Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

KARL THIEBERGER

Karl Thieberger
Repro H. Gold, Die Juden und Judengemeinden Böhmens in Vergangenheit und Gegenwart (1934), s. 48 a Národní archiv, fond Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích (Badatelna.eu)
Karl Thieberger
Tady se s Thiebergerovým jménem setkáváme ve zprávě o pohřbu jedné z obětí první světové války na českobudějovickém židovském hřbitově v únoru 1917
Repro Budweiser Zeitung, 1917, č. 9, s. 3
Karl Thieberger
Na snímku profesorského sboru českobudějovického německého gymnázia stojí v zadní řadě pátý zleva
Repro archiv Gymnázia Česká v Českých Budějovicích
Karl Thieberger
Je tu spolu s vrchním kantorem Weißem uveden v poděkování rodiny Bieglerovy, která vlastnila v Českých Budějovicích palírnu lihovin a z níž pocházel i prototyp Haškova "kadeta Bieglera" z osudů dobrého vojáka Švejka, za projevy soustrasti k úmrtí jednoho z vážených členů místní židovské komunity
Repro Budweiser Zeitung, 1924, č. 85, s. 20
Karl Thieberger
Zpráva o jeho úmrtí a datu pohřbu v budějovickém německém tisku
Repro Budweiser Zeitung, 1938, č. 47, s. 8
Karl Thieberger
Místo, kde se podle seznamu pohřbených nachází na českobudějovickém židovském hřbitově jeho hrob
Foto Ivo Kareš

Kresba, jejímž autorem je Franz Landspersky, zachycuje ve "třetí čtvrti vnitřního města" šrafovaně domy a hřbitov českobudějovických Židů podle stavu v roce 1824
Repro Mitteilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen, 1911, obr. příl.
Karl Thieberger
Budova obřadní síně při českobudějovickém židovském hřbitově na snímku ze srpna roku 1942 - přestála válku a byla zbořena teprve v sedmdesátých letech dvacátého století coby oběť komunistické "normalizace"
Repro z archívu LT
Karl Thieberger
Záběr z českobudějovického židovského hřbitova v roce 2017
Foto Ivo Kareš
Karl Thieberger
Na místě tohoto domu v ulici U Černé věže stávala první českobudějovická synagoga
Foto Ivo Kareš
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko