Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

KARL WINTER

Karl Winter
Repro Im Lande der künischen
Freibauern (1992), s. 227
Karl Winter
Před maturitou na vyšší reálce v Kašperských Horách
(1925/1926, sedící vpravo vedle třídního učitele)

Repro M. Franková, Land und Leut im mittleren
Böhmerwald in alten Fotos (1985), s. 227
Karl Winter
Po udělení kulturní ceny města Pasova v roce 1971 stojí při něm zleva paní
Hilde Hager-Zimmermannová s manželem, zprava pak školní rada Heinz Podlipsky

Repro Hoam!, 1971, č. 11, s. 332
Karl Winter
Na kresbě Lothara Sperla z roku 1977
Repro Hoam!, 1977, č. 9, s. 301
Karl Winter
Repro F. Kuchler, Ostbayerische Schriftsteller und Dichter und ihre Werke (1997), s. 171
Karl Winter
Při jednom z vánočních autorských čtení
Repro Festschrift zum Jubiläum 40 Jahre Böhmerwald-Heimatgruppe Ellwangen (1996), s. 33
Karl Winter
Při seznamu učitelů v Nicově, kde byl ředitelem školy Josef Weber, zdejší rodák a absolvent učitelského ústavu v Českých Budějovicích roku 1902, jsou Karl Winter a Alois Josef Anderle, rovněž oba zdejší rodáci, uvedeni jako učitelé "bez místa"
Repro Standesausweis der Lehrerschaft an den deutschen Volks- und Bürgerschulen Böhmens, 9. Folge (1928), s. 436
Karl Winter
Zpráva krajanského měsíčníku z roku 1951 o obsahu jeho vánoční hry "Licht muß wieder werden!" (tj. "Znovu musí být světlo!"), uvedené školními dětmi v hornobavorském městě Neumarkt-Sankt Veit
Repro Hoam!, 1952, č. 2, s. 16

Informace o úmrtí jeho otce Aloise Wintera v dubnu 1954 na stránkách krajanského měsíčníku
Repro Hoam!, 1954, č. 5, s. 18
Karl Winter
Parte německého "Staropražského akadmického krajanského družení Šumava", označujícího Wintera za "čestného burše"
Repro Hoam!, 1977, č. 9, s. 324
Karl Winter
Jeho medailon na stránkách oficiálního orgánu krajanského sdružení
Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1994, č. 3, s. 8

Záznam o svatbě jeho rodičů v oddací matrice farní obce Nicov 25. června roku 1901: ženich Alois Winter, majitel hospodářství v Nicově čp. 18, byl synem Adalberta Wintera, výminkáře v Nicově čp. 18, a jeho manželky Marie, roz. Weberové z Nicova čp. 6, nevěsta Maria byla dcerou Karla Krückla, chalupníka (v originále "Chalupner"!) v Milově čp. 6, a jeho choti Marie, roz. Stadlerové z Kleinschlagu v rakouském Štýrsku - oddávajícím knězem byl Eberhard Winter, tehdy kaplan v Boršově nad Vltavou, připojeny jsou i podpisy otců ženicha i nevěsty
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Karl Winter
Karl Winter
Nicovská fara s rodným domem
Repro M. Franková, Land und Leut im mittleren
Böhmerwald in alten Fotos (1985), s. 51
Karl Winter
Nicovská fara dnes - rodný dům stržen
Foto Jan Mareš
Karl Winter

Karl Winter

Karl Winter

Karl Winter
Kostel sv. Martina v Nicově dnes
Foto Tamara Pršínová (2 horní fotografie)
a J. a M. Erhartovi, Šumava : fotografie z let 1959-2009 (2009)
Karl Winter
Obálka vlastním nákladem vydané knihy (1972) s kresbou hradu Kašperka od Aloise Bienerta
Karl Winter
Repro záhlaví letáku vydaného nakladatelstvím
Die fünfblättrige Rose
Karl Winter
Série zvláštních známek ke 45. výročí sdružení Böhmerwaldbund ve Vídni z roku 2008
uvádí jeho podobiznu vedle Ganglovy, Peterovy, Bergmannové a Klostermannovy

Repro Sudetenpost, 2008, č. 6, s. 10
Karl Winter
"Náš Kašperk"
Foto Pavel Polák a Leona Töröková
Karl Winter
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko