Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

HEINRICH LEO WEBER


Záznam bílinské křestní matriky o jeho narození 13. května roku 1847 v domě čp. 57 na Mosteckém předměstí (Brüxer Vorstadt) - novorozencovým otcem byl patentální invalida v hodnosti kaprála a diurnista zdejšího soudního úřadu Johann Wenzel Weber, syn malorolníka v Blažimi (Ploscha) čp. 52 Josefa Webera a jeho ženy Rosiny, roz. Fleckové z Hořence (Hořenz) na panství Libčeves (Liebshausen), matkou Karolina Amalia, dcera Bernarda Hofmanna, patentálního invalidy v hodnosti feldvébla (šikovatele), bytem v Milešově (Milleschau), a Karoliny, roz. Mironové z Berlína
Repro SOA Litoměřice
Heinrich Leo Weber
Měšťanská škola v Kašperských Horách, kde řediteloval
Repro Im Lande der künischen Freibauern (1992), s. 179
Heinrich Leo Weber
Repro Kronika měšťanské školy Kašperské Hory 1898-1922 (SOkA Klatovy, Porta fontium)
Heinrich Leo Weber
Záhlaví Roseggerova časopisu Heimgarten, kde se roku 1895 objevil i Weberův článek Wie man in Böhmerwald stirbt (Jak se na Šumavě umírá)
Repro J.W. Nagl - J. Zeidler,Deutsch-Österreichische Literaturgeschichte : ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Dichtung in Österreich-Ungarn, Dritter Band, Von 1848 bis 1890 (1930), s. 1027
Heinrich Leo Weber
Posmrtně ještě vyšel v "Ilustrovaném Krumlovském kalendáři a adresáři" na rok 1904, vydávaném Gothmannovým nakladatelstvím v Českých Budějovicích, jeho text o Vánocích v šumavském selském stavení
Repro Illustr. Krummauer Kalender und Adreß-Buch 1904, s. 98
Heinrich Leo Weber

Podle tohoto krasopisného německého záznamu kašperskohorské úmrtní matriky zesnul tu v Kašperských Horách čp. 137 na tuberkulózu (poznamenáno "unverhofft", tj. nenadále) dne 29. června roku 1899 - narozen 13. května 1847 v Bílině dožil se jako choť Rosy Weberové, roz. Petraschka z Dobré Vody (Gutwasser) u Hartmanic a ředitel kašperskohorské dívčí měšťanské školy pouhých 52 let a byl 2. července v Kašperských Horách na hřbitově u sv. Anny i pochován do šumavské země
Repro SOA v Plzni - Acta Publica
Heinrich Leo Weber
Parte ženino
Repro Budweiser Zeitung, 1930, č. 33, s. 16
Heinrich Leo Weber
Rodina Brandeisova v Praze, první zleva stojící Richard Brandeis, který zahynul roku 1944 v Terezíně jako oběť holocaustu, sedící druhý zprava Jakob B. Brandeis (narozen 1835 v Praze, zemřel 1912 ve Vídni), oba vydavatelé edice Jüdische Universal-Bibliothek, v níž vyšel jako 22. svazek Weberův titul "Die Leidensgeschichte der Juden in Böhmen", tj. Dějiny utrpení Židů v Čechách
Repro www stránky LOEB family tree
Heinrich Leo Weber
I na tomto porušeném inzerátu na zadní straně obálky jednoho ze svazečků edice Jüdische Universal-Bibliothek lze číst Weberovo jméno a titul jeho práce pod číslem 22. v pořadí

Můj nedokončený pokus o zachycení edice Jüdische Universal-Bibliothek z obsáhlých soupisů, které jsem později předal v letech "normalizace" Památníku národního písemnictví
Repro archív autora
Heinrich Leo Weber
Kostel svatého Vintíře v Dobré Vodě u Hartmanic
s přilehlým hřbitovem, vlevo za ním dnešní Dům svatého Vintíře...

Repro Im Lande der künischen Freibauern (1992), s. 596
Heinrich Leo Weber
... a týž pohled dnes: jak jen ty lípy vzrostly!
Foto Jan Mareš
Heinrich Leo Weber
Památný strom "Lípa Dobrá Voda" při kostele sv. Vintíře
Repro Šumava, jaro 2015, s. 20, foto Klára Hálová
Heinrich Leo Weber
Stará pohlednice zachycuje za studánkou sv. Vintíře s pramenem "dobré vody"
zřejmě starý vstup na přilehlý hřbitov

Repro V Horpeniak, Šumava očima Vladimíra Horpeniaka I. : rok v lidových zvycích, lidové umění, práce a doprava, umění, osobnosti, muzea, války, katastrofy a jiná nepřízeň (2014), s. 225
Heinrich Leo Weber
Studánka sv. Vintíře na snímcích z roku 2017
Foto Ivo Kareš
Heinrich Leo Weber
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko