Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

ALFRED ZU WINDISCH-GRÄTZ

Alfred zu Windisch-Grätz
Repro Světozor, 1897, č. 27, s. 321
(Jihočeská vědecká knihovna, digitální knihovna)
Alfred zu Windisch-Grätz
Jeho portrét v "Ilustrovaném Budějovickém kalendáři
a adresáři na rok 1895"

Repro Illustr. Budweiser Kalender 1895 und Adreß-Buch, s. 71
Alfred zu Windisch-Grätz
V oblíbeném loveckém oblečení
Repro Putování po zaniklých místech Českého lesa. II., Tachovsko : osudy 45 zaniklých obcí, vsí a samot (2011), s. 19
Alfred zu Windisch-Grätz
S manželkou Gabrielou v roce 1927
Repro Český les : příroda, historie, život (2005), s. 418
Alfred zu Windisch-Grätz Alfred zu Windisch-Grätz
Kníže s císařem Františkem Josefem I. roku 1905 na manévrech ve Štěkni, kde na svém zámku poskytl později doživotní byt Karlu Klostermannovi
Repro Karel Klostermann a ti druzí, propagační leták obce Štěkeň, 2004
a www stránky 100 jubilea císařských manévrů u Štěkně
Alfred zu Windisch-Grätz
Rodový erb
Repro M. Mysliveček, Erbovník (1993), s. 140
Alfred zu Windisch-Grätz
První strana smuteční pohlednice

Nekrolog ve vídeňském tisku, kde je v prvém odstavci zmíněn i datum jeho pohřbu do rodové hrobky v Kladrubech
Repro Reichspost, 25. 11. 1927, s. 4 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)
Alfred zu Windisch-Grätz
Obálka (2004) a záhlaví separátního otisku edice německých dopisů, které mu adresoval Karel Klostermann (sborník Minulostí Západočeského kraje, Archív města Plzně)
Alfred zu Windisch-Grätz
V jeho pozůstalosti, uložené dnes ve Státním oblastním archívu v Plzni, zachoval se i opis svědectví hraběnky Viktorie Mensdorff-Pouilly (1897-1960), dvorní dámy císařovny Zity, o posledních dnech života Karla I. ("Posledního")
Repro Sborník prací z historie a dějin umění, 2008, č. 5, s. 256
Alfred zu Windisch-Grätz
Otto Weriand Hugo Ernst kníže Windisch-Grätz z mladší větve rodu se roku 1902 oženil s vnučkou císaře Františka Josefa, po jehož smrti bylo ovšem roku 1919 manželství rozloučeno a dcera korunního prince Rudolfa, nazývaná také "rudá arcivévodkyně" se nakonec po dlouhé známosti roku 1948 vdala za sociálně-demokratického politika Leopolda Petzneka, vězně nacistického koncentračního tábora a prvního prezidenta rakouského Státního účetního dvora (tj. obdoby Státního kontrolního úřadu) po druhé světové válce
Repro Illustr. Budweiser Kalender und Adreß-Buch 1903, s. 73
Alfred zu Windisch-Grätz
Štěkeň na olejomalbě Jiřího Rejžka z roku 1978
Repro J. Rejžek - J. Skalický, Mračna krajiny (2014), s. 51
Alfred zu Windisch-Grätz
Na staré pohlednici vidíme ve svahu nad řekou Mží bývalý klášter, zámek (rodové sídlo Windischgrätzových z roku 1857, který vyhořel na konci 2. světové války, dnes jsou z něj ruiny) a jízdárnu ve Světcích
Repro www stránky Tachovsko - turistické informace
Alfred zu Windisch-Grätz Alfred zu Windisch-Grätz
Opravená jízdárna Windischgrätzových ve Světcích (Heiligen) je dnes národní kulturní památkou
Repro www stránky Tachovsko - turistické informace
Alfred zu Windisch-Grätz
Klášter v Kladrubech s rodovým erbem
Foto Pavel Polák
Alfred zu Windisch-Grätz
Alfred zu Windisch-Grätz
Projekt panské myslivny u Světců na windischgrätzovském panství Tachov z počátku 19. století od stavitele Antona Thurmera
Repro J. Škabrada - M. Ebel, Chalupy v Čechách na historických stavebních plánech. 1 (2014), s. 165, z fondu SOA Plzeň
Alfred zu Windisch-Grätz
Kdysi sloužil k uložení ostatků členů rodu Windisch-Grätzových kostel sv. Václava v Tachově
Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2014, č. 46, s. 20
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko