logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KARL ANDERL

Děti Anderlovy: zleva Karl (*1942), Berta (*1941) a Mathilde (*1938)

Děti Anderlovy: zleva Karl (*1942), Berta (*1941) a Mathilde (*1938)

Repro Glaube und Heimat, 2015, č. 3, s. 40

Záznam zbytinské křestní matriky o narození otcově s pozdějším přípisem o jeho úmrtí, odkud se dovídáme, že děd z otcovy strany Johann Anderl, "Sagmüller", tj. majitel mlýna a pily ve Zbytinách čp. 52, byl synem předchozího vlastníka téhož mlýna Sebastiana Anderla a jeho ženy Marie, roz. Müllnerové ze Slunečné (Sonnberg) čp. 3, babička z téže, tj. otcovy, strany Maria Anna byla pak dcerou Prokopa Misbauera ze Zbytin čp. 14 a Magdaleny, roz. Königové z Křišťanovic (Christelschlag) čp. 1

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro stavení čp. 24 ve Vitěšovicích (hospodářství a mlýn) s rodinou Anderlovou: Karl Anderl tu žil se svou ženou Annou, roz. Watzlovou (*21. listopadu 1876 ve Vitěšovicích), synem Karlem (*31. října 1907 ve Vitěšovicích), dcerou Theresií (*15. dubna 1910 ve Vitěšovicích), tchyní Theresií Watzlovou (*19. ledna 1839 ve Skříněřově) a "služebnými silami" Theresií Wondrösovou (*8. srpna 1886 v Chrobolech) a Josefem Hudlerem (*16. ledna 1901 ve Skříněřově)

Repro Sčítání lidu 1921, Vitěšovice, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Zaniklé Vitěšovice na pohlednici z let druhé světové války (viz i Anton Neubauer)

Zaniklé Vitěšovice na pohlednici z let druhé světové války (viz i Anton Neubauer)

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Tahedlův mlýn na leteckých snímcích z let 1952 a 2011Tahedlův mlýn na leteckých snímcích z let 1952 a 2011

Tahedlův mlýn na leteckých snímcích z let 1952 a 2011

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Tady stával Tahedlův mlýnTady stával Tahedlův mlýn

Tady stával Tahedlův mlýn

Repro www stránky zaniklé obce, foto Karel Klusák

TOPlist