Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

EMMA STIFTEROVÁ

Emma Stifterová
Repro Hoam!, 1989, s. 311
Emma Stifterová
Na snímku z fotoatelieru Seidel, datovaném 29. listopadu roku 1914
Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel
Emma Stifterová
Její podpis ve frymburské obecní kronice
Repro Obecní kronika Frymburk 1836-1945, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)
Emma Stifterová
Na rakousko-uherské bankovce z roku 1912, opatřené později přetiskem"Deutschösterreich"
Repro Hoam!, 1989, s. 311 a www stránky ebay
Emma Stifterová
V dodatku k sérii článků o historii hornoplánského Muzea Šumavy referuje v roce 1953 Adolf Webinger, že po učiteli Franzi Grantlovi se ujala funkce zapisovatelky muzejního spolku Emma Stifterová, praneteř slavného šumavského autora
Repro Hoam!, 1953, č. 10, s. 24-25

Záznam v hornoplánské matrice svědčí o jejím narození 15. února 1891 v domě čp. 21 zdejšímu sedláři Filippu Jakobu Stifterovi a jeho ženě Aloisii, roz. Sulzbacherové ze zaniklé dnes vsi Hossenschlag (babička z matčiny strany pocházela z dnes rovněž zaniklé vsi Willentschen)
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Emma Stifterová
Řádky v indexu téže matriky
Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Na doplněném rodokmenu Adalberta Stiftera má ona číslo 95
Repro Vierteljahresschrift / Adalbert Stifter Institut des Landes Oberösterreich, 1955, č. 3/4, příloha
Emma Stifterová
Nejstarší známý snímek Stifterova rodného domu z roku 1867...
Repro A. Großschopf, Adalbert Stifter : Leben - Werk - Landschaft (1967), obr. příl. č. 3
Emma Stifterová
... holubník ve dvoře Stifterova rodného domu na malbě jeho životopisce Aloise Raimunda Heina
Repro A. Großschopf, Adalbert Stifter : Leben - Werk - Landschaft (1967), obr. příl. č. 6
Emma Stifterová
Detail pamětní desky na domě čp. 21 v Horní Plané
Repro Glaube und Heimat, 1990, č. 9/10, s. 14
Emma Stifterová
Stifterův rodný dům dnes...
Foto Ivo Kareš
Emma Stifterová
... a na staré pohlednici se scénkou ze Stifterovy povídky Žula...
Emma Stifterová

Emma Stifterová
... a ještě po požáru roku 1934 na snímcích hornoplánského fotografa Mayera
Repro F. Lange, Von Böhmen nach Wien : der Schwarzenbergische Schwemmkanal (2004), s. 101
a I. Slavík - P. Jelínek, Adalbert Stifter Gebursthaus, Horní Planá - Oberplan, Böhmerwald (1999), s. 2
Emma Stifterová
Stifterova stezka od rodného domu k Machtlovu buku (č. 9) a Karlovým Dvorům
Repro Stifterova stezka (1985), obálka
Emma Stifterová
Jedna z místností muzea v rodném domě Adalberta Stiftera (a jejím) s dobovým zařízením
Repro J. a M. Erhartovi, Šumava : fotografie z let 1959-2009 (2009)
Emma Stifterová Emma Stifterová
Kostelík na Dobré Vodě a blízká studánka
Foto Ivo Kareš
Emma Stifterová
Kaple na vrchu Ořík (Roßberg), o kterém je řeč v jejím vzpomínkovém textu
Foto Pavel Polák
Emma Stifterová
V Horní Plané se "u Stifterů" konává i v novém 21. století tradiční adventní lidový jarmark
Repro archív autora
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko