Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

MARIA WATZLIKOVÁ

Maria Watzliková
Seidelův snímek na její jméno a adresu do Vyššího Brodu, datovaný 9. června roku 1929
Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel
Maria Watzliková
Repro Glaube und Heimat, 1969, č. 6, s. 246 a Obecní kronika Frymburk,
SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Stejně jako její bratr Hans narodila se Johannu Vaclikovi po rodičích z Plava u Českých Budějovic a jeho ženě Eleonoře, roz. Weilgunyové, v Dolním Dvořišti čp. 64, jak dokládá záznam ze ze zdejší matriky, doplněný přípisem z roku 1945 o tom, že byla 22. srpna toho nejen pro ni jistě osudového roku "ve Vyšším Brodě znovu přijata do katolické církve"!
Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam v knize zemřelých farní obce Dolní Dvořiště o úmrtí prvé otcovy ženy Cäzilie 3. ledna roku 1873 (její dívčí jméno je tu psáno Forstner namísto Fortster)
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Maria Watzliková
Záznam matriky farní obce Dolní Dvořiště o rodině otcovy prvé ženy, z něhož vyplývá, že Cäziliin otec Wenzel Forster se narodil v Myslkovicích, farnost Janov, okres Tábor
Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam křestní matriky farní obce Rychnov nad Malší o narození Marie Sturanýové, druhé otcovy ženy, dne 8. července roku 1850 na adrese U Svatého Kamene (Maria-Schnee) čp. 99
Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Podle tohoto záznamu úmrtní matriky farní obce Dolní Dvořiště skonala tu otcova druhá žena Maria ve věku 28 let (údaj o věku v úmrtní matrice je evidentně chybný) na tuberkulózu dne 18. července roku 1878 a byla v Dolním Dvořišti i pochována
Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam kaplické křestní matriky o narození otcovy třetí ženy a Mariiny matky Eleonory, dcery kaplického měšťana a hostinského Michaela Weilgunyho (jeho otec Mathias Weilguny byl rolníkem v Dobechově /Dobichau/ čp. 19, matka Mariana, roz. Pösingerová, pocházela pak z Mostků /Pernlesdorf/ čp. 7 /Dobechov i Mostky jsou dnes částí města Kaplice/) a jeho ženy Agnes, dcery Johanna Kappla, měštana v Kaplici čp. 85, a Gertrudy Guschlbauerové ze zcela dnes zaniklého Mladoňova (Lodus) čp. 2, jako kmotra se tu podepsala třemi křížky kaplická vdova Katharina Pokorny, jejíž jméno, zřetelně se označiv, dopsal kaplan Karl Kosobud, který dítě v den jeho narození 21. únoraa 1859 také pokřtil, "zkoušenou" porodní bábou byla Maria Čap z Kaplice - pozdější přípis nás ještě zpravuje o úmrtí Eleonory, roz. Weilgunyové (o její svatbě s Johannem Vaclíkem tu není nijaká zmínka) v tehdy "říšském" Vyšším Brodě dne 18. června roku 1944, zřejmě u dcery Marie
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Maria Watzliková
Roku 1923 s dětmi ze Studánek (Kaltenbrunn), narozenými v letech 1913 a 1914
Repro Glaube und Heimat, 1982, č. 7, s. 48
Maria Watzliková
Budova bývalé školy ve Studánkách
Foto Ivo Kareš
Maria Watzliková
Přihlášky na zvláštní vlak z Českých Budějovic (odjezd 23,30 hod.) do Vyššího Brodu pro návštěvníky divadelního představení hry jejího bratra Hanse Watzlika "Sankt Martinihaus" (která prý "zaznamenala ve všech velkých severočeských městech vynikající úspěch"), režírované v roce 1926 v "německé sezóně" českobudějovického městského divadla Karlem Ettingerem (1880-1940), jehož příjmení zřejmě prozrazuje židovský původ, přijímá podle této zprávy Mariin vyšebrodský učitelský kolega Adolf Schimon, rodák z Rožmberka nad Vltavou
Repro Budweiser Zeitung, 1926, č. 39, s. 5 a 6
Maria Watzliková
Zpráva o jejím příchodu z Vyššího Brodu do funkce ředitelky školy a odchodu Alfonse Migla na místo odborného učitele ve Vyšším Brodě
Repro Pamětní kniha Rychnov nad Malší, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)
Maria Watzliková
Jako řídící učitelka v Rychnově nad Malší (viz i Pius Gockner)
Repro Glaube und Heimat, 1981, č. 4, s. 45
Maria Watzliková
Budova školy v Rychnově nad Malší, dokončená v roce 1907, kam nastoupila jako ředitelka roku 1930
Repro Pamětní kniha Rychnov nad Malší, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)
Maria Watzliková
Bývalá škola dnes (2013), sídlí v ní stejně jako ve Studánkách restaurace (viz i Konrad Gintner)
Foto Pavel Polák
Maria Watzliková
Úvodní odstavec vlastnoručně psané úvahy po převzetí fukce kronikářky městyse Rychnov nad Malší blízko jejího rodného Dolního Dvořiště
Repro Pamětní kniha Rychnov nad Malší, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

S působením kronikářky se při odchodu do penze rozloučila oslavnou stránkou ke zvolení prezidenta Beneše
Repro Pamětní kniha Rychnov nad Malší, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)
Maria Watzliková
Rukopisné věnování románu Der Pfarrer von Dornloh, za který dostal Hans Watzlik
československou státní cenu za literaturu, patří jí

Repro ze sbírek Jihočeské vědecké knihovny

Ze zápisu o zasedání okresního školního výboru na jaře 1938 v Kaplici vysvítá, že referentem byl Franz Oppelt a mezi zástupci učitelstva na prvních místech vidíme Marii Watzlikovou a Hanse Waltenbergera, za křesťanské sociály byl zastoupen opat Tecelin Jaksch
Repro Kronika německé obecné školy ve Svatém Tomáši, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)
Maria Watzliková
Její tesklivé verše o malé věži kostela v rodném Dolním Dvořišti vedle textu bratrova z jeho knihy šumavských pověstí rovněž na téma sestřina i jeho rodiště a kostela v něm, který prý byl postaven po záměně stavebního plánu se sousedním Rychnovem nad Malší
Repro Hoam!, 1951, č. 3, s. 11
Maria Watzliková
Její báseň o Dušičkách vyhnanců na stránkách listopadového čísla krajanského měsíčníku v roce 1952
Repro Hoam!, 1952, č. 11, s. 10
Maria Watzliková
Píseň "Bergland Böhmerwald" na její slova i s notovým zápisem nápěvu,
jehož autorem se stal Walther Dehnherd

Repro Der Wanderstecken : Jugendbeilage des "Hoam!", 1958, č. 4, s. 8
Maria Watzliková
Nářeční báseň, kterou věnovala svým přátelům a žákům z někdejšího Kaltenbrunnu
Repro Glaube und Heimat, 1980, č. 1, s. 33
Maria Watzliková
Parte na stránkách krajanského měsíčníku se jmény pozůstalých rozvětvené rodiny Watzlikových (někteří žili i ve východním Německu a Belgii)
Repro Hoam!, 1969, č. 9, s. 63
Maria Watzliková
Posvícení v Kaltenbrunnu 1942: před kostelíkem sv. Jana Nepomuckého stojí jen ženy,
děti a pár starých mužů - ostatní byli na válečném poli

Repro Glaube und Heimat, 1993, č. 5, s. 95
Maria Watzliková
Vnitřek návesní kaple ve Studánkách na snímku z roku 1991...
Repro Glaube und Heimat, 1992, č. 1, s. 44
Maria Watzliková
... a exteriér v roce 2013
Foto Ivo Kareš
Maria Watzliková
Vyšebrodský most přes Vltavu na staré pohlednici z ateliéru Josefa Seidela
Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)
Maria Watzliková
Svatý Jan Nepomucký na vyšebrodském mostě přes Vltavu
Foto Ivo Kareš
Maria Watzliková
Obálka (1994) a detail záložky práce synovce sourozenců Watzlikových a prezidenta světové betlémářské asociace UN-FOE-PRAE Dr. Vladimíra Vaclíka v pražském nakladatelství Integra
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko