Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

LEONHARD THÜR

Leonhard Thür
Repro Waldheimat, 1924, č. 9., s. 115
a Kronika učitelského rodu Thürů, Slavkov
(SOA v Třeboni - digitální archív)
Leonhard Thür
Nekrolog v Budweiser Zeitung připomíná i skutečnost, že byl "přítelem Adalberta Stiftera"
Repro Budweiser Zeitung, 1924, č. 73, s. 7

Záznam v křestní matrice obce Slavkov svědčí o tom, že se tu narodil v rodině učitele Johanna Thüra (i jeho otec Simon Thür byl zdejším učitelem) a jeho ženy Kathariny, dcery měšťana z Borovan Franze Sladeka a jeho ženy Dorothey, roz. Hruschkové, z Trocnova
Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro dům v českokrumlovské Kájovské ulici (Gojauergasse) čp. 63, kde žil se svou ženou Annou (*4. července 1851 ve dnes zcela zaniklé osadě Vyšný /Miesau/) od 28. srpna 1888
Repro Sčítání lidu 1921, Český Krumlov, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Podle záznamu v českokrumlovské "Knize zemřelých" skonal 11. září 1924 v Kájovské ulici čp. 63 - dovídáme se i to, že jeho choť Anna měla rodné příjmení Macho, že zemřel na "stařeckou slabost" a že byl pochován na českokrumlovském hřbitově Panny Marie
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Leonhard Thür
Dům čp. 63 v Kájovské ulici na snímku z roku 2018
Foto Pavel Polák
Leonhard Thür
Jeho kresba slavkovské tvrze do školní kroniky (své křestní jméno píše Leonard) svědčí o nevšedním výtvarném nadání (viz i Josef Beraus)
Repro Kronika učitelského rodu Thürů, Slavkov, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)
Leonhard Thür
Podoba slavkovské tvrze na jeho nepodepsané tentokrát kresbě
Repro Kronika učitelského rodu Thürů, Slavkov, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)
Leonhard Thür
Půdorys kostela ve Slavkově na jím podepsaném plánku
Repro Kronika učitelského rodu Thürů, Slavkov, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)
Leonhard Thür

Leonhard Thür
Kostel a tvrz ve Slavkově na snímkcích z let 2015 a 2016
Foto Pavel Polák a Ivo Kareš

Leonhard Thür
Plán školní a farní budovy ve Slavkově, jak jej nakreslil do školní kroniky
Repro Kronika učitelského rodu Thürů, Slavkov, SOkA Český Krumlov
(SOA v Třeboni - digitální archív)

Archivář Karel Veselý uvedl roku 1969 výpis z kroniky učitelského rodu Thürů tímto vlepeným českým textem (nevyjasněná "Společnost" je zřejmě "Die Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen /Deutsche Akademie der Wissenschaften in Prag/", tj. "Společnost pro podporu německé vědy, umění a literatury v Čechách /Německá akademie věd v Praze/", s níž vedl korespondenci syn Leonharda Thüra Rudolf, narozený ve Slavkově roku 1884, o kterém je v textu také zmínka /v letech 1907-1909 studoval na německé Uměleckoprůmyslové škole v Praze/)
Repro Kronika učitelského rodu Thürů, Slavkov, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)
Leonhard Thür
Obecná škola ve Slavkově s pamětní deskou Thürovou
Repro Hoam!, 1969, č. 4, s. 99
Leonhard Thür
Detail pamětní desky na slavkovské škole, sejmuté a zničené
v roce 1945 českými novoosídlenci

Repro Hoam!, 1989, č. 7, s. 403
Leonhard Thür
Budova slavkovské školy na snímku z roku 2015 (tabule vedle dveří nepřipomíná Thüra, ale to, že dům slouží jako turistická základna Domu dětí a mládeže v Českém Krumlově)
Foto Pavel Polák
Leonhard Thür
Slavkovské děti na snímku z roku 1934, kdy už byl pan učitel Thür deset let nebožtíkem
Repro Glaube und Heimat, 1982, č. 6, s. 54
Leonhard Thür
Seznam učitelů na slavkovské škole v letech 1787-1945
Repro Glaube und Heimat, 2001, č. 8, s. 67
Leonhard Thür

Leonhard Thür
Slavkov na leteckých snímcích z let 1949 a 2008
Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Leonhard Thür
Touto listinou z 3. března roku 1488 uděluje král Vladislav II. Václavovi z Rovného erb a povyšuje ho do šlechtického stavu
Repro V. Bůžek, Českokrumlovsko v době jagellonské 1470-1526 (1998), s. 111
Leonhard Thür
Tvrz Václava z Rovného na snímku z roku 2014 (dnes Kladenské Rovné čp. 26)
Foto Ivo Kareš
Leonhard Thür
Český žaltář Alžběty (Elišky) z Rovného, manželky rožmberského kancléře Václava z Rovného, památka z přelomu 15. a 16. století, uchovávaná ve sbírce rukopisů zámeckého archivu v Českém Krumlově
Repro V. Rameš - V. Kolda, Poklady minulosti - Jihočeské archivy : littera scripta manet (2011), s. 38
Leonhard Thür

Leonhard Thür
Na těchto regálech v zámecké knihovně v Českém Krumlově jsou knihy, které byly součástí knihovny Václava z Rovného
Foto Ivo Kareš

Leonhard Thür
Vrch Radiš u Kladenského Rovného s pravěkým či raně středověkým hradištěm na vrcholu
Repro J. Havlice ... [et al.], 750 let Kájova (2013), s. 14, foto Jiří Havlice
Leonhard Thür
Fortifikace hradiště na vrchu Radiš
Repro J. Havlice ... [et al.], 750 let Kájova (2013), s. 32, foto Jiří Havlice
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko