logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

BRUNO MARIA ADLER (ps. URBAN ROEDL)

Repro Vierteljahresschrift / Adalbert Stifter Institut des Landes Oberösterreich, 1969, č. 3/4, s. 95

Rodné Karlovy Vary

Rodné Karlovy Vary

Foto Květa Cempírková

Podle tohoto záznamu karlovarské židovské matriky, zaneseného do ní až v únoru 1891, narodil se v Karlových Varech čp. 105 14. října roku 1888 a byl týden nato i obřezán a dáno mu jméno Bruno - chlapcův otec Moritz Adler, obchodní příručí (zde "Commis") v Karlových Varech, narozený v Pochlovicích (dnes jsou Horní i Dolní Pochlovice jen částí města Kynšperk nad Ohří), byl (nemanželským) synem Rosie Adlerové z Pochlovic, novorozencova matka Teresia, narozená v Chodově (Chodau), byla dcerou Hermanna Hirsche, obchodníka z Kynšperka nad Ohří (Königsberg) a jeho ženy Libusse, roz. Löwové - prázdná zůstala rubrika pro jméno toho, kdo provedl chlapcovo obřezání

Repro Národní archiv, fond Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích (Archivní VadeMeCum)

Selský statek v Pochlovicích, rodné vsi jeho otce

Selský statek v Pochlovicích, rodné vsi jeho otce

Repro Mitteilungsblatt der Sudetendeutschen Landsmannschaft, 2012, č. 1, s. 13

Titulní list antologie "Stimmen aus Böhmen", kterou roku 1944 vydal v Londýně exilový komunista Pavel Reiman (Paul Reimann) a kde je "Urban Roedl" také zastoupen

Titulní list antologie "Stimmen aus Böhmen", kterou roku 1944 vydal v Londýně exilový komunista Pavel Reiman (Paul Reimann) a kde je "Urban Roedl" také zastoupen

Repro Nachlaß Erhard Jos. Knobloch. Teil 1, Systematischer Katalog der Bibliothek (1996), s. 167

Drobná zpráva o přípravě nového vydání jeho monografie o Adalbertu Stifterovi v nakladatelství Bowes & Bowes v Cambridgi v anglické verzi

Drobná zpráva o přípravě nového vydání jeho monografie o Adalbertu Stifterovi v nakladatelství Bowes & Bowes v Cambridgi v anglické verzi

Repro Vierteljahresschrift / Adalbert Stifter Institut des Landes Oberösterreich, 1952, č. 4, s. 111

Pochvalná zpráva o jeho knize ke Stifterovu jubileu v roce 1955 na stránkách krajanského měsíčníku

Pochvalná zpráva o jeho knize ke Stifterovu jubileu v roce 1955 na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Hoam!, 1955, č. 12, s. 29

Obálka jeho knihy o Stifterovi vydané v nakladatelství Rowohlt v Reinbeku (1965)

Obálka jeho knihy o Stifterovi vydané v nakladatelství Rowohlt v Reinbeku (1965)

Jeho medailon z materiálů Sudetoněmeckého archivu, jehož autorem je Rudolf Hemmerle, mj. bibliograf díla Franze Kafky

Jeho medailon z materiálů Sudetoněmeckého archivu, jehož autorem je Rudolf Hemmerle, mj. bibliograf díla Franze Kafky

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1993, č. 42, s. 8

Obálka českého překladu (1999) jeho knihy "Kampf um Polna" z roku 1934

Obálka českého překladu (1999) jeho knihy "Kampf um Polna" z roku 1934

Stará kreslená pohlednice z Horní Plané, zachycující náměstí, Stifterův pomník a rodný dům,
za kostelem pak i Dobrovodský vrch s obdělanými polnostmi kolem

Stará kreslená pohlednice z Horní Plané, zachycující náměstí, Stifterův pomník a rodný dům,
za kostelem pak i Dobrovodský vrch s obdělanými polnostmi kolem

Repro Hoam!, 2014, č. 4, s. 9 (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Rodný dům Adalberta Stiftera v Horní Plané

Rodný dům Adalberta Stiftera v Horní Plané

Foto Ivo Kareš

Hlavní oltář hornoplánského kostela

Hlavní oltář hornoplánského kostela

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist