logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANN GABRIEL ANDERLE

Repro H. Wessely, Südmähren, Antlitz einer deutschen Landschaft, Bildband (1986), obr. 125d

Repro Dačicko, Slavonicko, Telčsko (2005), s. 488

Podle záznamu v křestní matrice města Slavonic narodil se tu 3. dubna roku 1899 a byl tři dny nato pokřtěn Johann von Nepomuk Anderle - otec Mathias Anderle, sládek ve Slavonicích, byl synem Mathiase Anderleho staršího, majitele domu v Českých Budějovicích, a jeho ženy Anny, roz. Hladičové, matka Adolfina byla dcerou c.k. poštmistra ve Slavonicích Johanna Pabische a jeho ženy Josefy, roz. Ganguschové

Podle záznamu v křestní matrice města Slavonic narodil se tu 3. dubna roku 1899 a byl tři dny nato pokřtěn Johann von Nepomuk Anderle - otec Mathias Anderle, sládek ve Slavonicích, byl synem Mathiase Anderleho staršího, majitele domu v Českých Budějovicích, a jeho ženy Anny, roz. Hladičové, matka Adolfina byla dcerou c.k. poštmistra ve Slavonicích Johanna Pabische a jeho ženy Josefy, roz. Ganguschové

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Podle archu sčítání lidu z roku 1910 bydlili ve slavonickém domě čp. 108 manželé Matthias a Adolfina Anderleovi se svými třemi syny Johannem (*1899), Karlem (*1905) a Ernstem (*1909), jakož i dcerou Johannou (*1904) - služebná Katharina Muthsamová pocházela z Maříže (Maires)

Repro Sčítání lidu 1910, Slavonice, SOkA Jindřichův Hradec (SOA v Třeboni - digitální archív)

Takto uvádí jeho jméno i s letopočtem ocenění v roce 1928 publikace Arnolda Dreyblatta "Who

Takto uvádí jeho jméno i s letopočtem ocenění v roce 1928 publikace Arnolda Dreyblatta "Who's who in Central and East Europe 1933"

Repro www stránky German Minorities

Perokresba z roku 1729 zachycuje Slavonice s poutním kostelem a rolníky při práci na polích

Perokresba z roku 1729 zachycuje Slavonice s poutním kostelem a rolníky při práci na polích

Repro www stránky VedutaART (Archiv města Brna, fond V 3 Knihovna Mitrovského, 40)

Pohlednice z válečných let, kdy Slavonice patřily k "župě" Nieder-Donau

Pohlednice z válečných let, kdy Slavonice patřily k "župě" Nieder-Donau

Radnice rodného města z věže slavonického kostela Nanebevzetí Panny Marie na staré pohlednici

Radnice rodného města z věže slavonického kostela Nanebevzetí Panny Marie na staré pohlednici

Ještě jedna stará pohlednice ze Slavonic

Ještě jedna stará pohlednice ze Slavonic

Boží muka u Slavonic směrem na Vlastkovec, stav v roce 2009

Boží muka u Slavonic směrem na Vlastkovec, stav v roce 2009

Repro Z. Paloušová, Kamenná boží muka v jižních Čechách a přilehlé Moravě (2009), s. 141, foto Zdenka Paloušová

Slavonice dnes (2014)Slavonice dnes (2014)

Slavonice dnes (2014)

Foto Ivo Kareš

Pětilistá růže pánů z Hradce na městské kašně

Pětilistá růže pánů z Hradce na městské kašně

Foto Ivo Kareš

Hraniční kameny na Trojmezí u Slavonic

Hraniční kameny na Trojmezí u Slavonic

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist