Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

FRANKA WORACZOVÁ

Franka Woraczová
S manželem o zlaté svatbě roku 1990, zleva dcera Monika, zprava dcera Brigitte, provdaná v Nizozemí
Repro Glaube und Heimat, 1990, č. 5, s. 68
Franka Woraczová
S manželem Brunem o diamantové svatbě v Kájově roku 1999
Repro Glaube und Heimat, 1999, č. 12, s. 51
Franka Woraczová
Při děkovné mši u příležitosti jejích osmdesátin v minoritském klášteře na Starém Městě pražském, kterou sloužil P. Bernardin Mráz, kdysi působící v Českém Krumlově, kde po válce podle svých sil pomáhal autorčině rodině
Repro Glaube und Heimat, 1995, č. 12, s. 6
Franka Woraczová
Dopis Vladimíra Feldmanna z Českých Budějovic, kterým informoval čtenáře krajanského měsíčníku o životním jubileu P. Bernardina Mráze, který se roku 2009 dožil v Praze 100 let
Repro Glaube und Heimat, 2009, č. 5, s. 52

Dvě její básně z časopisu někdejších absolventů vídeňského gymnázia, na němž maturovala v roce 1934
Repro Verein der Freunde des BRG 20 - Mitteilungen Frühjahr 1998, s. 2
Franka Woraczová
Dvě oznámení o jejím skonu z časopisu "Tips Ried"
Repro Tips Ried, 24. 3. 2009, s. 6 a 31. 3. 2009, s. 10
Franka Woraczová
Šumavské Srní na staré pohlednici
Franka Woraczová
"Malovaná" pohlednice Srní z roku 1948
S. Olt, Šumava a Pošumaví : města, městyse, obce a osady na starých pohlednicích, díl VII, 2013 [kalendář]
Franka Woraczová
Už zdevastovaný historický hřbitov v Srní byl "orwellovského" roku 1984
doslova "vybagrován" těžkou technikou

V Horpeniak, Šumava očima Vladimíra Horpeniaka I. : rok v lidových zvycích, lidové umění, práce a doprava, umění, osobnosti, muzea, války, katastrofy a jiná nepřízeň (2014), s. 290
Franka Woraczová
Interiér farního kostela v Srní, vpravo na mariánském oltáři trůní Madona ze zbořené Hauswaldské kaple, kteréžto soše, ačkoli je zhotovena z porcelánu, byla při vyhození objektu do povětří toliko údajně jen zlomena pravá ruka
Repro Glaube und Heimat, 1993, č. 8, s. 37
Franka Woraczová
Repro A. Urban - H. Sochor, Grenzüberschreitende Wallfahrten : Unterwegs in Bayern, Böhmen und Europa (2008), s. 87
Franka Woraczová
Vnitřek kostela v Srní na fotografii z roku 2008, kde je ovšem
Madona z Hauswaldské kaple na bočním oltáři nalevo

Foto Pavel Polák
Franka Woraczová Franka Woraczová
Někdejší interiér a exteriér Hauswaldské kaple (viz i Karl Klostermann)...
Repro A. Urban - H. Sochor, Grenzüberschreitende Wallfahrten : Unterwegs in Bayern, Böhmen und Europa (2008), s. 86
Franka Woraczová

Franka Woraczová
... Hauswaldská kaple dnes (2011)
Foto Pavel Polák

Franka Woraczová Franka Woraczová
Plastiky ze hřbitova v Srní, dnes umístěné v kašperskohorském Muzeu Šumavy
Foto Ivo Kareš a Tamara Pršínová
Franka Woraczová
Pohled na Srní, Kašperské Hory a Kašperk v pozadí z hory Oblík (Steiningberg)
Foto Jan Jelínek

O pohnutém osudu kostela v Srní, nepřímo zachráněného zásluhou krajanů z Německa,
vypráví tu Dr. Vladimír Horpeniak

Repro Vítaný host na Šumavě a v Českém lese, zima 04/2008, s. 10-11
Franka Woraczová
Potok u Srní na malbě Miroslava Houště z roku 2001
Repro J. Royt - V. Horpeniak, Miroslav Houšť : dílo (2004), s. 135

Pohled na Krumlov z Křížového vrchu na skládací pohlednici
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko