logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SOPHIE ALTMANNOVÁ

Mateřská škola v Nýrsku - v roce 1929 stojí v zadní řadě zcela vpravo, uprostřed ředitel Cibulka

Mateřská škola v Nýrsku - v roce 1929 stojí v zadní řadě zcela vpravo, uprostřed ředitel Cibulka

Repro Glaube und Heimat, 1974, č. 8, s. 327

Podle tohoto záznamu v nýrské křestní matrice se narodila jako Sofia Wolfová v rodině řídícího učitele ve Staré Lhotě (Freihöls) čp. 35 Josefa Wolfa (jeho otec Albert Wolf byl měšťanem v Dolním Dvořišti /Unterhaid/ čp. 96, matka Josefa byla roz. Schmiedová z Dolního Dvořiště čp. 22) a jeho choti Kathariny, dcery hostinského v Oldřichovicích (Olchowitz) čp. 34 Paula Stuibera a Kathariny, roz. Stuiberové z Děpoltic (Depoldowitz) čp. 24, hostinským ve zmíněných Oldřichovicích, ale na čp. 28, byl i zde podepsaný kmotr dítěte Josef Stuiber - pozdější přípis nás ještě zpravuje o Sofiině svatbě s Josefem Altmannem v Nýrsku dne 4. listopadu roku 1935

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

S dětmi nýrské mateřské školy v roce 1933

S dětmi nýrské mateřské školy v roce 1933

Repro Glaube und Heimat, 1974, č. 9, s. 360

Její manžel Josef Altmann a snímek z jejich svatbyJejí manžel Josef Altmann a snímek z jejich svatby

Její manžel Josef Altmann a snímek z jejich svatby

Repro Erinnerungen an Dahoam (1988), s. 76

Na snímku z roku 1935

Na snímku z roku 1935

Repro Glaube und Heimat, 1974, č. 8, s. 328

Rodná Stará Lhota u Nýrska, vpravo nahoře ves při Hradě Pajrek

Rodná Stará Lhota u Nýrska, vpravo nahoře ves při Hradě Pajrek

Repro Glaube und Heimat, 1987, č. 5, s. 72

Stará Lhota (Freihöls) u Nýrska, kde učíval i Josef Blau, na leteckých snímcích z roku 1949 a 2008Stará Lhota (Freihöls) u Nýrska, kde učíval i Josef Blau, na leteckých snímcích z roku 1949 a 2008

Stará Lhota (Freihöls) u Nýrska, kde učíval i Josef Blau, na leteckých snímcích z roku 1949 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Přestavěný rodný dům čp. 35 ve Staré Lhotě

Přestavěný rodný dům čp. 35 ve Staré Lhotě

Foto Ivo Kareš

Původní hospodářské stavení ve Staré Lhotě (viz i Gustav Wolf)

Původní hospodářské stavení ve Staré Lhotě (viz i Gustav Wolf)

Foto Ivo Kareš

Zpráva o úmrtí jejího muže na stránkách krajanského měsíčníku

Zpráva o úmrtí jejího muže na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Hoam!, 1959, č. 3, s. 10-11

V důchodu

V důchodu

Repro Glaube und Heimat, 1974, č. 8, s. 325

Její úmrtní oznámení

Její úmrtní oznámení

Repro Hoam!, 1985, č. 9, s. 546

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist