Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

ALOIS SONNLEITNER

Alois Sonnleitner
Ze záložky vlastní knihy
Repro A. Sonnleitner, Der Böhmerwald -
Seele und Pulsschlag einer Landschaft (1992), obálka
Alois Sonnleitner
Na hraničním kamenu (Trojmezí)
Repro A. Sonnleitner, Der Böhmerwald -
Seele und Pulsschlag einer Landschaft (1992), fot. příl.
Alois Sonnleitner
Centrum Rohrbachu, města, kde zemřel
Repro Rohrbacher Rundschau, 29.9. 2005, s. 4
Alois Sonnleitner
Obálka třetího vydání knihy (1992) v Landesverlag v Linci
Alois Sonnleitner
Obálka jiné jeho publikace z téhož roku 1992 (Kulturgemeinschaft Oberes Mühlviertel)
Alois Sonnleitner
I v této idylické krajině u rakouského Guglwaldu byla v době, kdy byl
pořízen kolem roku 1950 tento snímek, spuštěna "železná opona"

Repro O. Sonnberger - E. Miesbauer, Heuraffl im Böhmerwald (1996), s. 37
Alois Sonnleitner
Škola v Dolním Markschlagu na snímku z roku 1929, vlepeném v místní školní kronice
(viz i Anna Dolzerová)

Repro Kronika obecné školy Dolní Markschlag, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)
Alois Sonnleitner
Dolní Markschlag, dnes zcela zaniklá Dolní Hraničná, na snímku z března 1933, vlepeném do téže kroniky
Repro Kronika obecné školy Dolní Markschlag, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)
Alois Sonnleitner
Dolní Hraničná roku 1956, těsně předtím, než byla srovnána se zemí
Repro www stránky Zaniklé obce
Alois Sonnleitner
Tady stávala Dolní Hraničná...
Foto Ivo Kareš
Josef Bayer
Alois Sonnleitner

Alois Sonnleitner
Dolní Hraničná na leteckých snímcích z let 1952 a 2008
Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Alois Sonnleitner
Hraniční kameny mezi Sankt Oswaldem a Dolní Hraničnou
Foto Pavel Polák
Alois Sonnleitner
Alois Sonnleitner
Tihle dva se stačili v červnu 1946 v Jasánkách s bílou páskou na rukávě ještě vzít
Repro Glaube und Heimat, 1996, č. 11, s. 54
Alois Sonnleitner Alois Sonnleitner
Starý hraniční kámen u zcela zaniklé osady Jasánky
Foto Pavel Polák
Alois Sonnleitner
Jasánky v roce 2011
Foto Ivo Kareš
Alois Sonnleitner
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko