Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

THADDÄUS NEPOMUK BONIFAZ OTTO STEINBACH VON KRANICHSTEIN

Thaddäus Nepomuk Bonifaz Otto Steinbach von Kranichstein
Obsáhlý latinsky psaný záznam v matrice města Rožmberk nad Vltavou dokládá, že byl ve zdejším kostele sv. Mikuláše pokřtěn 14. listopadu 1751 jménem psaným tu "Thaddaeus Joannes Nepomucenus Bonifacius (de Kranigstein)" - otec, zapsaný jménem "Antonius Thaddaeus de Kranigstein" byl dělostřeleckým kapitánem Jejího císařského Veličenstva (Marie Terezie), matka Barbara Francisca byla roz. "Loggin de Nettig", což má být přepis rodového jména "Logová z Netky"
Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Rodový katastr matriky z Rožmberka nad Vltavou obsahuje i tento zápis o jeho otci, psanému tady už "von Kranichstein, Anton Thaddäus Steinbach", matce psané "Frau Barbara geborene Logk von Nettky" (půvabný je tu český druhý pád za "von"), jakož i o tom, že jejich syn, narozený zde 14. listopadu 1751, přijal po vstupu co cisterciáckého kláštera řádové jméno Otto
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Thaddäus Nepomuk Bonifaz Otto Steinbach von Kranichstein
Jeho rodný Rožmberk nad Vltavou podle rytiny Johanna Georga Mauritia Vogta (1669-1730)
Repro Böhmen und Mähren, 1940, č. 6, s. 196
Thaddäus Nepomuk Bonifaz Otto Steinbach von Kranichstein
Titulní list (1783) jeho knihy
Repro Google Books
Thaddäus Nepomuk Bonifaz Otto Steinbach von Kranichstein
Zpráva o úmrtí ve vídeňském tisku
Repro Wiener Zeitung, 1791, č. 17, s. 493 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)
Thaddäus Nepomuk Bonifaz Otto Steinbach von Kranichstein
Repro M. Mysliveček, Velký erbovník : encyklopedie rodů a erbů v zemích Koruny české. Svazek 2 (2006), s. 223 a Erbovník 2, aneb, Kniha o znacích i osudech rodů žijících v Čechách a na Moravě podle starých pramenů a dávných ne vždy věrných svědectví (1997), s. 175
Thaddäus Nepomuk Bonifaz Otto Steinbach von Kranichstein
Chórové lavice klášterního chrámu ve Vyšším Brodě se západním oknem v pozadí...
Repro Deutsche Kulturlandschaft an Moldau und Maltsch, Der südböhmische Heimatkreis Kaplitz - Hohenfurth - Gratzen, Band I (1986), s. 22
Thaddäus Nepomuk Bonifaz Otto Steinbach von Kranichstein
.. a pohled opačným směrem z kůru kostela
Foto Leona Töröková
Thaddäus Nepomuk Bonifaz Otto Steinbach von Kranichstein
Kolorovaná rytina, jejíž autor Laurenz Janscha (1749-1812) zachytil klášter
ve Vyšším Brodě někdy v době kolem roku 1790

Repro Alte Spuren / Neue Wege : Landesausstellung Oberösterreich & Südböhmen. Band 2, Ausstellungen (2013), s. 13
(Oberösterreichisches Landesmuseum)
Thaddäus Nepomuk Bonifaz Otto Steinbach von Kranichstein Thaddäus Nepomuk Bonifaz Otto Steinbach von Kranichstein

Thaddäus Nepomuk Bonifaz Otto Steinbach von Kranichstein Thaddäus Nepomuk Bonifaz Otto Steinbach von Kranichstein
Náhrobky opatů vyšebrodského kláštera: Jana III. Harziuse, Gangolfa Scheidingera, Jindřicha III. Januse
a Jana IV. Clavey

Foto Pavel Polák

Thaddäus Nepomuk Bonifaz Otto Steinbach von Kranichstein Thaddäus Nepomuk Bonifaz Otto Steinbach von Kranichstein Thaddäus Nepomuk Bonifaz Otto Steinbach von Kranichstein
Náhrobky tří zatokorunských opatů v lapidáriu malého konventu: Arnolda, Matěje Krátkého a Filipa Bayera
(viz i Walter Bernkopf)

Foto Pavel Polák
Thaddäus Nepomuk Bonifaz Otto Steinbach von Kranichstein Thaddäus Nepomuk Bonifaz Otto Steinbach von Kranichstein
Znak opata Bernarda Pachmanna a portét opata Matěje Ungara ze zlatokorunského kláštera
Foto Pavel Polák
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko