Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

IGNAZ JAKOB WODICZKA

Ignaz Jakob Wodiczka
Repro archív Jihočeského muzea v Českých Budějovicích
Ignaz Jakob Wodiczka
Repro archív Jihočeského muzea v Českých Budějovicích
Ignaz Jakob Wodiczka
Repro Sčítání lidu 1921, České Budějovice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Podle záznamu v českobudějovické matrice se narodil v Nádražní třídě čp. 16 otci Janu Vodičkovi, který však projevil přání psát své i synovo příjmení Wodičzka, nechybí ani přípis o Ignazově už svatbě 9. května 1915 s Paulou, roz. Böttnerovou
Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam o jeho svatbě v českobudějovické "Knize oddaných" je už psán jen německy, otec Johann Wodiczka se podepisuje již s titulem "Museumverwalter", tj. správce muzea, nevěstin otec byl c.k. "Oberleutnant", tj. nadporučík, toho času v dalmatském Šibeniku, její matka, roz. Rešová z Písku, zřejmě přivedla druhého ze svědků, českobudějovického lékárníka Jindřicha Reše, který se ovšem píše Heinrich Resch
Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Vlastní rukou tu na archu sčítání lidu z roku 1921 zaznamenal v českobudějovickém domě čp. 506 na Doudlebské (dnes Dukelské) ulici data svá (označil se německy jako poručík /Leutnant/, česky jako kapitán čekatel při čs. pěším pluku č. 1), své ženy Pauly, narozené 26. července 1894 v Plzni, dcery Ingeborg, narozené 23. dubna 1917 v Českých Budějovicích, syna Kurta, narozeného 13. září 1918 v Českých Budějovicích, i služky Therese Červinkové, narozené roku 1901 ve Vídni
Repro Sčítání lidu 1921, České Budějovice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)
Ignaz Jakob Wodiczka
Obálka časopisu, který vydával
Ignaz Jakob Wodiczka
Josef Taschek na Wodiczkově podobizně
Repro Výběr : časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech, 2007, č. 3, s. 238
Ignaz Jakob Wodiczka
Stuha "šumavského" c.k.
regimentu jednadevadesátníků
Ignaz Jakob Wodiczka
Český podpis Ignácův na jedné z knih Wodiczkovy rodiny,
které jsou i ve fondu Jihočeské vědecké knihovny, má humorný, "budweiserovský" ráz
Ignaz Jakob Wodiczka
Takto prezentoval jeho časopisy "Der Münzensammler" a "Böhmerwald's Söhne im Feld" meziválečný "Lexikon německých nakladatelství"
Repro Lexikon der deutschen Verlage (1929), s. 340
Ignaz Jakob Wodiczka
Inzerát na jím vydávaný numismatický měsíčník "Der Münzensammler" (1928-1936)
Repro Böhmerwald's Söhne im Felde, 1928, č. 16, 3. s. obálky
Ignaz Jakob Wodiczka
Tabló s oceněními firmy Hardtmuth
Repro archív autora
Ignaz Jakob Wodiczka
Znak Hardtmuthů s heslem "Beharrlich vorwärts",
tj. Vytrvale vpřed!

Repro www stránkyNová šlechta v českých zemích a podunajské monarchii
Ignaz Jakob Wodiczka
Na této budějovické pohlednici figurují Hardtmuthovy továrny "na tužky a hliněné zboží"
na opravdu čelném ještě místě
Ignaz Jakob Wodiczka
Císař František Josef I. při návštěvě firmy Hardtmuthových v Českých Budějovicích roku 1895
Repro M. Vosátka - Z. Žánová, Čtyři století jedním tahem (2015), s. 46
Ignaz Jakob Wodiczka
Pohled na podnik L.&C. Hardtmuth a za ním město Budějovice na přelomu 19. a 20. století
zachycuje i Lamezanovu vilu zvanou "Lischoli" a židovskou synagogu

Repro archív Ivo Hajna
Ignaz Jakob Wodiczka
Vstup do továrny na snímku z roku 2018
Foto Pavel Polák
Ignaz Jakob Wodiczka
Vily majitelů firmy L.&C. Hardtmuth na starých pohlednicích: nahoře Lamezanova vila z roku 1900,
dole Hardtmuthova z roku 1912 (vpravo za ní vidíme věže synagogy)
Ignaz Jakob Wodiczka
"Šumavskou" atmosféru navozuje socha jelena před Hardtmuthovou vilou
Foto Ivo Kareš
Ignaz Jakob Wodiczka
Ignaz Jakob Wodiczka
Erby na fasádě vily
Foto Pavel Polák
Ignaz Jakob Wodiczka
Interiér vily
Foto Pavel Polák
Ignaz Jakob Wodiczka
Lamezanova vila je dnes sídlem vedení firmy Koh-i-noor Hardtmuth
Foto Ivo Kareš
Ignaz Jakob Wodiczka
Vila Lamezanova a Hardmuthova v rukou rudoarmějců a české lůzy roku 1945
Repro Jihočeská pravda, 1945, č. 7, s. 4
Ignaz Jakob Wodiczka
Olivier Leo Ladislaus Hugo hrabě Lamezan-Salins, manžel Mathilde, roz. Hardtmuthové, který se 14. února 1919 rozloučil se životem zřejmě sebevraždou
Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírek Böhmerwaldmuseum, Wien)
Ignaz Jakob Wodiczka
Nekrolog hraběte Lamezana, který ovšem příčinu smrti, jíž byla podle knihy zemřelých sebevražda zastřelením, neuvádí
Repro Budweiser Zeitung, 1919, č. 12, s. 5
Ignaz Jakob Wodiczka
Poděkování vdovy po hraběti Lamezanovi za projevy soustrasti
Repro Budweiser Zeitung, 1919, č. 14, s. 8

Osobnost hraběte Lamezana-Salinse podrobně popsal Pavel Koblasa na stránkách Rodopisné revue
Repro Rodopisná revue 2, léto 2008, s. 2, 3
Ignaz Jakob Wodiczka
Hrobka rodiny Hardtmuthovy na hřbitově v Mladém
Foto Pavel Polák
Ignaz Jakob Wodiczka Ignaz Jakob Wodiczka
Hrabě Lamezan byl sice v zimě 1919 nakrátko pochován v rodinné hrobce, později byly ale jeho ostatky přeneseny do samostatného hrobu, jako sebevrah nemohl být uložen společně s rodinou...
Foto Pavel Polák
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko