Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

HANS SÜSS

Hans Süss
Repro Glaube und Heimat, 1991, č. 1, s. 47
Hans Süss
Zápis v rožmberském urbáři o vsi Šiptoň z roku 1599
Repro Novohradské hory a Novohradské podhůří : příroda, historie, život (2006), s. 379, SOA Třeboň, foto Alois Sassmann
Hans Süss
Boží muka s motivem pětilisté růže u Lomského rybníka v jeho rodné Štiptoni
Repro Novohradské hory a Novohradské podhůří : příroda, historie, život (2006), s. 343, foto Vladislav Dudák
Hans Süss
Náves ve Štiptoni, kde před kaplí začínaly kdysi každoroční pouti do Jetzkobrunnu,Hasenbrunnu a Brünnlu, z nichž jen posledně jmenované poutní místo mělo české jméno: Dobrá Voda u Nových Hradů
Repro Glaube und Heimat, 1988, č. 2, s. 36
Hans Süss
Úřední razítko Štiptoně ze sedmdesátých let 20. století
Repro SOkA České Budějovice
Hans Süss
Poutní pobožnost u poutní kaple Hasenbrunn někdy kolem roku 1930
Repro Deutsche Kulturlandschaft an Moldau und Maltsch, Der südböhmische Heimatkreis
Kaplitz - Hohenfurth - Gratzen, Band I (1986), s. 252
Hans Süss
Kamenolom Štiptoň, kde se těží biotitická ortorula
Repro Novohradské hory a Novohradské podhůří : příroda, historie, život (2006), s. 707, foto Jan Petr
Hans Süss
První z řady jeho obrazových dokumentací byla věnována Novým Hradům, jeden ze snímků zachycuje starostu a radní města z roku 1917 - purkmistr Buhl, otec Marie Strakové, sedí druhý zleva
Repro Glaube und Heimat, 1991, č. 1, s. 49
Hans Süss
Jeho barevný snímek rybníka Žár s výhledem na Novohradské hory
Repro Glaube und Heimat, 1991, č. 2, zadní strana obálky
Hans Süss
Kříž v lese u Žárského rybníka
Repro Kapličky : rehabilitace drobných sakrálních staveb v jihočeském pohraničí, projekt podpořený z Programu rozvoje venkova. Novohradské hory a podhůří (2011), s. 10, foto Milan Koželuh

Stránka žumberské matriky se záznamem o narození a křtu Rosiny "Erdlin" v únoru roku 1794 na "haidském" stavení čp. 17
Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam žumberské oddací matriky o druhé svatbě Josefa Erdla ze stavení čp. 17 v Haidu (Pěčín)
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Hans Süss
"Haid nr. 17" na starém snímku
Repro Glaube und Heimat, 2015, č. 3, s. 59
Hans Süss
Letecký snímek domu čp. 17 v Pěčíně z roku 2014
Repro Mapy.cz

Záznam žumberské úmrtní matriky o skonu prvé ženy Josefa Ertla Johanny, roz. Glaserové, v dubnu roku 1896
Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Tady vidíme na stavení čp. 17 hned tři úmrtí za sebou, Theresie Ertlová zemřela 10 dnů po svém synu Leopoldovi
Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam žumberské úmrtní matriky o skonu Josefa Ertla, vdovce po Theresii Hartlové, na haidském stavení čp. 17 roku 1917
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Hans Süss
I Pěčín u Trhových Svinů (Haid bei Schweinitz) měl svou pohlednici
Repro Glaube und Heimat, 2016, č. 8/9, s. 51
Hans Süss
Pěčínská jednotřídka
Repro Glaube und Heimat, 2016, č. 8/9, s. 50
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko