzlovou (*19. ledna 1839 ve Skříněřově) a "služebnými silami" Theresií Wondrösovou (*8. srpna 1886 v Chrobolech) a Josefem Hudlerem (*16. ledna 1901 ve Skříněřově)

Repro Sčítání lidu 1921, Vitěšovice, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Stránka vitěšovické matriky se záznamy o svatbě jeho a sestřiny

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Zpráva o úmrtí v krajanském časopise

Zpráva o úmrtí v krajanském časopise

Repro Glaube und Heimat, 1960, č. 17, s. 717

Zaniklé Vitěšovice na pohlednici z let druhé světové války (viz i Anton Neubauer)

Zaniklé Vitěšovice na pohlednici z let druhé světové války (viz i Anton Neubauer)

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Kaplička při cestě z Vitěšovic do Chvalšin

Kaplička při cestě z Vitěšovic do Chvalšin

Foto Pavel Polák

Tahedlův mlýn na leteckých snímcích z let 1952 a 2011Tahedlův mlýn na leteckých snímcích z let 1952 a 2011

Tahedlův mlýn na leteckých snímcích z let 1952 a 2011

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Tady stával Tahedlův mlýnTady stával Tahedlův mlýn

Tady stával Tahedlův mlýn

Repro www stránky zaniklé obce, foto Karel Klusák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist