Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

JOHANN NEPOMUK WOLDŘICH

Johann Nepomuk Woldřich
Repro Bibliografie jihočeské archeologické literatury 1817-1980 (1985), s. 239
Johann Nepomuk Woldřich
Repro Národní album : sbírka podobizen a životopisů českých lidí prací a snahami vynikajících i zasloužilých (1899)

Záznam o jeho narození ve zdíkovecké křestní matrice
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Johann Nepomuk Woldřich

Johann Nepomuk Woldřich
Rodný dům (dnešní čp. 168) ve Zdíkově
Foto Ivo Kareš

Johann Nepomuk Woldřich
Jeho pražská policejní přihláška, na níž je uedena i jeho choť Ottilie, roz. Hablová (1842-1897),
a děti, narozené v Salzburgu a ve Vídni

Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 709, obraz 102
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)

Zpráva o jeho úmrtí na stránkách renomovaného pražského listu
Repro Národní listy, 4. 2. 1906, s. 2
Johann Nepomuk Woldřich
Zpráva o jeho úmrtí ve vídeňském tisku
Repro Neue Freie Presse, 4. 2. 1906, s. 7 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)
Johann Nepomuk Woldřich
Nekrolog na stránkách českobudějovického českého listu
Repro Budivoj, 1906, č. 11, s. 2
Johann Nepomuk Woldřich
O něm ve Wurzbachově životopisném lexikonu osobností císařství rakouského
Repro C. v. Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich enthaltend die Lebensskizzen der denkwürdigen Personen, welche seit 1750 in den österreichischen Kronländern geboren wurden oder darin gelebt und gewirkt haben. Siebenundfünfzigster Teil, Windisch-Grätz - Wolf (1889), s. 257

O něm a jeho synovi na stránkách Ottova slovníku naučného
Repro Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Dvacátýsedmý díl, Vůz-Žyžkowski (1908), s. 282-283
Johann Nepomuk Woldřich
Jeho syn Josef Woldřich
Repro www stránky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Brno

O něm i se soupisem jeho nejvýznamnějších prací
Repro Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, 1974, s. 248-249, text Jan Michálek
Johann Nepomuk Woldřich
Text o pravěkém osídlení regionu Český Krumlov zmiňuje i halštatské mohyly v lese Kopřivna u Čertyně, na nichž se Woldřich podílel s Adolfem Lindnerem
Repro Informační systém cestovního ruchu Český Krumlov
Johann Nepomuk Woldřich
Mohyly v lese Kopřivna
Foto Jan Mareš
Johann Nepomuk Woldřich
Johann Nepomuk Woldřich
Jeho účast na výzkumu mohyl u Čertyně dokládá v seznamu ke knize o archeologických památkách na Českokrumlovsku titul jeho příspěvku do časopisu Mitteilungen der Antropologischen Gesellschaft in Wien z roku 1889
Repro P. Zavřel, Archeologické nemovité památky v okrese Český Krumlov (1996), os. 42, 43, 68
Johann Nepomuk Woldřich
V roce 1886 zkoumal mohylník u Plava (viz i Adolf Lindner)
Foto Ivo Kareš
Johann Nepomuk Woldřich
Před připravovanou stavbou dálnice proběhl v roce 2017 archeologický průzkum mohyl u Plava
Repro archív Jihočeského muzea v Českých Budějovicích
Johann Nepomuk Woldřich Johann Nepomuk Woldřich
Z nálezů keramiky v plavském mohylníku
Repro ze sbírek Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, foto Leona Töröková
Johann Nepomuk Woldřich
Článek českobudějovického deníku k 60. výročí Woldřichova skonu
Repro Jihočeská pravda, 6. 2. 1966, s. 6
Johann Nepomuk Woldřich
Připomínka 160. výročí jeho narození v prachatickém regionálním deníku
Repro Listy Prachaticka, 28. 12. 1994, s. 11
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko