logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

GEORG CHRISTOPH ABELE

Repro V Horpeniak, Šumava očima Vladimíra Horpeniaka I. : rok v lidových zvycích, lidové umění, práce a doprava, umění, osobnosti, muzea, války, katastrofy a jiná nepřízeň (2014), s. 124 a www stránky Glasparadies, Cristallerie Bavaria

Susanne Abeleová, manželka Georga Christopha, rozená Hafenbrädlová

Susanne Abeleová, manželka Georga Christopha,
rozená Hafenbrädlová

Repro H.-J. Häupler - F. Wudy, Dorf und Markt Eisenstein sowie Bayerisch Eisenstein (2005), s. 99

Georg Christoph Abele mladší, syn Georga Christopha a Susanne...

Georg Christoph Abele mladší,
syn Georga Christopha a Susanne...

Repro A. Jelineková, Med. Dr. Josef Klostermann - Leben eines Arztes im Böhmerwald, strojopis, obr. příl.

... a Christian Ferdinand Abele, jejich nejmladší syn

... a Christian Ferdinand Abele, jejich nejmladší syn

Repro A. Jelineková - F. Pfaffl, Die Chronik der Familie Abele : Glasfabrikanten im Böhmerwald (2010), s. 31

Raný potrét Georga Christopha Abele mladšího (1812-1878) a vedle jeho ženy Franzisky, jejíž otec byl pražským měšťanem a majitelem pivovaru

Raný potrét Georga Christopha Abele mladšího (1812-1878) a vedle jeho ženy Franzisky, jejíž otec byl pražským měšťanem a majitelem pivovaru

Repro V. Kudrlička - J. Záloha, Umění šumavských sklářů (1987), obr. příl.

Georg Ferdinand Abele, bratr Georga Christopha a poručník mladých dědiců, majitel statku Starý Brunst u Železné Rudy, důstojník Schwarzenbergových hulánů

Georg Ferdinand Abele, bratr Georga Christopha a poručník mladých dědiců, majitel statku Starý Brunst u Železné Rudy, důstojník Schwarzenbergových hulánů

Repro V. Horpeniak, Šumava očima Vladimíra Horpeniaka II. : šumavský místopis (2014), s. 292 (ze sbírek Muzea Šumavy v Železné Rudě)

Christian Ferdinand Abele (1742-1801), otec Georga Christopha, se jako protestant při svém sňatku s Katharinou Rosnerovou 28. prosince roku 1780 musil zavázat, že své děti vychová v katolické víře

Christian Ferdinand Abele (1742-1801), otec Georga Christopha, se jako protestant při svém sňatku s Katharinou Rosnerovou 28. prosince roku 1780 musil zavázat, že své děti vychová v katolické víře

Repro A. Jelineková - F. Pfaffl, Die Chronik der Familie Abele : Glasfabrikanten im Böhmerwald (2010), s. 9

Blasius Drinssi, obchodník ve Strakonicích, a jeho žena, poprvé provd. Rosnerová, matka Kathariny Rosnerové, ženy Christiana Ferdinanda Abele

Blasius Drinssi, obchodník ve Strakonicích, a jeho žena, poprvé provd. Rosnerová, matka Kathariny Rosnerové, ženy Christiana Ferdinanda Abele

Repro A. Jelineková - F. Pfaffl, Die Chronik der Familie Abele : Glasfabrikanten im Böhmerwald (2010), s. 11

Johanna (1814-1841), manželka Ferdinanda Franze Josefa Abele (1792-1853), pochovaná do hrobky v Hůrce spolu s ním

Johanna (1814-1841), manželka Ferdinanda Franze Josefa Abele (1792-1853), pochovaná do hrobky v Hůrce spolu s ním

Repro Der Böhmerwald, 2022, č. 4, s. 7 (ze sbírek Muzea Šumavy v Železné Rudě)

Záznam o úmrtí Georga Christopfa Abele v hůrecké knize zemřelých

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Obálka (2010) kroniky rodu Abeleových od Anny Jelinekové a Fritze Pfaffla, vydaná nakladatelstvím Ohetaler Verlag Riedlhütte ve spolupráci se sdružením Karl Klostermannverein v Grafenau, zdobí barevná reprodukce jeho portrétu

Obálka (2010) kroniky rodu Abeleových od Anny Jelinekové a Fritze Pfaffla, vydaná nakladatelstvím Ohetaler Verlag Riedlhütte ve spolupráci se sdružením Karl Klostermannverein v Grafenau, zdobí barevná reprodukce jeho portrétu

Vila Abeleů v Železné Rudě, dnes muzeum a informační středisko Národního parku Šumava

Vila Abeleů v Železné Rudě, dnes muzeum a informační středisko Národního parku Šumava

Repro www stránky Železná Ruda

Dobový interiér s památkami sklářského rodu Abele v Muzeu Šumavy v Železné Rudě

Dobový interiér s památkami sklářského rodu Abele v Muzeu Šumavy v Železné Rudě

Repro M. Anděra a P. Zavřel za kol., Šumava : příroda, historie, život (2003), s. 734, foto Marek Vaneš

Vysvětlení Viléma Kudrličky k erbu, který rodina Abeleova užívala v letech 1838-1907 neprávem

Vysvětlení Viléma Kudrličky k erbu, který rodina Abeleova užívala v letech 1838-1907 neprávem

Repro V. Kudrlička, Šumava : co zmizelo z Královského hvozdu (2005), s. 265

Starší znak rodu Abele

Starší znak rodu Abele

Repro Z. Procházka, Sklářství v Českém lese (1999),
s. 175

Pamětní pohár z roku 1887 se znakem rodu
Abeleových, který začali používat od roku 1838

Pamětní pohár z roku 1887 se znakem rodu
Abeleových, který začali používat od roku 1838

Repro V. Kudrlička - J. Záloha, Umění šumavských sklářů
(1987), obr. příl.

Reklamní tabule abeleovských skláren z roku 1840

Reklamní tabule abeleovských skláren z roku 1840

Repro archív Kohoutího kříže

Kostel sv. Vincence v Hůrce se hřbitovní kaplí; kaple během renovace a před níKostel sv. Vincence v Hůrce se hřbitovní kaplí; kaple během renovace a před ní

Kostel sv. Vincence v Hůrce se hřbitovní kaplí; kaple během renovace a před ní

Repro www stránky Zaniklé obce, pohlednice a Der Bayerwald-Bote, 23. 9. 2003, s. 27

Takto vyhlížela hřbitovní kaple Svatého kříže v Hůrce ještě v roce 1997

Takto vyhlížela hřbitovní kaple Svatého kříže v Hůrce ještě v roce 1997

Repro V. Kudrlička, Šumava : co zmizelo z Královského hvozdu (2005), s. 269, foto Vilém Kudrlička

Rekonstruovaná hřbitovní kaple a základy kostela na snímcích z roku 2010Rekonstruovaná hřbitovní kaple a základy kostela na snímcích z roku 2010

Rekonstruovaná hřbitovní kaple a základy kostela na snímcích z roku 2010

Foto Michal Kejzar

V opravené kapli byla u jednoho z oken zachována poválečná vojenská "výzdoba"V opravené kapli byla u jednoho z oken zachována poválečná vojenská "výzdoba"

V opravené kapli byla u jednoho z oken zachována poválečná vojenská "výzdoba"

Foto Leona Töröková

Hůrecká hrobka s rakvemi rodiny Abele na fotografii a v půdorysném nákresu (viz i Yella Lenz-Friebelová, zde byl pohřben i otec Karla Klostermanna Josef, viz Anna Jelineková) - sem byly 21. října 1820 ze hřbitova v Sušici přeneseny ostatky Georga Christopha (nápis na kamenné desce v podlaze mimo záběr je v originále i českém překladu uveden ve vzpomínkovém textu Anny Jelinekové

Hůrecká hrobka s rakvemi rodiny Abele na fotografii a v půdorysném nákresu (viz i Yella Lenz-Friebelová, zde byl pohřben i otec Karla Klostermanna Josef, viz Anna Jelineková) - sem byly 21. října 1820 ze hřbitova v Sušici přeneseny ostatky Georga Christopha (nápis na kamenné desce v podlaze mimo záběr je v originále i českém překladu uveden ve vzpomínkovém textu Anny Jelinekové

Repro Hoam!, 1998, č. 5, s. 356, foto Ernst Bellmann

Kování z rakví v hůrecké hrobce

Kování z rakví v hůrecké hrobce

Foto Leona Töröková

Seznam osob, pohřbených v rodové hrobce Abeleových v Hůrce, otištěný v knize Mythos Heimat : Böhmerwaldfahrt nach Hurkenthal / Hurka (2008), vydané nakladatelstvím Ohetaler-Verlag Riedlhütte (ed. Christa a Willi Stegerovi

Repro A. Jelineková - F. Pfaffl, Die Chronik der Familie Abele : Glasfabrikanten im Böhmerwald (2010), s. 76-79

"Dámská volenka" na snímku z natáčení filmu Boží mlýny, rekonstruujícího i tanec vojáků s mumifikovanými těly z rodové hrobky Abeleových

"Dámská volenka" na snímku z natáčení filmu Boží mlýny, rekonstruujícího i tanec vojáků s mumifikovanými těly z rodové hrobky Abeleových

Repro Šumava, podzim 2015, s. 31

Náhrobek rodiny Abeleovy na hřbitově v Železné Rudě

Náhrobek rodiny Abeleovy na hřbitově v Železné Rudě

Repro A. Jelineková - F. Pfaffl, Die Chronik der Familie Abele : Glasfabrikanten im Böhmerwald (2010), s. 88, foto Fritz Pfaffl

Jeden z dílů dokumentárního cyklu České televize Ztracené adresy byl v roce 2012 věnován Hůrce a historii tamních skláren; autor filmu Josef Fišer čerpal i ze stránek Kohoutího kříže

Jeden z dílů dokumentárního cyklu České televize Ztracené adresy byl v roce 2012 věnován Hůrce a historii tamních skláren; autor filmu Josef Fišer čerpal i ze stránek Kohoutího kříže

Repro www stránky České televize

Hůrku připomíná informační tabule vytvořená v roce 2015 v rámci projektu "Album Šumavy"

Hůrku připomíná informační tabule vytvořená v roce 2015 v rámci projektu "Album Šumavy"

Foto Leona Töröková

O abeleovské Hůrce a Ferdinandově Údolí, také ale o jezeru Laka a opravdu
posledním šumavském medvědovi z Medvědích jam

O abeleovské Hůrce a Ferdinandově Údolí, také ale o jezeru Laka a opravdu
posledním šumavském medvědovi z Medvědích jam

Repro www stránky České televize

Někdejší hostinec ve Starém Brunstu

Někdejší hostinec ve Starém Brunstu

Repro M. Leiš, Konec staré Šumavy (2020), s. 152

Pateříková Huť u statku Starý Brunst před stržením v roce 1950

Pateříková Huť u statku Starý Brunst před stržením v roce 1950

Repro Šumavští rodáci vzpomínají 2 (2017), s. 93

Mokřady u Starého Brunstu dnes

Mokřady u Starého Brunstu dnes

Repro Šumava, léto 2022, s. 29, foto Eva Zelenková

Zámeček v Ludwigsthalu, pohlednice

Zámeček v Ludwigsthalu, pohlednice

Repro archív Kohoutího kříže

Ludwigsthal s horou Javor v pozadí, pohlednice

Ludwigsthal s horou Javor v pozadí, pohlednice

Repro archív Kohoutího kříže

Ludwigsthalský zámeček byl ještě v roce 1962 obýván rodinami šumavských vyhnanců

Ludwigsthalský zámeček byl ještě v roce 1962 obýván rodinami šumavských vyhnanců

Repro A. Jelineková - F. Pfaffl, Die Chronik der Familie Abele : Glasfabrikanten im Böhmerwald (2010), s. 17

"Abele-Schlössl" na současných snímcích

"Abele-Schlössl" na současných snímcích

"Abele-Schlössl" na současných snímcích

Repro www stránky Schloss Ludwigsthal

Abeleův monogram s letopočtem 1830 na dveřním ostění zámečku v Ludwigsthalu

Abeleův monogram s letopočtem 1830 na dveřním ostění zámečku v Ludwigsthalu

Repro A. Jelineková - F. Pfaffl, Die Chronik der Familie Abele : Glasfabrikanten im Böhmerwald (2010), s. 17, foto Fritz Pfaffl

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist