logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEPH KARL AMBROSCH

Die Erwartung


Nur gesehn von meiner Lampe Schimmer
sitz ich einsam hier im öden Zimmer
und erwarte, ach! so sehnlich dich.
Ringsum ist die dunkle Welt so stille,
ringsum mehr wacht, als die kleine Grille,
niemand Wächter, meine Uhr und ich.

Selbst der Mond mit seinem Silberscheine
eilte fort und ließ mich ganz alleine,
und der Sturm schließt alle Sterne ein;
hier am Fenster sitz` ich, ach! und weine,
und du last dein Liebchen so alleine,
der du schwurst, um zwölf Uhr hier zu sein!

Hörst du durch `s Geräusch vom wilden Sturme
nicht die Glocke rufen hoch vom Thurme?
und du, theures Freund, bist noch nicht hier?
Ein Geräusch ist `s nur im süßen Träume!
oder kommst von unserm Blüthenbäume?
Horch, schon ist er an der Gartenthür!

Očekávání


Viděna jen díky lampy třpytu
osamělá sedím v pustém bytu,
čekám tě ach! celá toužebná.
Kolem mlčí svět, tma ticho tají,
malí cvrčci jenom do sna hrají,
bdí jen moje hodiny a já.

I stříbrná luna za horama
spěšně mizí a já jsem tak sama,
bouře zhasla hvězdy docela;
u okna ach! sedím samé slzy,
přísahals mi přece přijít brzy
a dvanáctá málem zazněla!

Což neslyšíš v bouři koldokola,
jak zvon z věže ku půlnoci volá?
A ty, druhu milý, nejsi zde!
Šumět zdá se cosi blízko domu,
je to as dech rozkvetlého stromu,
v něm jde on a branku otevře!

1809

Autor této pozoruhodné písně, kterou v německém originále cituji z knihy Deutsches Liederlexikon - Eine Sammlung der besten und beliebtesten Lieder und Gesänge des deutschen Volkes, vydané v Lipsku nakladatelstvím Reclam roku 1865 (zpěvník sestavil August Härtel a zahrnuje 976 textů s notami), se narodil a byl pokřtěn dne 26. února roku 1754. V českokrumlovské křestní matrice je v latinském zápise označen jako "legitimus filius", tj. manželský syn "Mathia Ambrosch", tj. Matěje Ambrože, "rustici ex pago Lupentz", tj. rolníka ze vsi Slupenec, "nec non Catharina conj.", tj. zajisté i manželky Kateřiny, "subditorum Civitatis Crumlovens.", tj. poddaných města Krumlova. Narodil se tedy ve Slupenci a byl v Krumlově toliko pokřtěn? Allgemeine deutsche Biographie (ADB) má ovšem "geb. 1759 zu Crumau in Böhmen" a mnozí to včetně chybného vročení opisují. Podle ADB studoval hudbu u Jana Antonína Koželuha (zde Johann Anton Kozeluch /Koscheluch, Koželuch/) a získal si po roce 1784 široký věhlas díky pěveckým výkonům na operních scénách v Bayreuthu, Hamburku, Hannoveru, Vídni a jinde. Od roku 1791 byl prvním tenorem opery berlínského Národního divadla (Nationaltheater) na Gendarmenmarkt při třídě Pod lipami (Unter den Linden). Úspěch mu přinesly zejména role Belmonta v Mozartově Únosu ze serailu, Tamina v Kouzelné flétně téhož autora, Pylada v Gluckově opeře Ifigenie na Tauridě, Murneye v Přerušené oběti (Unterbrochene Opferfest) Petera von Wintera či Ubalda v opeře Camilla Ferdinanda Paëra. Po penzionování v roce 1811 působil jako učitel zpěvu. V letech 1810-1817 byl členem Berliner Singakademie. Spolu s pěvcem a hercem Josephem Michaelem Böheimem, narozeným někdy kolem roku 1750 v Praze a zesnulým v Berlíně roku 1811, vydal třídílnou sbírku zednářských písní pod titulem "Freymäurer Lieder", v níž je zahrnuta i jeho vlastní písňová tvorba. Podle ADB byl jedním z nejlepších německých pěvců své doby a vydal v Berlíně, Hamburku a Zerbstu několik sbírek vlastních písní a písňových variací. Joseph Karl Ambrosch zemřel v Berlíně dne 8. září roku 1822 (v některých zdrojích je uváděno 7. září). Když byl na českokrumlovský hudební festival v roce 2011 pozván slavný Plácido Domingo, zmínil Ambroschovo jméno jako doporučení města pro každého ctitele českých muzikantů, kteří svou vlast ve světě proslavili.

- - - - -
* Český Krumlov / Slupenec, Český Krumlov / † † † Berlín (BE)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Berlínská Staatsoper na třídě Unter den Linden
Zpráva o jeho úmrtí v německém hudebním periodiku stojí možná na počátku dále přejímaného chybného roku narození
Jeho heslo v biografickém slovníku k dějinám českých zemí se mýlí v datu narození i úmrtí
Heslo v české Wikipedii odkazuje i na stránky Kohoutího kříže

zobrazit všechny přílohy

TOPlist