Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

RUDOLF WAGNER

Rudolf Wagner
Před kaplí ve Staré Huti
Repro z daru Waltera Wagnera
Rudolf Wagner
V mládí
Repro z daru Waltera Wagnera
Rudolf Wagner
S rodinou
Repro z daru Waltera Wagnera

Záznam o narození otcově v hodňovské křestní matrice s přípisem o jeho pozdější svatbě
Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam hodňovské křestní matriky o narození matčině s přípisem o její pozdější svatbě
Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam o svatbě rodičů v hodňovské oddací matrice
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Rudolf Wagner
Rodiče Josef a Theresia Wagnerovi
Repro z daru Waltera Wagnera
Rudolf Wagner
Sestry: odleva Olga, Gertrud a Margarete
Repro z daru Waltera Wagnera
Rudolf Wagner
Rudolf Wagner s bratry: odleva Rudolf, Walter, Johann, Wilfried, Ernst
Repro z daru Waltera Wagnera
Rudolf Wagner
Celá rodina o zlaté svatbě rodičů, stojící odleva Gertrude, Wilfried, Olga, Walter, Margarete a Rudolf Wagner
Repro z daru Waltera Wagnera
Rudolf Wagner
Rudolf Wagner s Franzem Kindermannem z Maňávky, autorem nekrologu jeho ženy v krajanském časopise
Repro z daru Waltera Wagnera
Rudolf Wagner
S muzikanty před kaplí ve Staré Huti, vlevo od něho opět Franz Kindermann a Walter Wagner jun., vpravo farářka
Repro z daru Waltera Wagnera

Dva listy sčítání lidu z roku 1921 zaznamenávají na stavení čp. 7 početnou rodinu Wenhartovu se 6 dcerami, 1 synem a 2 služebnými osobami
Repro Sčítání lidu 1921, Stará Huť, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Podle archu sčítání lidu z roku 1921 tehdy žila na statku čp. 11 vdova Rosalia Wagnerová (*19854) s dcerou Marii (*1882), syny Antonem (*1884) a Josefem (*1896), jakož i třemi "služebnými osobami"
Repro Sčítání lidu 1921, Stará Huť, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)
Rudolf Wagner
Zpráva o jeho svatbě na stránkách krajanského měsíčníku
Repro Hoam!, 1958, č. 8, s. 189
Rudolf Wagner
V publikaci Stanislava Jagra a Jiřího Novotného doprovází jeho podobenku i snímek rodného stavení
Repro S. Jagr, Práce a zvyky a obyčeje na vesnici od 1. ledna-31. prosince (2013)
Rudolf Wagner
Pohled na někdejší Starou Huť - rodný dům stával na snímku vpravo vzadu
Foto Ivo Kareš
Rudolf Wagner
Úmrtní lístek
Repro z daru Waltera Wagnera
Rudolf Wagner
Parte
Repro z daru Waltera Wagnera
Rudolf Wagner
Nekrolog jeho ženy na stránkách krajanského časopisu
Repro Glaube und Heimat, 2015, č. 9/10, s. 76-77
Rudolf Wagner
Olejomalma osady Stará Huť, kterou měl ve svém bytě, zachycuje zcela nahoře statek rodiny Osn s korunou mohutného buku, uprostřed dodnes uchovanou kapli a vlevo dole stavení zvané "Tlustý Bartl" ("Dickbartl")
Repro J. Bárta, Knížecí stolec : tajuplná hora (2012), s. 101
Rudolf Wagner
Kaple ve Staré Huti (viz i Wenzel Wenhart)
Foto Ivo Kareš
Rudolf Wagner
Interiér kaple
Foto Pavel Polák
Rudolf Wagner
Pohled od kaple směrem, kde stával rodný statek
Foto Pavel Polák
Rudolf Wagner
Rodný statek nahoře na plánku obce, umístěném na kapli, jediné dochované stavbě v jinak zaniklé Staré Huti
Foto Pavel Polák
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko