Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

HEINRICH (HEINZ) WILBERG (pův.jm. JINDŘICH VRZAL)

Heinrich (Heinz) Wilberg

Heinrich (Heinz) Wilberg
Učitel Wilberg se školáky z Německého Benešova na dvou snímcích, které ze svého archivu poslal pan Johann-Franz Klentzky (ten druhý z obou byl převzat z krajanského měsíčníku Glaube und Heimat)
Repro z daru Johanna-Franze Klentzkyho a Glaube und Heimat, 2002, č. 8, s. 41

Heinrich (Heinz) Wilberg
Na seznamu učitelského sboru obecné školy v Německém Benešově
z roku 1928 figuruje tu třeba vedle Ignaze Pilse

Repro Standesausweis der Lehrerschaft an den deutschen Volks- und Bürgerschulen Böhmens (1928), s. 229
Heinrich (Heinz) Wilberg
Úvod a závěr Wilbergova delšího článku k 10. výročí úmrtí Josefa Gangla v budějovickém německém listě
Repro Budweiser Zeitung, 1926, č. 63, s. 1 a 6
Heinrich (Heinz) Wilberg
Zpráva o odhalení pamětní desky Josefu Ganglovi v Německém Benešově 22. srpna roku 1926, při kterém Wilberg pronesl slavnostní projev poté, co už den předtím recitoval na slavnostním večeru z děl Ganglových, Watzlikových, Leppových a Skalitzkyho
Repro Budweiser Zeitung, 1926, č. 67, s. 5

Heinrich (Heinz) Wilberg
Křestní matrika farní obce Olešnice svědčí o jeho narození v Bukové i s místodržitelským dokladem o změně jména
Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Heinrich (Heinz) Wilberg
Úřední razítka rodné Bukové z let 1864 a 1908
Repro SOkA České Budějovice
Heinrich (Heinz) Wilberg
Zpráva o domovní prohlídce i v jeho obydlí v souvislosti s rozpuštěním DNSAP a Deutsche Nationalpartei
Repro Obecní kronika Benešov nad Černou 1923-1935, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)
Heinrich (Heinz) Wilberg
Závěr jeho emocionálního rozloučení s kronikou Německého Benešova z ledna 1934 i s pisatelovým autogramem
Repro Obecní kronika Benešov nad Černou 1923-1935, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)
Heinrich (Heinz) Wilberg
Parte
Repro Hoam!, 1955, č. 7, s. 31
Heinrich (Heinz) Wilberg
Záznam o jeho obytném domě v Benešově nad Černou i s rodinnými daty,
jak mi je laskavě poskytl pan Johann-Franz Klentzky
Heinrich (Heinz) Wilberg
V tomto dnes trochu přestavěném domku v Benešově nad Černou bydlíval pan učitel Wilberg s rodinou
Foto Jan Mareš
Heinrich (Heinz) Wilberg

Heinrich (Heinz) Wilberg
Poloha jeho někdejšího bydliště v Benešově nad Černou na leteckých snímcích z let 1952 a 2010
Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko