Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

ROSA TAHEDLOVÁ

Rosa Tahedlová
Repro Die Mundartdichtung
aus dem Böhmerwald (1981), fot. příl.
Rosa Tahedlová
Asi šestiletá
Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2008, č. 8, s. 6

Podle tohoto záznamu v oddací matrice farní obce České Žleby o zdejší svatbě jejích rodičů dne 29. května roku 1911 je tu v kostele sv. Anny oddával farář Johann Diviš (pověry, že v máji svatby být nemají, se asi nikdo nedržel) - dále se dovídáme, že ženich, tj. železniční dělník bytem v Dobré čp. 49 Johann Tahedl, narozený 5. ledna 1887 v Dobré čp. 7, byl synem chalupníka Wilhelma Tahedla z Dobré čp. 49 a Karoliny, roz. Grablové z Dobré čp. 7, že nevěsta Barbara, narozená v Dobré čp. 37 dne 11. listopadu roku 1887, byla dcerou nádeníka z Dobré čp. 37 Wilhelma Bära a jeho ženy Amalie, roz. Waldhauserové z Dobré čp. 31 - jako svědky vidíme pak podepsány knížecího schwarzenberského lesního hajného z Dobré čp. 36 Wenzela Bära a chalupníka z Dobré čp. 59 Karla Tahedla
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Rosa Tahedlová
Se sestrou Marií v roce 1934
Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2008, č. 8, s. 7
Rosa Tahedlová
S rodiči na snímku asi z roku 1936
Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2008, č. 8, s. 6
Rosa Tahedlová

Rosa Tahedlová
Jako mladá učitelka s dětmi ze školy v Českých Žlebech roku 1937
Repro H. Pollak, Heimat Böhmisch-Röhren : Entstehung - Geschichte - Vertreibung (2009), s. 134, 135

Rosa Tahedlová
V roce 1939 při pobytu na bavorském hradě Hohenfels u Chebu s jinými mladými učitelkami za účelem "doškolení"
Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1993, č. 5, s. 218
Rosa Tahedlová
V roce 1940 je "Rosl Tahedl"zachycena na tomto snímku se žáky školy v Bučině,
obutými vesměs v dřevácích domácí výroby

Repro H. Fastner, Erinnerungen an Buchwald (1986), s. 71
Rosa Tahedlová
V roce 1942
Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2008, č. 8, s. 11
Rosa Tahedlová
"Rosl Tahedl", které v kapitole o škole v Bučině za války věnuje Herbert Fastner ve své knize "Erinnerungen an Buchwald" celý odstavec, zde stojí na snímku někdy z počátku padesátých let na bavorské straně hranice při ruině Reichartovy pily (ta byla ještě v Čechách, Bučina čp. 26) prvá zleva, druhý zprava pak někdejší farář v Knížecích Pláních Wenzl Schmidt
Repro H. Fastner, Erinnerungen an Buchwald (1986), s. 417
Rosa Tahedlová
V roli šumavské lesní dělnice ještě
"u nás"

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2008, č. 8, s. 18
Rosa Tahedlová
O jejím učitelském osudu na stránkách krajanského měsíčníku v roce 1956
Repro Hoam!, 1956, č. 10, s. 22
Rosa Tahedlová
Roku 1964 po vysídlení z "ČSSR" začínala znovu učit v Rundingu
Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2008, č. 8, s. 13
Rosa Tahedlová
Škola v Rundingu dnes
Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2008, č. 8, s. 13
Rosa Tahedlová
S otcem už v Německu roku 1965
Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2008, č. 8, s. 19
Rosa Tahedlová
Na obraze Helmy Flügel-Fritschové, roz. Kösslové z roku 2003...
Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2008, č. 8, obálka
Rosa Tahedlová
...a v kresbě Fritze Maiera
Repro R. Tahedlová, Erlebtes und Erlauschtes
aus dem Böhmerwald (1998), s. 183
Rosa Tahedlová
S Heinrichem Meisingerem po boku vypráví na valné hromadě DBB v Ingolstadtu roku 1986 o velikonočních zvycích na Šumavě
Repro Glaube und Heimat, 1986, č. 5, s. 27
Rosa Tahedlová
K nedožitým devadesátinám a k prvému výročí úmrtí vyšel její portrét na obálce krajanského měsíčníku s textem "Byla urozenou paní našeho kruhu"
Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2007, č. 8, obálka
Rosa Tahedlová
Její hrob v Rundingu
Repro Hoam!, 2008, č. 8, s. 6, foto Elke Pecherová
Rosa Tahedlová
Domovský list potvrzuje její "Heimatsrecht" v Českých Žlebech od 10. října 1917, kdy se v Guthausen (dnes Dobrá na Šumavě) narodila
Repro Glaube und Heimat, 1993, č. 4, s. 15

Připomínka desátého výročí jejího skonu a blížícího se stého výročí jejího narození na stránkách krajanského časopisu s odkazem na slova Daniela Hermana o ní
Repro Hoam!, 2016, č. 5, s. 16-17
Rosa Tahedlová
Plakát k výstavě u příležitosti 100. výročí jejího narození ve vídeňském Šumavském muzeu, k níž jsem přispěl svými překlady z jejího díla
Repro www stránky Böhmerwaldmuseum Wien
Rosa Tahedlová
Rodný dům v Dobré na Šumavě čp. 20 (45)
Repro P. Liška, Dobrá na Šumavě : osada, ve které
se pečou husy jen po jedné straně (2003), s. 132
Rosa Tahedlová Rosa Tahedlová
Kaple v rodné vsi, obnovená v roce 1990
i s jejím přispěním

Foto Pavel Polák
Rosa Tahedlová
Škola v Českých Žlebech (2011)
Foto Pavel Polák
Rosa Tahedlová
Obálka (2003) s podobiznou autorčiny babičky Amálie Waldhauserové, o níž kniha pojednává (nakladatelstství Dorfmeister, Tittling)
Rosa Tahedlová
Babiččin hrob v Českých Žlebech
Foto Jan Mareš
Rosa Tahedlová Rosa Tahedlová
"Tři vysoké kameny" na Kamenné Hlavě u Českých Žlebů,
jak vyhlížely kdysi

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1994, č. 7, s. 328 a 1990, č. 6, s. 253
Rosa Tahedlová Rosa Tahedlová
"Kamenná hlava" u Českých Žlebů, což je totéž co "Tři vysoké kameny", na snímku Franze Zahorky z Watzlikovy knihy o "zelené německé Šumavě" a na kresbě Ladislava Stehlíka zřejmě podle téže fotografie a nikoli "z cest" ve 3. díle jeho Země zamyšlené
Repro H. Watzlik, Grüner deutscher Böhmerwald (1940), s. 70 a L. Stehlík, Země zamyšlená (1986), s. 284
Rosa Tahedlová Rosa Tahedlová
Zarostlá "Kamenná hlava" na snímcích šumavského autora Romana Kozáka z listopadu 2007...
Foto Roman Kozák
Rosa Tahedlová
... a v roce 2016
Foto Jan Jelínek
Rosa Tahedlová
Rosa Tahedlová
Poutní místo Maria Rast u Vyššího Brodu
Foto Pavel Polák
Rosa Tahedlová
Kříž u Maria Rast
Foto Pavel Polák
Rosa Tahedlová

Rosa Tahedlová
Pohlednice z Rundingu, na nichž sama označila dům, ve kterém žila (na horní je zachycen i památný Haidstein)

Rosa Tahedlová
Chatrné zbytky hradu Runding
Repro Der Bayerwald, 1999, č. 1, s.23 a 25, foto Franz Amberger
Rosa Tahedlová
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko