Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

JUSTIN JOSEF ZICHRASER

Justin Josef Zichraser
Repro archív Cisterciáckého opatství Vyšší Brod
Justin Josef Zichraser
Repro Glaube und Heimat, 1959, s. 264

Narodil se podle záznamu ve vyšebrodské křestní matrice jako Josef Ziehraser (nevíme, odkdy začal psát své příjmení jinak) Franzi Ziehraserovi, mlynáři v Herbertově (na tamním Joschmühle hospodařil i jeho otec Mathias Ziehraser se svou ženou Marií, roz. Foißnerovou z Těchoraze /Ziehras, také Zichraß!/, dnes části města Vyšší Brod), novorozencova matka Maria byla dcerou Wenzla Dobusche, rolníka z Heršláku čp. 5, a jeho ženy Theresie, roz. Wagnerové z Jenína (Kodetschlag)
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Justin Josef Zichraser
Záhlaví listu Landbote, kde vycházel na pokračování
jeho příběh tvrze v Heršláku
Justin Josef Zichraser

Justin Josef Zichraser

Justin Josef Zichraser

Justin Josef Zichraser

Justin Josef Zichraser

Justin Josef Zichraser

Justin Josef Zichraser

Justin Josef Zichraser

Justin Josef Zichraser

Justin Josef Zichraser

Justin Josef Zichraser

Justin Josef Zichraser
Záhlaví měsíců v kalendáři krumlovského listu Landbote, kam přispíval i on,
provázela své venkovské čtenáře celým rokem

Repro KrummauerAdreß-Kalender für Südböhmen für das Jahr 1915, s. IV-XXVI


V roce 1908, kdy Zichraser působil jako katecheta na škole v Horní Stropnici, slavilo se tu z osobní iniciativy ředitelovy - byl jím tehdy Franz Steinko - zvláště okázale jubileum šedesátiletého panování císaře Františka Josefa I., jak o tom svědčí stránka ze školní kroniky
Repro Kronika školy Horní Stropnice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)
Justin Josef Zichraser
Náhrobní deska uložená v hřbitovní kapli sv. Anny na nádvoří vyšebrodského kláštera
Foto Ivo Kareš
Justin Josef Zichraser
Pohled z Českého Heršláku do Čech - obraz Karla Liebschera
Repro Čechy, díl VI. - V jihovýchodních Čechách (1890), s. 33
Justin Josef Zichraser
Takzvaný "Hof" v místě někdejší tvrze na starší fotografii
Repro Glaube und Heimat, 1991, č. 2, s. 58
Justin Josef Zichraser
... a dnešní stav
Foto Jan Mareš
Justin Josef Zichraser Justin Josef Zichraser
Rodný Herbertov...
Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009
Justin Josef Zichraser Justin Josef Zichraser
... a Český Heršlák na leteckých snímcích z let 1952 a 2008
Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009
Justin Josef Zichraser
Skleněná vitráž jednoho z oken kostela sv. Jiljí v Rychnově u Nových Hradů
Repro M. Frajt, Za skrytými poklady Novohradska : historie sklářství, heraldika, plavení dřeva,
na kole za krásou Novohradských hor (2011), frontispis
Justin Josef Zichraser
Náhrobek Matthiase von Muckhenberg ve farním kostele sv. Kateřiny ve Freistadtu
Foto Pavel Polák
Justin Josef Zichraser

Justin Josef Zichraser
Městské opevnění ve Freistadtu...
Foto Pavel Polák

Justin Josef Zichraser
... a v Haslachu
Foto Pavel Polák
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko